herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2011. 2011-01-03 12:12
Uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kępicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 2011-01-03 12:21
Uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmian do uchwaly nr XXVIII/184/2008 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. 2011-01-03 12:25
Uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2011-01-03 12:33
Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Słupkiego na realizację projektu " Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu słupskiego". 2011-01-03 12:38
Uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu Słupskiego na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub-Osowo. 2011-01-03 12:40
Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Bytów na realizację zadania publicznego pn."Wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi w latach 2009-2015. 2011-01-03 12:43
Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy kępice na rok 2010. 2011-01-03 12:55
Uchwała nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie nadania tytułu "Honorowy Ambasador Gminy Kępice". 2011-02-09 10:18
Uchwała nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. 2010-12-16 08:52
Uchwała nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. 2010-12-16 08:54
Uchwała nr II/4/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kępic. 2010-12-16 08:49
Uchwała nr II/3/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej. 2010-12-16 08:56
Uchwała nr I/2/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kępicach. 2010-12-08 10:42
Uchwała nr I/1/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kępicach. 2010-12-08 10:34
Uchwała nr LV/395/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie opłat za składowanie i utylizację odpadów na wysypisku komunalnym w Obłężu w roku 2011. 2010-11-04 10:28
Uchwała nr LV/394/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za odbiór ścieków na terenie gminy Kępice przez Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach. 2010-11-04 10:22
Uchwała nr LV/393/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia ceny za odprowadzenie wody opadowej i roztopowej dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach. 2010-11-04 10:18
Uchwała nr LV/392/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za dostarczoną wodę na terenie miasta przez Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach. 2010-11-04 10:15
Uchwała nr LV/391/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za wodę dla miejscowości Przytocko, Przyjezierze, Osieki i Kotłowo, Korzybie i Barwino dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach. 2010-11-04 10:13
Uchwała nr LV/390/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie dopłat do ceny 1m3 dostarczonej wody przez Zakład Usług Wodnych sp. z o.o w Słupsku. 2010-11-03 14:57
Uchwała nr LV/389/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczenie wody dla Zakładu Usług Wodnych sp. z o.o. w Słupsku. 2010-11-03 14:54
Uchwała nr LV/388/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011. 2010-11-03 14:51
Uchwała nr LV/387/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr LI/354/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r w sprawie pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 2010-11-04 08:25
Uchwała nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2010 r. 2010-11-23 12:59
Uchwała nr LV/385/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określania ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2011. 2010-11-04 08:20
Uchwała nr LV/384/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2011. 2010-11-04 08:16
Uchwała nr LV/383/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2011. 2010-11-03 14:16
Uchwała nr LV/382/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie okreslania rocznych stawek podatku od środków transportu na roku 2011. 2010-11-04 08:12
Uchwała nr LV/381/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2011. 2010-11-04 08:04
Uchwała nr LIV/380/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmiany w uchwale nr XXXIII/231/2009 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2009 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej realizacji projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - przebudowa drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub - Osowo 2010-10-05 14:42
Uchwała nr LIV/379/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmiany w uchwale nr XXXIII/224/2009 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2009 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Podgóry, Brzezinka na lata 2009-2013. 2010-10-05 14:28
Uchwała nr LIV/378/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmiany w uchwale nr XXXIII/231/2009 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2009 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Płocko, Polichno na lata 2009-2013. 2010-10-05 14:22
Uchwała nr LIV/377/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/270/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dn.10.09.2009 r. dotyczącej zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczane ciepło przez Zakład Energetyki Cieplnej. 2010-10-05 14:16
Uchwała nr LIV/376/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 r. 2010-10-04 10:54
Uchwała nr LIV/375/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta i Gminy Bogatynia 2010-10-04 10:42
Uchwała nr LIV/374/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Słupskiego. 2010-10-04 10:39
Uchwała nr LIII/373/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXXXIII/301/2009 a dnia 19 listopada 2009 w sprawie zawarcia porozumienia do partycypownia w kosztach opieki i wychowania przedszkolnego dziecka z terenu Gminy Trzebielino uczęszczającego do Szkoły Podstawowej im.ppor.Tadeusza Bielaka w Kępicach. 2010-08-17 15:10
Uchwała nr LIII/372/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXXXIII/302/2009 z dnia 19 listopada 2009 w sprawie zawarcia porozumienia do partycypownia w kosztach kształcenia uczniów z terenu Powiatu Poznań uczącego się w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Grubbz w Przytocku. 2010-08-17 15:06
Uchwała nr LIII/371/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXXXIII/300/2009 a dnia 19 listopada 2009 w sprawie zawarcia porozumienia do partycypownia w kosztach kształcenia uczniów z terenu Gminy Malechowo uczących się w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Grubbz w Przytocku. 2010-08-17 15:01
Uchwała nr LIII/370/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie : ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych,określania zasad i trybu udzielenia i rozliczania tych dotacji. 2010-08-17 14:44
Uchwała nr I/1/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kępicach. 2010-12-08 10:35
Uchwała nr LIII/369/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 2010-08-18 10:39
Uchwała nr LIII/368/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2010. 2010-08-17 14:39
Uchwała nr LIII/367/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie przystapienia Gminy Kępice do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pt. " Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Kępicach. 2010-08-17 14:35
Uchwała nr LIII/366/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarciua umowy dzierżawy naieruchomości gruntowej położonej w obrębie Barcino. 2010-08-17 14:28
Uchwała nr LIII/365/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 sierpnia 2010 roku wprowadzająca zmianę uchwały nr L/345/2010 z dnia 29.04.2010 w sprawie przystąpienia Gminy Kępice do Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. 2010-08-17 14:24
Uchwała nr LIII/364/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania,odraczania i rozkładanie na raty należności pieniężnych Gminy Kępice oraz jej jednostek organizacyjnych,mających charakter cywilnoprawny oraz wskazywania organów do tego uprawnionych. 2010-08-17 14:20
Uchwała nr LIII/363/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 sierpnia 2010 roku zmieniająca uchwałę nr XXXII/207/2009 z dnia 26.02.2009 w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach. 2010-08-17 14:13
Uchwała nr LIII/362/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta i Gminy Gąbin. 2010-08-17 14:08
Uchwała nr LIII/361/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztosrysach kształcenia dziecka z terenu naszej Gminy uczęszczającego do przedkszola na terenie działania Gminy Miejskiej Słupsk 2010-08-17 14:06
Uchwała nr LIII/360/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie zawarcia umowy dotyczącej realizacji projektu pod tytułem "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powaitu słupskiego". 2010-08-17 13:58
Uchwała nr LII/359/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2010 2010-07-05 12:08
Uchwała nr LII/358/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/235/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Korzybie na lata 2009-2017. 2010-07-09 14:49
Uchwała nr LI/357/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 30.03.2010 na działalność Burmistrza Kępic. 2010-07-01 08:45
Uchwała nr LI/356/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3/22 w Płocku 2010-07-01 08:37
Uchwała nr LI/355/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Kępice do kategorii gróg gminnych. 2010-07-01 08:49
Uchwała nr LI/354/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 2010-06-28 15:08
Uchwała nr LI/353/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego. 2010-06-28 15:06
Uchwała nr LI/352/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2010. 2010-06-28 15:05
Uchwała nr L/351/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kępice do projektu pod nazwą "Zabawa w miasto - dzieci budują swój własny świat". 2010-05-06 13:59
Uchwała nr L/350/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kępice, a: Gminą Główczyce, Gminą Słupsk, Gminą Dębnica Kaszubska, Parafią Rzymsko- Katolicką p.w Matki Bożej Różańcowej w Kępicach, Parafią Rzymsko- Katolicką p.w.Św. Jana Chrzciciela w Dębnicy Kaszubskiej, Parafią Rzymsko- Katolicką p.w.NMP Królowej Polski w Budowie, Parafią Rzymsko- Katolicką p.w. Św. Stanisława Bpa i Męczennika w Stowięcinie, Parafią Rzymsko- Katolicką p.w. Przemienienia Pańskiego we wrześciu, Parafią Rzymsko - Katolicką p.w. Niepokalanego poczęcia NMP w Bruskowie Wielkim. 2010-05-06 13:55
Uchwała nr L/349/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kępice do Lokalnej organizacji Turystycznej Ziemi Słupskiej. 2010-05-06 13:46
Uchwała nr L/348/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uszczegółowienia opisu granic okręgów wyborczych utworzonych uchwałą nr XLVII/259/2002 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału miasta i gminy na okręgi wyborcze. 2010-05-06 13:44
Uchwała nr L/347/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uszczegółowienia opisu granic obwodów głosowania utworzonych uchwałą nr XLVII/258/2002 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału miasta i gminy Kępice na obwody głosowania. 2010-05-06 13:40
Uchwała nr L/346/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2010. 2010-05-06 13:36
Uchwała nr L/345/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kępice do Zakładu Usług Wodnych Sp.z o.o. 2010-05-06 13:34
Uchwała nr L/344/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kępice oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazywania organów do tego uprawnionych. 2010-05-06 13:32
Uchwała nr L/343/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. 2010-05-06 13:23
Uchwała nr L/342/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze. 2010-05-06 13:19
Uchwała Nr XXXVIII/341/2013 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2014 2014-01-07 10:20
Uchwała nr L/341/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu jednostek kultury za rok 2009. 2010-05-06 13:14
Uchwała Nr XXXVIII/340/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie planu komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2014 2014-01-07 10:19
Uchwała nr L/340/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kępic za rok 2009. 2010-05-06 13:13
Uchwała Nr XXXVIII/339/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przystąpienia Gminy Kępice do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dorzecze Słupi" 2014-01-07 10:16
Uchwała Nr XLIX/339/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 15.04.2010 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19.03.2010 na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach 2010-04-22 10:12
Uchwała Nr XXXVIII/338/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy społecznej w Kępicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego. 2014-01-07 10:06
Uchwała nr XLVIII/338/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25.03.2010 w sprawie planu pracy komisji Rady Miesjkiej w Kępicach na rok 2010. 2010-03-30 13:38
Uchwała Nr XXXVIII/337/2013 Rady Miejskiej w Kępice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie realizacji projektu pn."Czas na zmiany, czas na Biznes" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" 2014-01-07 10:02
Uchwała Nr XLVIII/337/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco" umowy prawidłowego i terminowego wydatkowania środków finansowych. 2010-03-30 11:39
Uchwała Nr XXXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie utworzenia przez Gminę Kępice wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Miasta i Gminy Kępice "Razem dla Kępic" spółdzielni socjalnej. 2014-01-07 09:56
Uchwała Nr XLVIII/336/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco" umowy prawidłowego i terminowego wydatkowania środków finansowych. 2010-03-30 11:37
Uchwała Nr XXXVIII/335/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziałów przez Gminę Kępice w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. w Kępicach. 2014-01-07 09:50
Uchwała nr XLVIII/335/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25.03.2010 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXXIII/304/2009 z dnia 19.11.2009 w sprawie zawarcia porozumienia w kosztach kształcenia ucznia z terenu Gminy Strumień uczącego się w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Przytocku 2010-03-30 13:27
Uchwała Nr XXXVIII/334/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Kępice. 2014-01-07 09:46
Uchwała nr XLVIII/334/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25.03.2010 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXXIII/305/2009 z dnia 19.11.2009 w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia ucznia z terenu Gminy Boguszów- Gorce uczącego się w Szkole Podstawowej im. ppr. Tadeusza Bielaka w Kępicach 2010-03-30 13:20
Uchwała Nr XXXVIII/333/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Słupsk praw i obowiązków Gminy Kepice związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13a,prowadzonej jako zadanie własne Gminy Miejskiej Słupsk i wynikający z przejęcia obowiązków udział Gminy Kępice w kosztach realizacji powierzonego zadania. 2014-01-07 09:38
Uchwała nr XLVIII/333/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25.03.2010 zmieniająca uchwałę nr XV/86/2007 z dnia 30.10.2007 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenie gminy Kępice podatków i opłata lokalnych, określenia inkasentów i wysokosci wynagrodzenia za czynności inkasa. 2010-03-30 13:09
Uchwała nr XXXVIII/332/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 2014-01-07 08:37
Uchwała nr XLVIII/332/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25.03.2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 ". 2010-03-30 13:56
Uchwała Nr XXXVIII/331/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok 2014-01-07 08:31
Uchwała Nr XLVIII/331/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2010. 2010-03-30 11:32
Uchwała XXXVIII/330/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 2014-01-07 08:26
Uchwała NR XLVIII/330/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25.03.2010 r. w sprawie zawarcia porozumień do partycypowania w kosztach kształcenia dziecka z terenu naszej Gminy uczęszczającego do przedszkola na terenie działania Gminy Miejskiej Słupsk. 2010-03-30 12:53
Uchwała Nr XXXVIII/329/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 2014-01-10 11:24
UCHWAŁA NR XLVII/329/2010 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 11 lutego 2010 w sprawie konkursu " PIĘKNA WIEŚ " w roku 2010 2010-02-18 13:27
Uchwała Nr XXXVIII/328/2013 Rady Miejskiej w Kepicach w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2013-2043 2014-01-10 11:18
UCHWAŁA NR XLVII/328/2010 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 11 lutego 2010 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2010. 2010-02-18 13:04
Uchwała Nr XXXVIII/327/2013 Rady Miejskiej w Kepicach w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2013 2014-01-10 11:16
UCHWAŁA Nr XLVII/327/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 11 lutego 2010 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. ppor. Tadeusza Bielaka w Kępicach, prowadzonych przez Gminę. 2010-02-18 13:00
Uchwała Nr XXXVIII/326/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2014-2043 2014-01-10 11:21
Uchwała Nr XLVII/326/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2010. 2010-02-17 10:49
Uchwała Nr XXXVIII/325/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2014 2014-01-10 11:29
Uchwała Nr XLVII/325/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 11 lutego 2010 roku. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011roku. 2010-02-17 10:38
Uchwała Nr XXXVII/324/2013 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian do uchwały nr XXXV/299/2013 z dnia 20.09.2013 z dnia 20.09.2013 w sprawie finansowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem wysokości środków własnych oraz zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie przedsięwzięcia pn."Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Kępice." 2013-12-09 09:54
UCHWAŁA XLVII/ 324 /2010 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Kępice, a : Powiatem Słupskim, Gminą Główczyce, Gminą Słupsk, Gminą Dębnica Kaszubska, Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kępicach, Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. św. Jana Chrzciciela w Dębnicy Kaszubskiej, Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. M. B. Królowej Polski w Budowie, Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. św. Stanisława Bpa i Męczennika w Stowięcinie, Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Przemienienia Pańskiego we Wrześciu, Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Swołowie 2010-02-18 12:42
Uchwała Nr XXXVII/323/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przedłużenia umów dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice 2013-12-09 09:50
Uchwała nr XXXVII/322/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013 w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego" w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołóstwa i nadbrzeżnych obszrów rybackich 2007-2013" 2013-12-09 09:48
Uchwała Nr XXXVII/321/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie zmian do uchwały nr VI/53/2003 z dnia 13 marca 2003 w sprawie uchwalenia statutów Sołectw 2013-12-09 09:43
Uchwała Nr XXXVII/320/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013 w sprawie zmian do uchwały nr XXXIV/291/2013 z dnia 29.08.2013 w sprawie podziału Sołectwa Obłęże na dwa odrębne sołectwa Obłęże i Osieki i utworzeniu sołectwa Osieki 2013-12-09 09:41
Uchwała Nr XXXVII/319/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian do uchwały nr XXVI/167/2008 z dnia 11.09.2008 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kępice 2013-12-09 09:38
Uchwała nr XXXVII/318/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie działania Gminy Miejskiej Słupsk 2013-12-09 09:34
Uchwała Nr XLVI/ 323/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2010. 2010-01-04 11:56
Uchwała Nr XXXVII/317/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2013 2013-12-09 09:27
Uchwała NR XLVI/322/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29.12.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu prawa użytkowania wieczystego działki nr 356 o pow. 0,0773 ha, położonej przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kępicach z dotychczasowymi użytkownikami wieczystymi : Wandą Agatą Knuth i Henrykiem Knuth . 2010-01-04 11:56
Uchwała Nr XXXVII/316/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2013-2043 2013-12-09 09:25
Uchwała Nr XLVI/321/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 2010-01-04 11:15
Uchwała Nr XXXVII/315/2013r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2014 2013-12-17 11:24
Uchwała Nr XLVI/320/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przejęcie przez Gminę Miejską Słupsk praw i obowiązków Gminy Kępice związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13a, prowadzonej jako zadanie własne Gminy Miejskiej Słupsk i wynikający z przejęcia obowiązków udział Gminy Kępice w kosztach realizacji powierzonego zadania. 2010-01-04 11:13
Uchwała Nr XXXVII/314/2013r w sprawie stawek opłaty targowej n arok 2014 2013-12-17 11:23
Uchwała Nr XLVI/319/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010. 2010-01-04 11:09
Uchwała Nr XXXVII/313/2013r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2014 2013-12-17 11:23
Uchwała Nr XLVI/318/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2009 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2009. 2010-01-05 09:09
Informujemy, że uchwałą nr 294/g319/P/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2013 orzeka się nieważność §2 pkt.3 uchwały nr XXXVII/312/2013 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 listopada 2013 w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2014 2014-01-17 10:42
Uchwała Nr XXXVII/312/2013r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013 r w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2014 2014-01-17 10:43
Uchwała Nr XLV/316/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 grudnia 2009 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2009. 2009-12-22 15:11
Uchwała Nr XXXVII/311/2013 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczoną wodę na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gopsodarki Komunalnej Kepice spółka z o.o. w Kępicach 2013-12-09 09:01
Uchwała Nr XLV/315/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 grudnia 2009 r, w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielanej Gminie Kępice przez Powiat Słupski na realizację zadnia inwestycyjnego pn. ? Przebudowa ul. Konopnickiej i Kościelnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kępice? 2009-12-22 15:06
Uchwała nr XXXVII/310/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za odbiór ścieków na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach 2013-12-09 08:55
Uchwała Nr XLV/314/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 grudnia 2009 r, w sprawie zmiany do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXXVII/258/2009 z dnia 23 lipca 2009r w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu Słupskiego na realizację robot drogowych na drodze powiatowej Nr 1147G Osowo ?Ciecholub . 2009-12-22 15:04
Uchwała Nr XXXVI/309/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 października 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej 2013-10-25 13:14
Uchwała Nr XLV/311/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXXIX/264/2009 z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 2009-12-22 15:02
Uchwała Nr XXXVI/308/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 października 2013r w sprawie zorganizowania dowozu dzieci do placówek oświaty dla którego organem prowadzącym jest gmina Kepice. 2013-10-25 13:17
Uchwała Nr XLV/309/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2010. 2010-02-22 13:58
Uchwała Nr XLV/310/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXXIX/265/2009 z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego. 2009-12-22 14:58
Uchwała Nr XXXVI/307/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013 2013-10-25 13:20
UCHWAŁA NR XLIV/307/2009 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 03 grudnia 2009 w sprawie zmiany do uchwały nr XXXX/273/2009 z dnia 28.09.2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu Słupskiego na realizację robót drogowych na drodze powiatowej Nr 159519 G. 2009-12-08 15:01
Uchwała Nr XXXVI/306/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 października 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2013-2043 2013-10-25 13:22
Uchwała Nr XLIV/306/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 03 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2009. 2009-12-22 14:55
Uchwała Nr XXXVI/305/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 października 2013 roku w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dziecka z terenu naszej Gminy uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie działania Gminy Kobylnica 2013-10-25 13:27
Uchwała Nr XXXXIII/305/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia ucznia z terenu Gminy Boguszów - Gorce uczącego się w Szkole Podstawowej im. ppor. Tadeusza Bielaka w Kępicach. 2009-11-26 12:43
Uchwała Nr XXXVI/304/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 października 2013 roku w sprawie zmiany w uchwale nr XXXV/300/2013 z dnia 20.09.2013 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej realizacji projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych II-Etap Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój - przebudowa układu komunikacyjnego na terenie powiatu słupskiego na odcinku powiatowych dróg zbiorczych nr 1143G Główczyce-Stowięcino (Gm. Główczyce) i nr 1147G Osowo-Darnowo (Gm. Kepice) 2013-10-25 13:33
Uchwała Nr XXXXIII/304/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 listopada 2009 w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia ucznia z terenu Gminy Strumień uczącego się w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Przytocku. 2009-11-26 12:03
Uchwała Nr XXXVI/303/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 pażdziernika 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii przewidywania i zarządzania zmiana gospodarczą Gminy Kępice do roku 2025 2013-10-28 09:43
Uchwała NR XXXXIII/303/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 listopada 2009 w sprawie zmian do uchwały nr XXVIII/184/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. 2009-11-26 09:10
uchwała Nr XXXV/302/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 września 2013r. w sprawie przejęcia nieodpłatnie od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w gdańsku do mienia komunalnego Gminy Kępice budynku dworca w Korzybiu wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu 2013-09-25 10:32
Uchwala Nr XXXXIII/302/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 listopada 2009 w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia ucznia z terenu Powiatu Poznań uczącego się w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Przytocku 2009-11-26 11:45
Uchwała Nr XXXV/301/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 września 2013r. w sprawie realizacji projektu pn. "Moja własna firma" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" 2013-09-25 11:17
Uchwała Nr XXXXIII/301/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 listopada 2009 w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach opieki i wychowania przedszkolnego dziecka z terenu Gminy Trzebielino uczęszczającego do Szkoły Podstawowej im. ppor. Tadeusza Bielaka w Kępicach. 2009-11-26 11:10
Uchwała Nr XXXV/300/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 września 2013 roku w sprawie zawarcia umowy dotyczącej realizacji projektu w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych II-Etap bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój-przebudowa układu komunikacyjnego na terenie powiatu słupskiego na odcinku powiatowych dróg zbiorczych: nr 1143G Główczyce-Stowięcino (Gm.Główczyce) i nr 1147G Osowo-Darnowo (Gm.Kępice) 2013-09-25 10:52
Uchwała Nr XXXV/299/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 września 2013 r. w sprawie finansowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem wysokości środków własnych oraz zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Kępice" 2013-09-25 10:56
Uchwała NR XXXXIII/299/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 listopada 2009 w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych na jesionie wyniosłym, który stanowi pomnik przyrody o numerze ewidencyjnym 383 położonym w m. Żelice. 2009-11-26 09:06
Uchwłą Nr XXXV/298/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 września 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dziecka z terenu naszej Gminy uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenia działania Gminy Słupsk 2013-09-25 11:02
Uchwała NR XXXXIII/298/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 listopada 2009r w sprawie zatwierdzenia ceny za odprowadzane wody opadowe i roztopowe dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach. 2009-11-26 08:58
Uchwała Nr XXXV/297/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 września 2013 roku w sprawie likwidacji instytucji kultury: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kępicach 2013-09-25 11:03
Uchwała NR XXXXVIII/297/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 listopada 2009 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za odbiór ścieków na terenie gminy Kępice przez Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach. 2009-11-26 08:54
Uchwała Nr XXXIV/296/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2013 2013-09-06 10:23
Uchwała NR XXXXIII/296//2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 listopada 2009r w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za wodę dla miejscowości Przytocko, Przyjezierze, Osieki i Kotłowo, Korzybie i Barwino dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach. 2009-11-26 08:49
Uchwała Nr XXXIV/295/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2013-2043 2013-09-04 11:56
Uchwała NR XXXXIII/295/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 listopada 2009r w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za dostarczoną wodę na terenie miasta przez Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach. 2009-11-26 08:51
Uchwała Nr XXXIV/294/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 sierpnia 2013r o zmianie uchwały nr XXXII/281/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie przejęcia nieodpłatnie od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku do mienia komunalnego Gminy Kępice budynku dworca w Korzybiu wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu. 2013-09-04 11:49
Uchwała nr XXXXIII/294/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 listopada 2009 w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2009 2009-11-26 08:39
Uchwała Nr XXXIV/293/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie podziału Gminy Kępice na sołectwa 2013-09-05 08:08
Uchwała Nr XXXXI11/293/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zawarcia porozumień do partycypowania w kosztach kształcenia dziecka z terenu naszej Gminy uczęszczającego do przedszkola na terenie działania Gminy Miejskiej Słupsk. 2009-11-26 10:57
Uchwała Nr XXXIV/292/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 sierpnia 2013r w sprawie zmian do uchwały nr VI/53/2003 z dnia 13 marca 2003 w sprawie uchwalenia statutów Sołectw 2013-09-04 11:37
Uchwała NR XXXXIII/292/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 listopada 2009r w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczanie wody dla Zakładu Usług Wodnych spółka z o. o. w Słupsku. 2009-11-26 08:46
Uchwała Nr XXXIV/291/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 sierpnia 2013r w sprawie podziału Sołectwa Obłęże i Osieki i utworzeniu sołectwa Osieki 2013-09-04 11:29
Uchwała NR XXXXIII/291/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 listopada 2009r w sprawie dopłat do ceny 1 m3 dostarczanej wody przez Zakładu Usług Wodnych spółka z o. o. w Słupsku. 2009-11-26 08:44
Uchwała Nr XXXIV/290/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres do dziesięciu lat, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kępice, położonej w m. Pustowo 2013-09-04 11:27
Uchwała Nr XXXXII/290/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2009. 2009-11-16 08:42
Uchwała Nr XXXIV/289/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22.03.2013 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych , lokali użytkowych i nieruchomości stanowiących mienie Gminy. 2013-09-04 11:24
Uchwała Nr XXXXI/289/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kępic. 2009-11-09 12:17
Uchwała Nr XXXIII/288/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 03 lipca 2013r w sprawie realizacji projektu pn. "Nowe perspektywy - Większe możliwości" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 2013-07-08 12:27
Uchwała Nr XXXXI/288/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2009 r. w sprawie: zmian do uchwały Nr XXXVI/255/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 02 lipca 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Kępice do Stowarzyszenia Słowińska Grupa Rybacka jako członek założyciel. 2009-11-09 11:03
Uchwała Nr XXXIII/287/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 03 lipca 2013r w sprawie emisji obligacji Gminy Kępice oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2013-07-08 12:29
Uchwała Nr XXXXI/287/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2009. w sprawie: przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kępice 2008-2016. 2009-11-06 12:38
Uchwała Nr XXXIII/286/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 03 lipca 2013r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2013. 2013-07-08 12:36
Uchwała Nr XXXXI/286/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2009. w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kępice 2008-2011 z perspektywą 2012-2015 2009-11-06 12:11
Uchwała Nr XXXIII/285/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 03 lipca 2013r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2013 - 2043. 2013-07-08 12:34
Uchwała XXXXI/285/2009 Rady Miejskiej Kępicach z dnia 29 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie w budżecie Gminy Kępice na rok 2010 środków finansowych na realizację zadania p.n. Zabytkowe kościoły w Biesowicach, Bruskowie Wielkim, Kwakowie ,Zębowie i Cetyniu na historycznym szlaku turystycznym 2009-11-06 13:59
Uchwała Nr XXXII/284/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie emisji obligacji Gminy Kępice oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2013-07-04 13:40
Uchwała nr XXXXI/284/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2009 w sprawie opłat za składowanie i utylizację odpadów na wysypisku komunalnym w Obłężu w roku 2010 2009-11-09 10:42
Uchwała Nr XXXII/283/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2013. 2013-07-04 11:46
Uchwała Nr XXXXI/283/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2009r w sprawie zmian w Uchwale Rady Miejskiej Nr XL/249/2005 r. z dnia 15 września w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 2009-11-04 09:01
Uchwała Nr XXXII/282/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2013 - 2043. 2013-07-04 11:50
Uchwała Nr XXXXI/282/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2009. 2009-11-04 08:53
Uchwała Nr XXXII/281/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie przejęcia nieodpłatnie od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku do mienia komunalnego Gminy Kępice budynku dworca w Korzybiu wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu. 2013-07-04 11:30
Uchwała nr XXXXI/281/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2009r w sprawie określenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2010. 2009-11-09 10:59
Uchwała Nr XXXII/280/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie nabycia do mienia komunalnego nieruchomości zabudowanej budynkami byłej licznikowni w Barcinie. 2013-07-04 11:35
Uchwała nr XXXXI/280/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2009 r. w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2009 . 2009-11-09 10:55
Uchwała Nr XXXII/279/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie zmian w uchwale nr XXX/265/2013 z dnia 28.03.2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice. 2013-07-04 11:37
Uchwała nr XXXXI/279/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2009r w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2010. 2009-11-09 10:46
Uchwała Nr XXXII/278/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie zamiaru likwidacji instytucji kultury: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kępicach. 2013-07-10 12:29
Uchwała nr XXXXI/278/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2009r w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2010 2009-11-09 10:41
Uchwała Nr XXXI/277/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2013r w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej 2013-05-23 10:03
Uchwała nr XXXXI/277/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2010. 2009-11-09 10:51
Uchwała Nr XXXI/276/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2013r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2013 2013-05-23 10:05
Uchwała nr XXXXI/276/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2009 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi dojazdowej w Biesowicach. 2009-11-06 14:03
Uchwała Nr XXXI/275/2013 Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie przekazania dla Powiatu Słupskiego pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1148G do miejscowości Chorowo 2013-05-23 10:08
Uchwała Nr XXXI/274/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2013-2043 2013-05-23 10:29
Uchwała Nr XXXX/274/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2009. 2009-10-02 09:31
Uchwała nr XXXI/273/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2013 r w sprawie zatwierdzenia bilansu jednostek kultury za rok 2012 2013-05-23 10:31
Uchwała Nr XXXI/272/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kępic. 2013-05-23 10:33
Uchwała Nr XXXIX/272/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 10 września 2009 w sprawie rządowego programu poprawy stanu dróg gminnych i powiatowych 2009-09-14 10:18
Uchwała Nr XXXI/271/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kepice za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2013-05-23 10:35
Uchwała Nr XXXIX/271/2009 Rady Miejskiej w Kępicach Z dnia 10 września 2009r w sprawie zakończenia konsultacji społecznych wymaganych do utworzenia Sołectwa Osieki w Gminie Kępice 2009-09-14 10:18
Uchwała Nr XXXI/270/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczane ciepło przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice spółka z o.o. w Kępicach 2013-05-23 10:39
Uchwała Nr XXXIX/270/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 10 września 2009r w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczane ciepło przez Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach. 2009-09-15 10:37
Uchwała Nr XXXI/269/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2013 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Przytocku im. Andrzeja Grubby 2013-05-23 10:43
Uchwała Nr XXXIX/269/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 10 września 2009 w sprawie zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009. 2009-09-14 10:10
Uchwała Nr XXX/268/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku 2013-04-03 12:16
Uchwała Nr XXXIX/268/2009 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXX/194/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 18 grudnia 2008 roku dotyczącej przejęcia przez Gminę Miejską Słupsk praw i obowiązków Gminy Kępice związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13a, prowadzonej jako zadanie własne Gminy Miejskiej Słupsk i wynikający z przejęcia obowiązków udział Gminy Kępice w kosztach realizacji powierzonego zadania. 2009-09-14 10:10
Uchwała Nr XXX/267/2013 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na rok 2013 2013-04-03 12:18
Uchwała Nr XXXIX/267/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 10 września 2009 w sprawie potrzeby pilnej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela 2009-09-14 10:09
Uchwała Nr XXX/266/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2013-2043 2013-04-03 12:21
Uchwała Nr XXXIX/266/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego. 2009-09-14 10:09
Uchwała Nr XXX/265/2013 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice 2013-04-03 12:23
Uchwała Nr XXXIX/265/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego 2009-09-14 09:59
Uchwała Nr XXX/264/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2013-04-03 12:26
Uchwała Nr XXXIX/264/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 2009-09-14 09:58
Uchwała Nr XXX/263/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych. 2013-04-03 12:29
Uchwała Nr XXXIX/263/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2009. 2009-09-14 09:57
Uchwała Nr XXX/262/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilości odpadów komunalnych, częstotliwości i sposób świadczenia usług 2013-04-03 12:36
Uchwała Nr XXXVIII/262/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20.08. 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kępice do realizacji projektu pt. Wyrosną z nich tacy, którzy ku gwiazdom wzlecieć zapragną współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 2009-08-28 14:10
Uchwała Nr XXX/261/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-04-08 10:06
Uchwała Nr XXXVIII/261/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20.08. 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kępice do realizacji projektu pt. Liczę, mówię, surfuję, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 2009-08-25 07:57
Uchwała Nr XXX/260/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 marca 2013 roku dotycząca wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2013-04-03 12:45
Uchwała Nr XXXVIII/260/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Kępic do wystawienia i podpisania weksla ?in blanco" wraz z deklaracja wekslową. 2009-08-25 07:57
Uchwała NR XXX/259/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-04-03 12:47
Uchwała Nr XXXVII/259/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2009. 2009-07-28 12:58
Uchwała Nr XXXVII/258/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23.07.2009 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu Słupskiego na realizację robót drogowych na drodze powiatowej Nr 1147G Osowo-Ciecholub 2009-07-24 10:22
Uchwała Nr XXIX/257/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kępice 2013-04-03 12:48
Uchwała Nr XXXVI/257/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2009. 2009-07-20 08:40
Uchwała Nr XXiX/256/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 marca 2013r w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013" 2013-03-27 13:39
UCHWAŁA Nr XXXV/256/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 2.07.20009 roku w sprawie zmiany do uchwały nr XXXIII/223/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Kępice na lata 2009-2017 2009-07-07 08:25
Uchwała Nr XXIX/255/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wyposażenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice w nieruchomość zabudowaną położoną w Kępicach przy ul. M. Buczka 1 2013-03-27 13:41
Uchwała Nr XXXVI/255/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 2.07.2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kępice do Stowarzyszenia "Słowińska Grupa Rybacka" jako członek założyciel 2009-07-07 10:44
Uchwała Nr XXIX/254/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 252 marca 2013 roku w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice 2013-03-27 13:42
Uchwała Nr XXXV/254/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 maja 2009 r w sprawie realizacji projektu pn. "Wykluczeniu mówię NIE,, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2009-06-12 12:08
Uchwała Nr XXIX/253/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków. 2013-03-27 13:43
Uchwała Nr XXXV/253/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28.05.2009r w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2009r. nr XXXIII/216/09 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kępice. 2009-06-24 13:58
Uchwała Nr XXIX/252/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kępic. 2013-03-27 13:45
Uchwała Nr XXXV/252/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 maja 2009 w sprawie: udzielenia pożyczki na rzecz Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi na prefinansowanie projektu: "Remont i adaptacja budynku szkoły na Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni". 2009-06-12 11:28
Uchwała Nr XXIX/251/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych wymaganych do podziału jednostki pomocniczej 2013-03-27 13:46
Uchwała Nr XXXV/251/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 maja 2009 w sprawie podjęcia współpracy z Powiatem Słupskim w celu realizacji zadań związanych z gospodarką wodną. 2009-06-12 11:28
Uchwała Nr XXIX/250/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i nieruchomości stanowiących mienie Gminy. 2013-03-27 13:48
Uchwała Nr XXXV/250/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 maja 2009 w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice 2009-06-08 11:31
Uchwała Nr XXIX/249/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kępice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2013-03-27 13:50
Uchwała Nr XXXV/249/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych wymaganych do utworzenia Sołectwa Osieki w Gminie Kępice 2009-06-12 11:37
Uchwała Nr XXIX/248/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi domowymi i gospodarskimi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kępice 2013-03-27 13:52
Uchwała Nr XXXV/248/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2009. 2009-06-01 08:42
Uchwała Nr XXVIII/247/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej Pani Grażyny Szwarc 2013-02-25 10:22
Uchwała Nr XXXV/247/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku. 2009-06-01 08:37
Uchwała Nr XXVIII/246/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2013 2013-02-25 10:21
Uchawła Nr XXXIV/246/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kępice do realizacji projektu pt. Dobry przedszkolak - lepszy uczeń współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 2009-05-21 14:50
Uchwała Nr XXVIII/245/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2013-2043 2013-02-25 10:19
Uchwała Nr XXXIV/245/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 kwietnia 2009 w sprawie planu pracy komisji Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2009. 2009-05-18 13:15
Uchwała Nr XXVIII/244/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 lutego 2013 r w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2013 2013-02-25 10:17
Uchwały Nr XXXIV/244/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 kwietnia 2009 w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kępicach 2009-05-18 13:16
Uchwała Nr XXVIII/243/2013 w sprawie zmian do uchwały nr XXVII/230/2012 z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2013 2013-02-25 10:03
Uchwała Nr XXXIV/243/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 kwietnia 2009 w sprawie zatwierdzenia bilansu jednostek kultury za rok 2008. 2009-05-18 13:16
Uchwała Nr XXVIII/242/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 lutego 2013 w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie działania Gminy Słupsk 2013-02-25 10:15
Uchwała Nr XXXIV/242/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 2009-05-18 13:17
Uchwała Nr XXVIII/241/2013r w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Kępice 2013-02-25 10:13
Uchwała Nr XXXIV/241/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2009. 2009-05-06 09:30
Uchwała Nr XXXIV/240/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kępic za rok 2008. 2009-05-18 08:06
Uchwała Nr XXVII/239/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. 2013-01-07 13:01
Uchwała nr XXXIII/239/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2009. 2009-04-24 10:30
Uchwała Nr XXVII/238/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania Strasegii Rozwoju Oświaty w Gminie Kępice na lata 2013-2020. 2013-01-07 13:05
Uchwała nr XXXIII/238/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie w budżecie Gminy Kępice na rok 2010 środków finansowych na realizację zadania p.n. "Zabytkowe kościoły w Biesowicach, Bruskowie Wielkim, Kwakowie, Zębowie i Cetyniu na historycznym szlaku turystycznym" 2009-04-30 09:14
Uchwała Nr XXVII/237/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie opłat za składowanie i utylizację odpadów na wysypisku komunalnym w Obłężu od roku 2013. 2013-01-07 13:09
Uchwała nr XXXIII/237/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Obłęże, Osieki na lata 2009-2017 2009-05-18 13:17
Uchwała Nr XXVII/236/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2013. 2013-01-07 13:15
Uchwała nr XXXIII/236/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Warcino, Łużki na lata 2009-2017 2009-04-30 09:15
Uchwała Nr XXVII/235/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian do uchwały nr XXIII/196/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług. 2013-01-07 13:22
Uchwała nr XXXIII/235/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Korzybie na lata 2009-2017 2009-04-30 09:15
Uchwała Nr XXVII/234/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian do uchwały nr XXIII/199/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-01-07 13:30
Uchwała nr XXXIII/234/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Przytocko na lata 2009-2017 2009-04-30 09:15
Uchwała Nr XXVII/233/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. 2013-01-07 13:33
Uchwała nr XXXIII/233/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Pustowo na lata 2009-2017 2009-04-30 09:16
Uchwała Nr XXVII/232/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Słupsk praw i obowiązków Gminy Kępice związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13a, prowadzonej jako zadanie własne Gminy Miejskiej Słupsk i wynikający z przejęcia obowiązków udział Gminy Kępice w kosztach realizacji powierzonego zadania. 2013-01-07 13:42
Uchwała Nr XXVII/231/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kępicach i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice w jedną instytucję kultury o nazwie: Kępickie Centrum Kultury. 2013-01-07 13:48
Uchwała nr XXXIII/232/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Osowo, Chorowo na lata 2009-2017 2009-04-24 10:16
Uchwała nr XXXIII/231/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Płocko, Polichno na lata 2009-2017 2009-05-18 13:19
Uchwała Nr XXVII/230/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. 2013-01-07 14:04
Uchwała nr XXXIII/230/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Bronowo, Jabłonna, Jabłoniec na lata 2009-2017 2009-04-24 10:15
Uchwała Nr XXVII/229/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2013. 2013-01-07 14:26
Uchwała nr XXXIII/229/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Darnowo, Ciecholub, Węgorzyno na lata 2009-2017 2009-04-24 10:12
Uchwała Nr XXVII/228/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2013 - 2043. 2013-01-07 14:36
Uchwała nr XXXIII/228/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Biesowice, Biesowiczki, Kawka, Przyjezierze na lata 2009-2017 2009-04-24 10:10
Uchwała Nr XXVII/227/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012. 2013-01-07 15:04
Uchwała nr XXXIII/227/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Barcino, Kotłowo, Mielęcino na lata 2009-2017 2009-04-24 10:12
Uchwała Nr XXVII/226/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2012 - 2043. 2013-01-07 14:51
Uchwała nr XXXIII/226/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Barwino, Gościeradz na lata 2009-2017 2009-04-24 10:08
Uchwała Nr XXVI/225/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie rozwiązania gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kępice 2012-11-28 14:44
Uchwała nr XXXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Mzdowo, Mzdówko, Mzdowiec, Chorówko, Kaczyno na lata 2009-2017 2009-04-24 10:05
Uchwała Nr XXVI/224/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2013 2012-11-28 14:42
Uchwała nr XXXIII /224/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Podgóry, Brzezinka na lata 2009-2017 2009-04-24 10:03
Uchwała Nr XXVI/223/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2013 2012-11-28 14:35
Uchwała Nr XXXIII /223/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Kępice na lata 2009 -2017. 2009-04-24 09:53
Uchwała Nr XXVI/222/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-11-28 14:34
Uchwała Nr XXXIII/222/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie: "Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami na lata 2009-2013 w Gminie Kępice" 2009-05-04 09:26
Uchwała NR XXVI/221/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie podzialu miasta i gminy Kępice na obwody głosowania 2012-11-28 14:32
Uchwała Nr XXXIII/221/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie w budżecie Gminy Kępice na rok 2010 środków finansowych na realizację zadania p.n. "Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn w Powiecie Słupskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Kępice, Dębnica Kaszubska, Główczyce i Słupsk i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej" 2009-04-24 09:52
Uchwała Nr XXVI/220/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2013 2012-11-28 14:30
UCHWAŁA XXXIII/220/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009r. w sprawie zawarcia porozumienia samorządowego pomiędzy gminą Kępice, a: Powiatem Słupskim, Gminą Główczyce, Gminą Słupsk i Gminą Dębnica Kaszubska. 2009-05-04 14:15
Uchwała Nr XXVI/219/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku Gminy Kępice 2012-11-28 14:27
Uchwała Nr XXXIII/219/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2009 w sprawie opinii projektu uchwały Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie likwidacji Szpitala Powiatu Bytowskiego w Bytowie . 2009-04-07 10:10
Uchwała Nr XXVI/218/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczoną wodę na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o. w Kępicach 2012-11-28 14:25
Uchwała nr XXXIII/218/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji za rok 2008 "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 -2013" 2009-04-24 08:05
Uchwała Nr XXVI/217/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy za odbiór ścieków na terenie Gminy Kępice przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o. w Kępicach 2012-11-28 14:22
Uchwała Nr XXXIII/217/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2009 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/209/2009 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kępicach do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Kępic 2009-04-07 10:09
Uchwała Nr XXV/216/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 października 2012 w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej 2012-10-31 08:27
Uchwała Nr XXXIII/216/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kępice 2013-09-10 09:08
Uchwała Nr XXV/215/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 października 2012 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 2012-10-31 08:30
Uchwała Nr XXXIII/215/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2009 w sprawie przyjęcia przez Gminę Kępice zadań powiatu z zakresu edukacji publicznej obejmujące kształcenie specjalne uczniów przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Przytocku . 2009-04-07 10:05
Uchwała Nr XXV/214/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 października 2012 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 2012-10-31 08:33
Uchwała Nr XXXII/214/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 lutego 2009 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów spółki Zakładu Usług Wodnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku. 2009-03-12 09:15
Uchwała Nr XXV/213/2012 Rady Miejskiej z dnia 25 października 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych" w latach 2013-2014 2012-10-31 08:36
Uchwała nr XXXII/213/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 lutego 2009 W sprawie regulaminu określający tryb i kryteria przyznawania nagród ze Specjalnego Funduszu Nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kępice. 2009-03-12 09:13
Uchwała Nr XXV/212/2012 Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie podziału miasta i gminy Kępice na okręgi wyborcze 2012-10-31 08:39
Uchwała NR XXXII/212/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 lutego 2009 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2009. 2009-03-12 09:06
Uchwała Nr XXV/211/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-10-31 08:41
Uchwała Nr XXXII/211/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 lutego 2009 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXX/190/2008 z dnia 18 grudnia 2008 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kępice do wspólnej realizacji zadania publicznego pn. "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015" w ramach zawartej umowy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i na udzielenie pomocy finansowej Gminie Bytów. 2009-03-12 09:02
Uchwała Nr XXV/210/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2012-2043 2012-10-31 08:53
Uchwała Nr XXXII/210/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kępic 2010-03-22 09:43
Uchwała Nr XXV/209/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 października 2012 w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miejskiej Słupsk 2012-10-31 08:57
Uchwała Nr XXXII/209/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 lutego 2009 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kępicach do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Kępic 2009-03-12 08:49
Uchwała Nr XXV/208/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 października 2012 w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dzieckaz terenu naszej Gminy uczęszczającego do przedszkola na terenie działania Gminy Słupsk 2012-10-31 09:01
Uchwała Nr XXXII/208/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 lutego 2009 w sprawie konkursu "PIĘKNA WIEŚ" w roku 2009 2009-03-12 08:44
Uchwała Nr XXXI 1/207/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 lutego 2009 w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach 2009-09-04 09:12
Uchwała Nr XXV/206/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 października 2012 r w sprawie okreśenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2013 2012-10-31 09:05
Uchwała Nr XXXII/206/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2009. 2009-03-12 08:50
Uchwała Nr XXVIII/204/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 lutego 2013 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Przytocku im.Andrzeja Grubby 2013-02-25 10:11
Uchwała Nr XXIV/204/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 września 2012r w sprawie nadania honorowego tytułu "Ambasador Gminy Kępice" 2012-09-18 10:46
Uchwała nr XXX/204/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2009. 2009-01-05 12:02
Uchwała Nr XXIV/203/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 września 2012r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-09-18 10:45
Uchwała nr XXXI/203/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany do uchwały nr XVII/112/2007 z dnia 27 grudnia 2007 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 - 2013" 2009-01-26 09:45
Uchwała Nr XXIV/202/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 września 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lato 2012-2043 2012-09-18 10:41
Uchwała nr XXXI/202/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2008 W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kępice na 2009 rok. 2009-01-07 08:43
Uchwała Nr XXIV/201/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 września 2012r w sprawie zmiany do uchwały nr XXIII/196/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilości odpadów komunalnych, częstotliwości i sposób świadczenia usług. 2012-09-18 10:34
Uchwała nr XXX/201/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 18 grudnia 2008 w sprawie zatwierdzenia umowy konsorcjum pomiędzy gminami w celu wspólnego złożenia oferty nabycia udziałów spółki Zakładu Usług Wodnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku. 2009-07-28 13:26
Uchwała Nr XXIII/200/2012 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 sierpnia 2012 w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Cegłów (woj. mazowieckie, powiat miński) 2012-08-27 09:56
Uchwała nr XXX/200/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 18 grudnia 2008 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Kępicach. 2009-01-05 11:43
Uchwała Nr XXIII/199/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-02-06 12:53
Uchwała nr XXX/199/2008 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 18 grudnia 2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kępic. 2009-01-05 11:41
Uchwała Nr XXIII/198/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( uchylona w całości ). 2013-02-07 13:47
Uchwała Nr XXX/198/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 18 grudnia 2008 w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Kępice oraz przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania. 2009-01-05 11:38
Uchwała Nr XXIII/197/2012 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 sierpnia 2012 roku dotycząca wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym terminu i miejsca składania deklaracji ( uchylona w całości ). 2013-02-07 13:42
Uchwała nr XXX/197/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 18 grudnia 2008 r w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Kępice uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. 2009-01-06 09:56
Uchwała Nr XXIII/196/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych os właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych,częstotliwości i sposób świadczenia usług. 2012-08-24 14:49
Uchwała nr XXX/196/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 18 grudnia 2008 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2009-01-06 09:55
Uchwała intencyjna Nr XXIII/195/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20.08.2012 roku w sprawie ogólnodostępności wielofunkcyjnego boiska sportowego w ramach projektu pn. " Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Warcino" zgłoszonego do dofinansowania w ramachProgramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania 313,322,323,"Odnowa i rozwój wsi" 2012-08-24 14:45
UCHWAŁANr XXX/195/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 18 grudnia 2008 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009. 2009-01-06 09:54
Uchwała Nr XXIII/194/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie przekazania dla Powiatu Słupskiego pomocy rzeczowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1166G Bronowo-Jabłoniec 2012-08-24 14:31
Uchwała Nr XXX/194/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przejęcie przez Gminę Miejską Słupsk praw i obowiązków Gminy Kępice związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13a, prowadzonej jako zadanie własne Gminy Miejskiej Słupsk i wynikający z przejęcia obowiązków udział Gminy Kępice w kosztach realizacji powierzonego zadania. 2009-01-06 09:53
Uchwała Nr XXIII/193/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-08-24 14:29
ZARZĄDZENIE NR 193 /2011 Burmistrza Kępic z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Biblioteki Publicznej w Kępicach 2011-12-30 13:47
Uchwała Nr XXX/193/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2008. 2008-12-29 08:30
Uchwała Nr XXIII/192/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2012-2043 2012-08-27 13:56
Zarządzenie Nr 192/2011 Burmistrza Kępic z dnia 30 grudnia 2011 r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2011 2012-01-09 12:40
Uchwała Nr XXX/192/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia drugiego aneksu do porozumienia samorządowego zawartego pomiędzy Gminą Kępice, a Powiatem Słupskim, Gminą Główczyce, Gminą Słupsk i Gminą Dębnica Kaszubska stanowiącego załącznik do uchwały nr XIII/72/2007 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 września 2007 roku. 2009-01-06 09:51
Uchwała Nr XXIII/191/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 sierpnia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziałów przez Gminę Kępice w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Kępice Sp.z o.o. w Kępicach 2012-08-24 11:26
Uchwała Nr XXX/191/2008 Rady Miejskiej w Kępicach Uchwała Nr XXX/191/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2009. 2008-12-29 08:53
Uchwała Nr XXIII/190/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 sierpnia 2012 w sprawie realizacji projektu pn. "Biznes dla młodych" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2-Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, numer konkursu 01/POKL/6.2/2012 2012-08-24 11:23
Uchwała Nr XXX/190/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 18 grudnia 2008 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kępice do wspólnej realizacji zadania publicznego pn. "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015" w ramach zawartej umowy pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego i na udzielenie pomocy finansowej Gminie Bytów. 2009-01-05 11:17
Uchwała Nr XXII/189/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Pana Eugeniusza Kluka 2012-07-19 14:21
Zarządzanie Nr 189/11 Burmistrza Kępic z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych 2012-01-05 10:23
Uchwała Nr XIX/189/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2008. 2008-11-20 11:45
Uchwała Nr XXII/188/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Warcino, Łużki na lata 20212-2019 2012-07-18 10:55
Uchwała Nr XXII/187/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bronowo, Jabłonna, Jabłoniec na lata 2012-2019 2012-07-18 10:40
Uchwała nr XXVIII/187/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2008 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie negocjacji przez Burmistrza Kępic w sprawie zawarcia umowy konsorcjum pomiędzy gminami w celu wspólnego złożenia oferty nabycia udziałów spółki Zakładu Usług Wodnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku. 2008-11-06 11:50
Uchwała Nr XXII/186/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie wykonania dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji na ulicy 1-Maja w Kępicach 2012-07-18 09:58
Zarządzenie Nr 186/2011 Burmistrza Kępic z dnia 14 grudnia 2011r w sprawie planu finansowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Przytocku 2011-12-21 14:14
Uchwała nr XXVIII/186/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2008 w sprawie powołania w skład Komisji Rewizyjnej Pana Eugeniusza Kluka. 2008-11-06 11:49
Uchwała Nr XXII/185/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnai 13 lipca 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Biesowicach pw. Św. Andrzeja Boboli 2012-07-18 09:54
Zarządzenie nr 185/2011 Burmistrza Kępic z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok 2012-01-05 11:12
Uchwały nr XXVIII/185/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2008 w sprawie zmiany do uchwały nr XXXIII/206/2005 z dnia 24.02.2005 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów 2008-11-06 11:48
Uchwała Nr XXII/184/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 lipca 2012 w sprawie realizacji projektu pn."Biznes dla młodych" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2012-07-18 09:43
Zarządzenie Nr 184/2011 Burmistrza Kepic z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2011-12-13 08:51
Uchwała nr XXVIII/184/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2008 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 2008-11-06 11:47
Uchwała Nr XXII/183/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-07-18 09:31
Zarządzenie Nr 183/2011 Burmistrza Kepic z dnia 09 grudnia 2011 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy najmu. 2012-01-11 11:32
Uchwała nr XXVIII/183/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2008 w sprawie zmian do uchwały nr XXVI/167/2008 z dnia 11 września 2008 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kępice 2008-11-06 11:46
Uchwała Nr XXI/182/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie realizacji projektu pn. "Wykluczeniu mówię NIE" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2012-06-20 12:45
Zarządzenie Nr 182/2011 Burmistrza Kepic z dnia 09 grudnia 2011 roku w sprawie określenia opłat związanych z pochowaniem zwłok. 2011-12-09 10:45
Uchwała nr XXVIII/182/2008 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 30 października 2008 w sprawie opłat za składowanie i utylizację odpadów na wysypisku komunalnym w Obłężu w roku 2009 2008-11-06 11:44
Uchwała Nr XXI/181/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie Wspierania Rodziny w Gminie Kępice na lata 2012-2014. 2012-06-20 12:32
Zarządzenie Nr 181/2011 Burmistrza Kepic z dnia 05 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2011. 2011-12-09 14:14
Uchwała Nr XXVIII/181/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2008. 2008-11-05 09:55
Uchwała Nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady i radcę prawnego do reprezentowania Gminy Kępice - Rady Miejskiej w Kępicach przed Sądami ądministracyjnymi. 2012-06-20 12:21
Uchwała nr XXVIII/180/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2008r w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczanie wody dla Zakładu Usług Wodnych spółka z o. o. w Słupsku 2008-11-06 11:43
Uchwała Nr XXI/179/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych. 2012-06-20 10:21
Zarządzenie Nr 179/2011 Burmistrza Kępic z dnia 01 grudnia 2011r w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu w obrębie Ciecholub 2011-12-02 13:04
Uchwała nr XXVIII/179//2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2008 r w sprawie zatwierdzenia ceny za odprowadzane ścieki opadowe i roztopowe dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach 2008-11-06 11:42
Uchwała Nr XXI/178/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie zmian wbudżecie gminy Kępice na rok 2012. 2012-06-20 10:28
Zarządzenie Nr 178/11 Burmistrza Kępic z dnia 01 grudnia 2011r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych 2011-12-01 13:03
Uchwała nr XXVIII/178/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2008r w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za dostarczaną wodę dla miejscowości Przytocko, Przyjezierze, Osieki, Kotłowo, Korzybie i Barwino dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach 2008-11-06 11:41
Uchwała Nr XXI/177/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2012-2043. 2012-06-20 10:18
Zarządzenie Nr 177/2011 Burmistrza Kępic z dnia 29 listopada 2011r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok. 2011-12-05 14:53
Zarządzenie Nr 177/2011 Burmistrza Kępic z dnia 01 grudnia 2011r w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu w obrębie Ciecholub. 2011-12-01 13:02
Uchwała Nr XXI/176/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kępic. 2012-06-20 10:15
Zarządzenie Nr 176/2011 Burmistrza Kępic z dnia 23 listopada 2011r w sprawie zmnian w budżecie gminy Kępice na rok 2011. 2011-11-29 13:56
Uchwała nr XXVIII/177/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2008r w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za dostarczaną wodę na terenie miasta przez Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach 2008-11-06 11:40
Uchwała nr XXVIII/176/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2008 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za odbiór ścieków na terenie gminy Kępice dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach 2008-11-06 11:39
Uchwała Nr XXI/175/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kępice za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 2012-06-20 10:11
Zarządzenie Nr 175/2011 Burmistrza Kępic z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawach rachunkowości regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim przy realizacji Projektu pt. "ABECADŁO" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2011-11-29 10:17
Uchwała Nr XXVIII/175/2008r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2008r w sprawie określenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2009. 2008-11-06 11:37
Uchwała Nr XX/174/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kępic 2012-05-22 13:12
Zarządzenie Nr 174/2011 Burmistrza Kępic z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych 2011-11-22 12:21
Uchwała Nr XXVIII/174/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2008r w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2009. 2008-11-06 11:35
Uchwała Nr XX/173/2012 rady Miejskiej w Kępicach w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów i pedagogów zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kępice. 2012-05-22 12:53
Zarządzenie Nr 173/2011 Burmistrza Kepic z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2011-11-22 12:22
Uchwała Nr XXVIII/173/2008r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2008r. w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2009 . 2008-11-06 11:34
Uchwała Nr XX/172/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie przystąpienia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kępice 2012-05-22 12:44
Uchwała Nr XXVIII/172/2008r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2008r w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2009 2009-02-10 10:07
Uchwała Nr XX/171/2012 roku Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kępicach i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice w jedną instytucję kultury o nazwie: Kępickie Centrum Kultury 2012-05-22 12:42
Zarządzenie Nr 171/11 Burmistrza Kępic z dnia 14.11.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty 2011-11-16 11:23
Uchwała Nr XXVIII/171/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2008r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2009 2008-11-06 11:38
Uchwała Nr XX/170/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2012 r w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczane ciepło przez Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach 2012-05-22 12:40
Zarządzenie Nr 170/11 Burmistrza Kępic z dnia 14.11.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty 2011-11-16 11:16
Uchwała Nr XIX/169/2012 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012r w sprawie utworzenia i nadania statutu Centrum Integracji Społecznej w Kępicach 2012-05-04 09:05
Zarządzenie nr 169/2011 Burmistrza Kępic z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2012 2011-11-21 11:53
Uchwała Nr XXVI/169/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 11 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczane ciepło przez Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach. 2008-09-18 11:22
Uchwała Nr XIX/168/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 r w sprawie zmian do uchwał: nr XV/113/2011 z dnia 02 grudnia 2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczona wodę na terenie miasta i gminy przez Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach, nr XV/114/2011 z dnia 02 grudnia 2011 w sprawie dopłaty do ceny 1m3 wody dostarczonej przez Zakład Energetyki Cieplnej 2012-05-04 09:01
Zarządzenie Nr 168/2011 Burmistrza Kępic z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2012-2043 2011-11-28 14:22
Uchwała Nr XXVI/ 168/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 11 września 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Kępice do Polskiego Projektu 400 Miast. 2008-09-18 11:24
Uchwała Nr XIX/167/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenia gminy Kępice podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa 2012-05-04 08:56
Zarządzenie Nr 167/2011 Burmistrza Kępic z dnia 04 listopada 2011 w sprawie ustalenia procedur kontroli oraz przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków 2011-11-22 11:20
Uchwała Nr XXVI/167/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 11 września 2008 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kępice. 2008-09-18 11:26
Uchwała Nr XIX/166/2012 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia komisji do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kępic 2012-05-04 08:53
Zarządzenie Nr 166/2011 Burmistrza Kepic z dnia 04 listopada 2011 roku w sprawie zmian w regulaminie wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Kepicach stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Kępic nr 53/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. 2011-11-22 11:15
Uchwała Nr XXV/166/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 sierpnia 2008 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/217/2005 z dnia 31.03.2005 w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 2008-09-09 13:54
Uchwała Nr XIX/165/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu Słupskiego na realizację robót drogowych na drogach powiatowych 2012-05-02 13:48
Zarządzenie Nr 165/2011 Burmistrza Kępic z dnia 04 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok 2011-11-10 10:42
Uchwała Nr XIX/164/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 rokyu w sprawie przekazania dla Powiatu Słupskiego pomocy rzeczowej na przebudowę chodnika w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej nr 1164G Biesowice-Ciecholub 2012-05-02 13:45
Zarządzenie Nr 164/2011 Burmistrza Kępic z dnia 03 listopada 2011 roku w sprawie wykonania uchwały nr XIII/98/2011 w sprawie utworzenia przedszkola Samorządowego w Kępicach. 2011-11-07 14:43
Uchwała Nr XIX 163/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania tytułu honorowy "Ambasador Gminy Kępice" 2012-06-27 14:33
Zarządzenie Nr 163/2011 Burmistrza Kępic z dnia 02 listopada 2011 roku w sprawie wykonania uchwały nr XIII/93/2011 w sprawie likwidacji zakładów budżetowych tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach oraz Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę gminy z ograniczoną odpowiedzialnością. 2011-11-07 14:07
Uchwała Nr XIX/162/2012 Rady Miejskiej w Kęp[icach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian do uchwały nr XXVI/167/2008 z dnia 11 września 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kępice 2012-05-04 08:47
Zarządzenie Nr 162/2011 Burmistrza Kępic z dnia 02 listopada 2011 roku w sprawie wykonania uchwały nr XIII/93/2011 w sprawie likwidacji zakładów budżetowych tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach oraz Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę gminy z ograniczoną odpowiedzialnością. 2011-11-07 14:01
Uchwała Nr XXV/162/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 sierpnia 2008 w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia ucznia z terenu Gminy Nasielsk uczącego się w Szkole Podstawowej w Warcinie 2008-09-09 13:53
Uchwała Nr XIX/161/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 w sprawie zmian do uchwały nr XVII/130/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 lutego 2012r. dot. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 2012-05-04 08:44
Uchwała Nr XXV/161/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego 2008-09-02 11:38
Uchwała Nr XIX/160/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian do uchwały nr XIII/94/2011 z dnia 27 października 2011r w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2012 2012-05-02 13:42
Zarządzenie Nr 160/2011 Burmistrza Kępic z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011rok. 2011-10-31 09:49
Uchwała Nr XXV/160/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2008. 2008-09-02 11:39
Zarządzenie Nr 159/2012 Burmistrza Kępic z dnia 18 grudnia 2012r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-12-28 14:17
Uchwała Nr XIX/159/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012r w sprawie zatwierdzenia bilansu jednostek kultury za rok 2011 2012-05-04 08:40
Zarządzenie Nr 159/2011 Burmistrza Kępic z dnia 17 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2011 2011-10-21 08:56
Uchwała Nr XXV/159/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 sierpnia 2008r w sprawie zmian w Uchwale Rady Miejskiej Nr XL/313/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych, określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji. 2008-09-02 11:38
Zarządzenie Nr 158/2012 Burmistrza Kępic z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Kępicach 2012-12-20 12:58
Uchwała Nr XIX/158/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bronowo, Jabłonna, Jabłoniec na lata 2012-2019 2012-05-04 08:37
Zarządzenie nr 158/11 Burmistrza Kępic z dnia 14.10.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2011-10-19 09:25
Uchwała Nr XXV/158/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 sierpnia 2008 w sprawie zmiany porozumienia, które stanowi załącznik do uchwały nr IX/117/2008z dnia 28 lutego 2008w sprawie porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dziecka z terenu naszej Gminy uczęszczającego do przedszkola na terenie działania Gminy Miejskiej Słupsk . 2008-09-09 13:52
Zarządzenie Nr 157/2012 Burmistrza Kępic z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 43/2011 Burmistrza Kępic z dnia 13 kwietnia 2011 r w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 2012-12-18 14:09
Uchwała Nr XIX/157/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Warcino, Łużki na lata 2012-2019 2012-05-04 08:24
Zarządzenie nr 157/11 Burmistrza Kępic z dnia 14.10.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2011-10-19 09:28
Uchwała Nr XXV/157/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dn. 28 sierpnia 2008 w sprawie zmiany do uchwały nr XXXIII/206/2005 z dnia 24.02.2005 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów 2008-09-09 13:50
Zarządzenie Nr 156/2012 Burmistrza Kępic z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy bądż najmu gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów będących własnością Gminy Kępice lub będące we władaniu Gminy Kępice. 2012-12-31 10:12
Uchwała Nr XIX/156/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012r w sprawie zatwierdzenia Programu Rewitalizacji Miejscowości Mzdowo, Mzdówko, Mzdowiec, Chorówko, Kaczyno na lata 2012-2020 2012-05-04 08:21
Zarządzenie Nr 156/2011 Burmistrza Kępic z dnia 14 października 2011 roku w sprawie nabycia zasobu Gminy Kępice mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa. 2011-10-19 12:32
U C H W A Ł A Nr XXIV/156/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2008. 2008-07-17 14:04
Zarządzenie Nr 155/2012 Burmistrza Kępic z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2012 rok 2012-12-17 12:42
Uchwała Nr XIX/155/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmain w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-05-02 13:59
Zarządzenie nr 155/2011 Burmistrza Kępic z dnia 14 października 2011 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu w obrębie Kępice. 2011-10-14 14:07
U C H W A Ł A NR XXIII/155/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 czerwca 2008r w sprawie zmiany do uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 5 października 2006 nr LV/356/2006 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice 2008-07-02 12:02
Zarządzenie Nr 154/2012 Burmistrza Kępic z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na 2012 rok 2012-12-12 13:47
Uchwała Nr XIX/154/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2012-2043 2012-05-02 13:36
Zarządzenie Nr 154/2011 Burmistrza Kępic z dnia 11 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok. 2011-10-13 12:37
UCHWAŁA Nr XXIII/154/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych na terenie Gminy Kępice 2008-07-02 12:01
Zarządzenie Nr 153/2012 Burmistrza Kępic z dnia 03 grudnia 2012 r w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Kępicach 2012-12-10 10:39
Uchwała Nr XVIII/153/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla powiatu Słupskiego na realizację robót drogowych na drogach powiatowych 2012-03-20 11:23
Zarządzenie Nr 153/2011 Burmistrza Kępic z dnia 10 października 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych. 2011-10-10 13:29
Uchwała NrXXIII/153/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania 2008-07-02 12:00
Zarządzenie nr 152/12 Burmistrza Kępic z dnia 29 listopada 2012 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej 2012-11-29 13:46
Uchwała Nr XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektupn."Doświadczam, więc rozumiem" 2012-03-20 11:30
Zarządzenie Nr 152/2011 Burmistrza Kępic z dnia 10 października 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu. 2011-10-10 13:17
UC H W A Ł A NR XXIII/152/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Kępice do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich . 2008-07-02 11:56
Zarządzenie Nr 151/12 Burmistrza Kępic z dnia 29 listopada 2012 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej i ogłoszenia wykazu 2012-11-29 13:45
Uchwała Nr XVIII/151/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego przy ulicy Niepodległości, obręb geodezyjny Kępice, gm. Kępice. 2012-03-20 11:33
Zarządzenie Nr 151/2011 Burmistrza Kępic z dnia 10 października 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego i ogłoszenia wykazu. 2011-10-10 13:36
UC H W A Ł A NR XXIII/151/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 czerwca 2008. w sprawie zmian w składach Komisji Rolnictwa Budownictwa i Ochrony Środowiska i komisji Gospodarczej 2008-07-02 11:52
Zarządzenie Nr 150/12 Burmistrza Kępic z dnia 29 listopada 2012 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu 2012-11-29 13:43
Uchwała Nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa sołectwa Obłęże. 2012-03-20 11:35
Zarządzenie Nr 150/2011 Burmistrza Kępic z dnia 05 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2011 rok. 2011-10-10 13:47
UCHWAŁA Nr XXIII/150/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25.06.2008 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kępic. 2008-07-02 11:59
Zarządzenie Nr 149/2012 Burmistrza Kępic z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-12-04 12:53
Uchwała Nr XVIII/149/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie realizacji projektu pn."Kępicka Akademia Sołtysów" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nr konkursu 01/PO KL/9.5/2011 2012-03-20 11:39
Zarządzenie Nr 149/2011 Burmistrza Kępic z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w budynku przy ul. Leśnej 2 w Kępicach stanowiącego własność Gminy Kępice 2011-10-19 12:27
U C H W A Ł A Nr XXIII/149/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2008. 2008-06-30 12:21
Zarządzenie Nr 148/2012 Burmistrza Kępic z dnia 26 listopada 2012r w sprawie likwidacji stanowiska specjalicty ds. OC i PPOŻ 2012-12-10 10:40
Uchwała Nr XVIII/148/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2012" 2012-03-20 11:41
UC H W A Ł A NR XXIII/148/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 czerwca 2008 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/148/2000 z dnia 28.09.2000 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta i Gminy na lata 2000-2015 2008-11-05 12:08
Zarządzenie Nr 147/2012 Burmistrza Kępic z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie przekazania samochodu mikrobus RENAUT TRAFIC dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępicach 2012-12-20 13:00
Uchwała Nr XVIII/147/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku 2012-03-20 11:43
Zarządzenie Nr 147/2011 Burmistrza Kępic z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2011 rok. 2011-09-30 11:46
Zarządzenie Nr 146/2012 Burmistrza Kępic z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy najmu 2013-02-27 13:10
Uchwała Nr XVIII/146/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-03-20 11:46
Zarządzenie Nr 146/11 Burmistrza Kępic z dnia 29 września 2011 roku. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonychofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. "Remont remizy OSP w miejscowości Barcino". 2011-09-30 11:27
Zarządzenie Nr 145/2012 Burmistrza Kępic z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie określenia opłat związanych z pochowaniem zwłok 2012-11-21 10:46
Uchwała Nr XVIII/145/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2012 r w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy za dostarczoną wodę na terenie gminy Kępice przez Zakład Usług Wodnych spółka z o.o. w Słupsku 2012-03-20 12:17
Zarządzenie Nr 145/11 Burmistrza Kępic z dnia 29 września 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. " Obłęże dawniej i dziś-rewitalizacja miejscowości". 2011-09-30 11:28
Zarządzenie Nr 144/2012 Burmistrza Kępic z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2012 2012-11-21 14:18
Uchwała Nr XVII/144/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia komisji do rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa sołectwa Obłęże 2012-02-22 12:44
Zarządzenie nr 144/11 Burmistrza Kępic z dnia 29.09.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kępice. 2011-09-30 11:30
Zarządzenie nr 143/2012 Burmistrza Kępic z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013 2012-11-20 10:51
Uchwała Nr XVII/143/2012 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie reorganizacji sieci Sądów Rejonowych 2012-02-22 12:45
U C H W A Ł A Nr XXII/143/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 05.06.2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2008. 2008-06-06 09:15
Zarządzenie Nr 142/2012 Burmistrza Kępic z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2013-2043 2012-11-20 10:06
Uchwała Nr XVII/142/2012 Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie wystąpienia Gminy Kępice z Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich 2012-02-22 14:41
Zarządzenie nr 142/2011 Burmistrza Kępic z dnia 28 września 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych 2011-09-28 11:11
UCHWAŁA Nr XXII/142/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 5 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Słupsk. 2008-06-06 09:19
Zarządzenie Nr 141/2012 Burmistrza Kępice Szefa Obrony Cywilnej z dnia 13 listopada 2012r w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Kepice 2012-11-14 14:24
Uchwała Nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 lutego 2012 rok w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2012 2012-02-22 14:44
Zarządzenie nr 141/2011 Burmistrza Kępic z dnia 28 września 2011 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntów w obrębie Kępice 2011-09-28 11:08
UCHWAŁA NR XXI/141/2008 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 24 kwietnia 2008 w sprawie zatwierdzenia bilansu jednostek kultury za rok 2007. 2008-05-15 11:30
Zarządzenie Nr 140/12 Burmistrza Kępic z dnia 13.11.2012r W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2012-11-13 12:14
Uchwała Nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2012 2012-02-22 14:46
Zarządzenie nr 140/2011 Burmistrza Kępic z dnia 28 września 2011 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu w obrębie Korzybie 2011-09-28 11:06
U C H W A Ł A Nr XXI/140/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2008. 2008-04-29 12:45
Zarządzenie Nr 139/2012 Burmistrza Kępic z dnia 2 listopada 2012 rok w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-11-13 10:56
Uchwała Nr XVII/139/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 lutego 2012 r 2012-02-22 14:48
Zarządzenie Nr 139/2011 Burmistrza Kępic z dnia 28 września 2011 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi zespołu Szkół w Biesowicach pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kępice na czas realizacji projektu pn. "ABECADŁO" 2011-10-03 14:32
UCHWAŁA Nr XXI/139/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych. 2008-04-29 12:36
Zarządzenie nr 138/2012 Burmistrza Kępic z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zmain w budżecie gminy Kępice na 2012 rok. 2012-11-06 14:30
Uchwała Nr XVII/138/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie wzoru formularzy do celów podatku rolnego 2012-02-23 07:55
Zarządzenie Nr 138/2011 Burmistrza Kępic z dnia 19 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok 2011-09-23 11:05
Zarządzenie Nr 137/2012 Burmistrza Kępic z dnia 24 października 2012r w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób niepełnosprawnych samochodem autobus marki IRIBUS C50 IVECO DAILY. 2012-10-25 09:56
Uchwała Nr XVII/137/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie wzoru formularzy do celów podatku od nieruchomości 2012-02-23 07:58
Zarządzenie Nr 140/2009 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na 2009 rok. 2010-01-11 13:20
Zarządzenie Nr 136/2012 Burmistrza Kępic z dnia 24.10.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.:"Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kępice" 2012-10-24 13:57
Uchwała Nr XVII/136/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-02-23 08:00
Zarządzenie Nr 136/2011 Burmistrza Kępic z dnia 15 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok 2011-09-21 07:50
Zarządzenie Nr 139/09 Burmistrza Kępic z dnia 31.12. 2009 r. w sprawie przekazania środków trwałych w administrowanie dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach. 2010-01-06 10:01
U C H W A Ł A Nr XXI/136/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kępic za rok 2007. 2008-05-15 11:24
Uchwała Nr XVII/135/2012 Rady miejskiej w Kępicach z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2012-2043 2012-02-23 08:03
Zarządzenie Nr 135/2011 Burmistrza Kępic z dnia 12 września 2011 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 121/2008 z dnia 1 grudnia 2008 i nr 10/2010 z dnia 29 stycznia 2010 w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi w czasie przewozu na trasie dom-szkoła -dom 2011-09-19 13:58
Zarządzenie Nr 138/2009 Burmistrza Kępic z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok. 2010-01-07 12:31
ZARZĄDZENIE nr 135/2008 Burmistrza Kępic z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Kępic nr 9/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. opracowania planu działania w ramach Programu Integracji Społecznej. 2009-02-25 12:06
UCHWAŁA Nr XX/135/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 03 kwietnia 2008 w sprawie planu pracy komisji Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2008. 2008-04-15 08:17
Zarządzenie Nr 134/2013 Burmistrza Kepic z dnia 31 grudnia 2013r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2013 rok 2014-01-10 11:31
Zarządzenie Nr 134/2012 Burmistrza Kępic z dnia 23.10.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.:"Dostawa gazu propan na potrzeby ogrzewania Zespołu Szkół w Biesowicach w okresie listopad 2012r.-grudzień 2013r" 2012-10-24 13:54
Uchwała Nr XVII/134/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zmian do uchwały nr XIII/94/2011 z dnia 27.10.2011 w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2012 2012-02-23 08:06
Zarządzenie Nr 134/2011 Burmistrza Kępic z dnia 12 września 2011 roku w sprawie : założeń polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok oraz szczegółowości materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu Gminy Kępice na rok 2012. 2011-09-15 14:52
Zarządzenie Nr 134/2010 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Burmistrza Kępic nr 60/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie procedur kontroli finansowej i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków na dofinansowanie Projektu "Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn w Powiecie Słupskim- remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Kępice, Dębnica Kaszubska, Główczyce i Słupsk " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 2011-01-28 09:17
Zarządzenie Burmistrza Kępic Nr 136 / 2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s do oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej ? usługi dla rodzin 2009-12-31 11:36
U C H W A Ł A Nr XX/134/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 3 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2008. 2008-04-15 08:25
Zarządzenie Nr 133/2012 Burmistrza Kępic z dnia 17 październikz 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2012 rok 2012-10-24 13:47
Uchwała Nr XVII/133/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenie gminy Kępice podatków i opłt lokalnych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa 2012-02-23 08:08
Zarządzenie Nr 133/2011 Burmistrza Kępic z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok. 2011-09-15 14:47
Zarządzenie Nr 133/2010 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Burmistrza Kępic nr 39/2010 z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie procedur kontroli finansowej i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków na dofinansowanie Projektu "Rozbudowy systemy wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Kępice w miejscowościach Kępice, Biesowice, Ciecholub, Pustowo, Płocko i Przytocko " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 2011-01-28 09:13
Zarządzenie Nr 133/2009 Burmistrza Kępic z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok. 2009-12-22 15:16
U C H W A Ł A Nr XX/133/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 03 kwietnia 2008 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008. 2008-04-15 08:16
Zarządzenie Nr 132/2014 Burmistrza Kępic z dnia 16 grudnia 2014r . w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej nr dz.472/4, pow.dz 593 m2 Kępice ul. Niepodległości 7 2014-12-16 13:32
Zarządzenie Nr 133/13 Burmistrza Kępic z dnia 30.12.2013r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-12-31 09:47
Zarządzenie Nr 132/2012 Burmistrza Kępic z dnia 4 października 2012 roku w sprawie wydatków środków funduszu sołeckiego w Gminy Kępice. 2012-11-20 07:59
Uchwała Nr XVII/132/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dziecka z terenu naszej Gminy uczęszczającego do przedszkola na terenie działania Gminy Miejskiej Słupsk 2012-02-23 08:12
Zarządzenie nr 132/2011 Burmistrza Kępic z dnia 08 września 2011 roku w sprawie przekazania budynku pałacu w Barcinie wraz z gruntem w administrowanie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach 2011-09-12 14:49
Zarządzenie Nr 132/2010 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie przekazania środków trwałych w administrowanie dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach. 2011-01-14 09:24
Zarządzenie Nr 132/2009 Burmistrza Kępic z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na 2009 rok. 2009-12-28 13:16
Zarządzenie NR 132/2008 Burmistrza Kępic z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania 2009-01-05 10:43
UCHWAŁA Nr XX/132/2008 Rady Miejskiej w Kępice z dnia 03 kwietnia 2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Słupsk na korzystanie z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku przez mieszkańców gminy Kępice. 2008-04-15 08:14
ZARZĄDZENIE NR 131/2014 Burmistrza Kępic z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2014 rok. 2014-12-30 12:10
Zarządzenie Nr 131/2013 Burmistrza Kępic z dnia 23.12.2013r w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na dotacje w postępowaniu konkursowym z przeznaczeniem na rozwój sportu na terenie Gminy Kępice 2013-12-23 12:32
Zarządzenie Nr 131/2012 Burmistrza Kępic z dnia 4 października 2012r. w sprawie ewidencji sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne Gminy. 2012-11-20 07:39
Uchwała Nr XVII/131/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zmian do Uchwały Nr X/58/2011 z dnia 16-06-2011r w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach 2012-02-23 08:14
Zarządzenie Nr 131/2009 Burmistrza Kępic z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi integracji społecznej 2009-12-10 13:23
Zarzędzenie NR 131/2008 Burmistrza Kępic z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowych i ogłoszenia wykazu. 2009-01-05 10:34
Uchwała nr XX/131/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 03 kwietnia 2008 w sprawie zmian do uchwały nr XV/86/2007 z dnia 30.10.2007 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenie gminy Kępice podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa 2008-04-15 08:12
Zarządzenie Nr 130/2014 Burmistrza Kępic z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majatkowych Urzędu Miejskiego w Kępicach 2014-12-16 11:06
Zarządzenie Nr 130/2012 Burmistrza Kępic z dnia 4 października 2012 roku w sprawie instrukcji dotyczącej stosowania, kontroli i obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Kępicach. 2012-11-20 12:51
Uchwała Nr XVII/130/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 2012-02-23 08:16
Zarządzenie Nr 130/2011 Burmistrza Kępic z dnia 1 września 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach 2011-10-12 13:20
Zarządzenie Nr 130/2010 Burmistrza Kępic z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2011-01-10 08:34
Zarządzenia Nr 130/2008 Burmistrza Kępic z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2008. 2009-01-07 08:56
Uchwała Nr XX/130/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 03 kwietnia 2008 w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia ucznia z terenu Gminy Nasielsk uczącego się w Szkole Podstawowej w Warcinie 2008-04-07 14:43
Zarządzenie nr 129/2014 Burmistrza Kępic z dni a8 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2014 rok 2014-12-17 12:19
Uchwała NR XVII/129/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 5 października 2006 r. NR LVI/356/2006 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice 2012-02-23 08:19
Zarządzenie Nr 129/2011 Burmistrza Kępic z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok. 2011-09-06 14:42
Zarządzenie Nr 129/09 Burmistrza Kępic z dnia 07.12. 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2009-12-08 14:17
ZARZĄDZENIE Nr 129/2008 Burmistrza Kępic z dnia 19 grudnia 2008 r. W sprawie zmiany Zarządzenia nr 110/08 z dnia 27 października 2008 r. 2009-01-05 10:34
U C H W A Ł A Nr XIX/129/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr LVII/371/2006 z dnia 19 października 2006 w sprawie założenia stowarzyszenia Słupskiego Banku Żywności. 2008-03-27 09:16
Uchwała Nr XVI/128/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie realizacji projektu pn."Otwarci" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2012-01-04 08:58
Zarządzenie Nr 128/2011 Burmistrza Kępic z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok. 2011-09-06 14:23
Zarządzenie Nr 127/2014 Burmistrza Kępic z dnia 02 grudnia 2014r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kępice w 2015 roku 2014-12-03 13:20
Zarządzenie Nr 127/2013 Burmistrza Kępic z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2013 rok 2013-12-23 12:06
Zarządzenie Nr 127/2012 Burmistrza Kępic z dnia 28 września 2012r w sprawie wprowadzenia "Szczegółowych zasad ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Kępicach". 2012-10-25 09:48
Uchwała Nr XVI/127/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2011 r w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 2012-01-04 08:55
Zarządzenie Nr 127/2011 Burmistrza Kępic z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Kępicach i Zespołu Szkół w Korzybiu. 2011-09-06 14:37
U C H W A Ł A Nr XIX/127/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/74/2007 z dnia 13.09.2007 w sprawie przystąpienia Gminy Kępice do grupy współdziałania w ramach programu „LEADER +” z Gminami Miastko i Trzebielino. 2008-03-27 09:15
Zarządzenie nr 126/2014 Burmistrza Kępic z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Kępic. 2014-12-16 13:27
Zarządzenie Nr 126/2013 Burmistrza Kepic z dnia 17 grudnia 2013r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majatkowych Urzędu Miejskiego w Kępicach 2013-12-18 11:47
Uchwała Nr XVI/126/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2012 2012-01-04 14:23
Zarządzenie Nr 126/2010 Burmistrza Kępic z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu. 2010-12-22 11:19
Zarządzenie nr 126/08 Burmistrza Kępic z dnia 19.12.2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji i współpracy zagranicznej 2008-12-29 09:03
U C H W A Ł A Nr XIX/126/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2008. 2008-03-27 09:13
Zarządzenie Nr 125/2014 Burmistrza Kępic z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2014 rok 2014-12-05 14:04
Zarządzenie Nr 125/2013 Burmistrza Kępic z dnia 06 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2013 rok 2013-12-16 11:08
Uchwała Nr XVI/125/2011 Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2012-2043 2012-01-04 14:35
Zarządzenie Nr 125/2011 Burmistrza Kępic z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu w obrębie Kępice 2011-08-24 10:35
ZARZĄDZENIE nr 125/2009 Burmistrza Kępic z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2009 r. dniem wolnym od pracy 2009-12-08 14:42
Zarządzenie Nr 125/2008 Burmistrza Kępic z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2008 2008-12-24 08:32
U C H W A Ł A Nr XIX/125/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia do aktualizacji „Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego miasta i gminy Kępice na lata 2000-2015” 2008-04-02 08:39
Zarządzenie Nr 124/2013 Burmistrza Kępic z dnia 02 grudnia 2013r w sprawie odwołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych. 2013-12-05 13:55
Uchwała Nr XVI/124/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian do uchwały nr XIV/105/2011 z dnia 24.11.2011 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Kępicach 2012-01-04 08:51
Zarządzenie Nr 124/2011 Burmistrza Kępic z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej. 2011-08-24 10:33
Zarządzenie Nr 124/2010 Burmistrza Kępic z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-12-31 12:33
Zarządzenie nr 124/2009 Burmistrza Kępic z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Mł. Referenta ds. informacji i obsługi interesantów 2009-12-08 14:46
U C H W A Ł A Nr XIX/124/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kępice na lata 2007-2013” 2008-04-02 08:41
Zarządzenie Nr 123/2014 Burmistrza Kęic z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2014 rok. 2014-12-02 12:57
Zarządzenie Nr 123/2013 Burmistrza Kępic z dnia 29 listopada 2013r w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Kępic. 2013-12-02 10:37
Zarządzenie Nr 123/2012 Burmistrza Kępic z dnia 28 września 2012r w sprawie wprowadzenia " Instrukcja ochrony danych osobowych". 2012-10-25 09:29
Uchwała Nr XVI/123/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Bytów na realizację zadania publicznego pn."Wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi w latach 2009-2015 2012-01-04 08:46
Zarządzenie Nr 123/11 Burmistrza Kępic z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych 2011-08-24 10:31
Zarządzenie Nr 123/2010 Burmistrza Kępic z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-12-21 10:50
Zarządzenie Nr 123/2009 Burmistrza Kępic z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok. 2009-12-08 14:56
Zarządzenie Nr 123/2008 Burmistrza Kępic z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2008. 2008-12-11 10:46
U C H W A Ł A Nr XIX/123/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr XVII/111/2007 z dnia 27 grudnia 2007 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kępice na 2008 rok. 2008-03-27 09:12
ZARZĄDZENIE NR 122/2014 Burmistrza Kępic z dnia 21 listopada 2014 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych. 2014-11-21 12:43
Zarządzenie Nr 122/2013 Burmistrza Kepic z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2013 roku. 2013-12-09 10:00
Zarządzenie nr 122/2012 Burmistrza Kępic z dnia 27 września 2012roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2012 rok 2012-10-05 12:40
Uchwała Nr XVI/122/2011 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 grudnia 2011r w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Anny w Barcinie nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz udzielenia bonfikaty. 2012-01-04 08:42
Zarządzenie Nr 122/2010 Burmistrza Kępic z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2010 r. dniem wolnym od pracy. 2010-12-21 14:54
Zarządzenie Nr 122/08 Burmistrza Kępic z dnia 09 grudnia 2008 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2008-12-09 12:40
U C H W A Ł A Nr XIX/122/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2008. 2008-03-27 09:11
Zarządzenie Nr 121/2013 Burmistrza Kępic z dnia 22.11.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2013 rok 2013-11-29 13:44
Uchwała Nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2011r w sprawie zmian do uchwały nr XXVIII/184/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. 2012-01-04 08:39
Zarządzenie Nr 121/2010 Burmistrza Kępic z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-12-10 12:06
Zarządzenie Nr 121/2009 Burmistrza Kępic z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok. 2009-11-30 09:44
Zarządzenie nr 120/2014 Burmistrza Kępic z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2014 rok 2014-11-24 15:25
Zarządzenie nr 120/13 Burmistrza Kępic z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu 2013-11-22 11:39
Uchwała Nr XVI/120/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kępicach na 2012 rok 2012-01-04 08:35
Zarządzenie Nr 120/2011 Burmistrza Kępic z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach i Szkoły Podstawowej w Kępicach. 2011-08-18 12:19
Zarządzenie Nr 120/2010 Burmistrza Kępic z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu w obrębie Korzybie. 2010-12-10 14:05
U C H W A Ł A Nr XIX/120/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie konkursu „ PIĘKNA WIEŚ „ w roku 2008. 2008-03-27 09:09
ZARZĄDZENIE Nr 119/2014 Burmistrza Kępic z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2015-2025. 2014-11-19 08:04
Zarządzenie Nr 119/13 Burmistrza Kępic z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej i ogłoszenia wykazu 2013-11-22 11:40
Zarządzenie Nr 119/2011 Burmistrza Kępic z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2011-08-18 08:50
Zarządzenie Nr 119/2010 Burmistrza Kępic z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-12-07 13:01
Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Kępic z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2008 2008-12-05 09:26
U C H W A Ł A Nr XIX/119/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 2008-03-27 09:08
ZARZĄDZENIE Nr 118/2014 Burmistrza Kępic z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2015. 2014-11-19 07:49
Zarządzenie Nr 118/13 Burmistrza Kępic z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu. 2013-11-22 11:43
Zarządzenie Nr 118/2012 Burmistrza Kępic z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2012 rok 2012-09-24 13:55
Zarządzenie nr 118/2011 Burmistrza Kępic z dnia 17.08.2011 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach zatwierdzonego zarządzeniem nr 38/2007 Burmistrza Kępic z dnia 1 czerwca 2007 roku 2011-08-18 11:00
Zarządzenie Nr 118/2010 Burmistrza Kępic z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-12-03 12:27
Zarządzenie nr 118/2009 Burmistrza Kępic z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok 2009-11-23 12:51
Zarządzenie Nr 118/2008 Burmistrza Kępic z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie przekazania sieci kanalizacji deszczowej w administrowanie dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach. 2008-11-27 08:08
U C H W A Ł A Nr XIX/118/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2008. 2008-03-06 09:43
Zarządzenie Nr 117/2014 Burmistrza Kępic z dnia 12.11.2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Kępicach 2014-11-24 10:57
Zarządzenie Nr117/2012 Burmistrza Kępic z dnia 14 września 2012 roku w sprawie założeń polityki społeczno-gospodarczej na 2013 rok oraz szczegółowości materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu Gminy Kępice na rok 2013. 2012-09-27 09:16
Uchwała Nr XVI/117/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie aktu założycielskiego Zespołu w skład którego wchodzą: Przedszkole Samorządowe i Szkoła Podstawowa im.ppr Tadeusza Bielaka w Kępicach 2012-01-04 08:28
Zarządzenie Nr 117/2011 Burmistrza Kepic z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku. 2011-08-18 12:51
Zarządzenie Nr 117/2010 Burmistrza Kępic z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji ds.przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego, pożarniczego STAR 200. 2010-12-02 13:56
Zarządzenie nr 117/2009 Burmistrza Kępic z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kępicach wyposażenia zakupionego do świetlicy w Pustowie. 2009-11-25 09:04
Zarządzenie Nr 117/2008 Burmistrza Kępic z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2008. 2008-11-26 11:57
U C H W A Ł A Nr XIX/117/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dziecka z terenu naszej Gminy uczęszczającego do przedszkola na terenie działania Gminy Miejskiej Słupsk. 2008-03-27 09:06
Z A R Z A D Z E N I E Nr 117/2007 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2007 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych (zamówień i konkursów) o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro w Urzędzie Miejskim w Kępicach 2008-01-08 08:42
ZARZĄDZENIE Nr 116/2014 Burmistrza Kępic z dnia 16 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na 2014 rok 2014-11-19 08:13
Zarządzenie Nr 116/12 Burmistrza Kępic z dnia 18 września 2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych. 2012-09-18 08:42
Uchwała Nr XV/116/2011 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie działania Gminy Miejskiej Słupsk. 2011-12-08 09:21
Zarządzenie Nr 116/2011 Burmistrza Kępic z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok. 2011-08-18 11:29
Zarządzenie Nr 116/2010 Burmistrza Kępic z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-12-02 10:36
Zarządzenie NR 116/ 09 Burmistrza Kępic z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej. 2009-11-18 14:13
Zarządzenie Nr 116/2008 Burmistrza Kępic z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej. 2008-11-26 11:53
U C H W A Ł A Nr XVIII/116/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2008. 2008-01-17 08:24
Z A R Z A D Z E N I E Nr 116/2007 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2007 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych (zamówień i konkursów) o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro w Urzędzie Miejskim w Kępicach 2008-01-08 08:42
Zarządzenie Nr 115/2014 Burmistrza Kępic z dnia 3 listopada 2014 roku w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kępice w 2014 roku 2014-11-06 13:44
Zarządzenie Nr 115/2013 Burmistrza Kępic z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie powołania Komisji Rekrytacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatku i windykacji należności 2013-11-19 11:54
Uchwała Nr XV/115/2011 Rady Miejskiej w Kepicach w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy za dostarczoną wodę na terenie gminy Kępice przez Zakład Usług Wodnych spółka z o.o. w Słupsku 2011-12-07 14:59
Zarządzenie Nr 115/2011 Burmistrza Kępic z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie sprzedaży działki nr 294 w Korzybiu. 2011-08-11 15:05
Zarządzenie nr 115/2009 Burmistrza Kępic z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Kępic nr 135/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. opracowania planu działania w ramach Programu Integracji Społecznej. 2009-11-18 13:56
Zarządzenie Nr 115/2008 Burmistrza Kępic z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2008 2008-11-20 11:40
Z A R Z A D Z E N I E Nr 115/2007 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2007 2008-01-07 13:25
Zarządzenie Nr 114/2013 Burmistrza Kępice w sprawie ogłoszenia o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatku i windykacji należności 2013-11-19 11:53
Uchwała Nr XV/114/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 02 grudnia 2011 roku w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 wody dostarczanej przez Zakład Energetyki Cieplnej 2011-12-07 14:55
Zarządzenie Nr 114/2011 Burmistrza Kępic z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości działka 358 w Kępicach. 2011-08-11 14:55
Zarządzenie Nr 114/2010 Burmistrza Kępic z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont w zakresie ewidencji podatków i opłat dla Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2010-12-03 12:30
Zarządzenie Nr 114/2008 Burmistrza Kępic z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2009. 2008-11-17 08:19
Zarządzenie Nr 113/2014 Burmistrza Kępic z dnia 03 listopada 2014 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o dotację z budżetu gminy Kępice na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Kępice oraz wzoru sprawozdania z wykorzystania dotacji. 2014-11-05 13:42
Zarządzenie Nr 113/2013 Burmistrza Kępic z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2014-2043 2013-11-15 13:39
Zarządzenie Nr 113/2012 Burmistrza Kępic z dnia 06 września 2012 roku w sprawie powołania Kapituły do wyłonienia "Ambasadora Gminy Kępice" 2012-09-07 12:11
Uchwała Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 02 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczoną wodę na terenie miasta i gminy przez Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach 2011-12-07 14:52
Zarządzenie Nr 113/2011 Burmistrza Kępic z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w Kępicach. 2011-08-11 15:02
Zarządzenie Nr 113/2010 Burmistrza Kępic z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-12-02 10:32
Zarządzenie Nr 113/2009 Burmistrza Kępic z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2010. 2009-11-16 14:16
Zarządzenie Nr 113/2008 Burmistrza Kępic z dnia 31 pażdziernika 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2008. 2008-11-05 12:11
Z A R Z A D Z E N I E Nr 113/2007 Burmistrza Kępic z dnia 27 grudnia 2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2007 2008-01-07 13:24
Zarządzenie Nr 112/2013 Burmistrza Kępic z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 2013-11-15 13:59
Zarządzenie Nr 112/2012 Burmistrza Kępi z dnia 05 września 2012r. w sprawie terminu składania na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej, klas I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas I szkoły ponadgimnazjalnej, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum oraz uczniów słabo widzacych, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadajacym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - "Wyprawka szkolna" w roku 2012/2013 2012-09-06 09:11
Uchwała Nr XV/112/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za odbiór ścieków na terenie miasta i gminy Kępice przez Zaklad Energetyki Cieplnej w Kepicach 2011-12-07 14:53
Zarządzenie Nr 112/2011 Burmistrza Kępic z dnia 04 sierpnia 2011 r.w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach do prowadzenia postępowan i wydawania decyzji w sprawach o dodatki mieszkaniowe 2011-08-04 12:39
Zarządzenie Nr 112/2010 Burmistrza Kępic z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2010-12-15 11:39
Zarządzenie Nr 112/09 Burmistrza Kępic z dnia 04.11. 2009 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2009-11-04 11:07
Zarządzenie Nr 112/2008 Burmistrza Kępic z dnia 30 pażdziernika 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2008 2008-11-05 09:49
Z A R Z A D Z E N I E Nr 112/2007 Burmistrza Kępic z dnia 27 grudnia 2007 w sprawie nieodpłatnego przejęcia do zasobu mienia komunalnego Gminy Kępice nieruchomości niezabudowanych położonych w Warcinie, będących własnością Powiatu Słupskiego 2007-12-31 09:10
Zarządzenie Nr 111/14 Burmistrza Kępic z dnia 28 października 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej i ogłoszenia wykazu. 2014-10-28 12:18
Zarządzenie Nr 111/2013 Burmistrza Kępic z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2013 rok 2013-11-21 12:56
Zarządzenie Nr 111/2012 z dnia 05 września 2012 roku w sprawie powołania komisji do oceny konkursu na wieniec dożynkowy podczas Dożynek Gminnych 2012 2012-09-12 13:32
Zarządzenie Nr 111/2011 Burmistrza Kępic z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2011 2011-08-02 13:11
Zarządzenie Nr 111/2010 Burmistrza Kepic z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-11-15 09:25
Zarządzenie Nr 111/09 Burmistrza Kępic z dnia 04.11. 2009 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2009-11-04 10:50
Zarządzenie 111/2008 Burmistrza Kępic z dnia 27 października 2008 r. w sprawie ustanowienia dnia 10 listopada 2008 r. dniem wolnym od pracy 2008-10-29 11:38
Z A R Z A D Z E N I E Nr 111/2007 Burmistrza Kępic z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2007 2007-12-31 09:09
Zarządzenie Nr 110/2014 Burmistrza Kępic z dnia 28 października 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej 2014-10-28 12:20
Zarządzenie nr 110/2012 Burmistrza Kępic z dnia 03 września 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Kępicach. 2012-10-05 14:50
Uchwała Nr XIV/111/2011r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 listopada 2011r w sprawie zmian do uchwały nr XIII/95/2011 z dnia 27 pażdziernika 2011 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2012 2011-11-30 14:24
Uchwała Nr XIV/110/2011r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 listopada 2011r w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2012 2011-11-30 14:21
Zarządzenie Nr 110/2011 Burmistrza Kępic z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 roku 2011-08-08 10:41
Zarządzenie Nr 110/2010 Burmistrza Kepic z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011. 2010-11-23 13:55
Zarządzenie Nr 110/09 Burmistrza Kępic z dnia 04.11. 2009 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2009-11-04 10:51
Zarządzenie Nr 110/08 Burmistrza Kępice z dnia 27 października 2008 r. w sprawie powołania Sądu Konkursowego do oceny spełnienia przez uczestników konkursu wymagań określonych w regulaminie konkursu, oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszej pracy konkursowej z zakresu projektowania architektoniczno- budowlanego zadania p.n.: "Basen sportowo- rekreacyjny przy Gimnazjum w Kępicach" . 2008-10-27 09:01
Z A R Z A D Z E N I E Nr 110/2007 Burmistrza Kępic z dnia 18 grudnia 2007r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2007 2007-12-19 14:02
Zarządzenie Nr 109/2014 Burmistrza Kępic z dnia 20 października 2014r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych. 2014-10-20 14:05
Zarządzenie Nr 109/2013 Burmistrza Kępic z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2013 rok. 2013-11-07 14:43
Zarządzenie Nr 109/2012 Burmistrza Kępic z dnia 31 sierpnia 2012r w sprawie pprzekazania w administrowanie Środowiskowemu Domu Samopomocy w Przytocku autobusu marki IRIBUS C50 IVECO DAILY. 2012-09-05 10:29
Uchwała Nr XIV /109/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie realizacji projektu pn. AKTYWNE KĘPICE dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . 2011-11-30 14:18
Zarządzenie Nr 109/2011 Burmistrza Kępic z dnia 22 lipca 20011r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok 2011-07-29 10:15
Zarządzenie Nr 109/2010 Burmistrza Kepic z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2011-2043. 2010-12-17 08:37
Zarządzenie Nr 109/09 Burmistrza Kępic z dnia 03 listopada 2009 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Kępic 2009-11-04 10:48
Zarządzenie Nr 109/2008 Burmistrza Kępic z dnia 22 pażdziernika 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2008. 2008-10-27 09:04
Z A R Z A D Z E N I E Nr 109/2007 Burmistrza Kępic z dnia 17 grudnia 2007r w sprawie określenia opłat związanych z pochowaniem zwłok. 2007-12-19 07:42
Zarządzenie nr 108/14 z Burmistrza Kępic z dnia 20 października 2014r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej i ogłoszenia wykazu 2014-10-20 14:07
Zarządzenie Nr 108/2012 Burmistrza Kępic z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomosci lokalowych. 2012-08-31 10:59
Uchwała Nr XIV/108/2011 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 listopada 2011 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 2011-11-30 14:03
Zarządzenie Nr 108/2009 Burmistrza Kępic z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok. 2009-11-04 08:21
Zarządzenie Nr 108/2008 z dn. 21.10.2008r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i rozwiązywania problemów społecznych 2008-10-21 14:39
Z A R Z A D Z E N I E Nr 108/2007 Burmistrza Kępic z dnia 17 grudnia 2007r w sprawie określania stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy najmu. 2007-12-19 07:39
Zarządzenie nr 107/2013 Burmistrza Kępic z dnia 31 października 2013r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice. 2013-11-04 14:36
Zarządzenie Nr 107/2012 Burmistrza Kępic z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu. 2012-08-31 10:02
Uchwała Nr XIV/107/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Słupsk praw i obowiązków Gminy Kępice związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13a , prowadzonej jako zadanie własne Gminy Miejskiej Słupsk i wynikający z przejęcia obowiązków udział Gminy Kępice w kosztach realizacji powierzonego zadania 2011-11-30 14:00
Zarządzenie Nr 107/11 Burmistrza Kępic z dnia 19.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniaja wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty 2011-07-21 08:18
Zarządzenie Nr 106/11 Burmistrza Kępic z dnia 19.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniaja wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty 2011-07-21 08:16
Zarzadzenie 107/2010 Burmistrza Kępic z dnia 29 października 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego,w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2010-11-03 08:29
Zarządzenie Nr 107/2009 Burmistrza Kępic z dnia 21 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok. 2009-10-27 10:04
Zarządzenie Nr 107/2008 Burmistrza Kępic z dn. 14.10.2008r. w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach autobusu marki IRISBUS C50 IVECO DAILY 2008-10-16 11:00
Z A R Z A D Z E N I E Nr 107/2007 Burmistrza Kępic z dnia 11 grudnia 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2007 2007-12-17 12:27
Zarządzenie nr 106/2014 Burmistrza Kępic z dnia 17 października 2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej 2014-10-17 11:20
Zarządzenie nr 106/2013 z dnia 31 października 2013 roku Burmistrza Kępic w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice, która z dniem 01.01.2014r. przejmuje zakres zadań i obowiązków MGOK w Kępicach 2013-11-04 13:51
Zarządzenie Nr 106/2012 Burmistrza Kępic z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n: "Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Płocko". 2012-08-31 12:25
Uchwała Nr XIV/106/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 listopada 2011 r w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 2011-11-30 13:46
Zarządzenie Nr 106/2010 Burmistrza Kepic z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-11-04 09:02
Zarządzenie NR 106/ 09 Burmistrza Kępic z dnia 21 października 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej- garażu 2009-10-21 12:35
Zarządzenie nr 106/2008 Burmistrz Kępic z dnia 10 października 2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kandydata na Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kępicach 2008-10-14 15:05
Z A R Z A D Z E N I E Nr 106/2007 Burmistrza Kępic z dnia 11 grudnia 2007r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży. 2007-12-11 09:29
Zarządzenie Nr 105/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej i ogloszenia wykazu. 2014-10-17 11:23
Zarządzenie Nr 105/2012 Burmistrza Kępic z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n: "Remont zabytkowego obiektu sakralnego w Dębnicy Kaszubskiej - zaprojektuj i wybuduj". 2012-08-31 12:19
Uchwała Nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Kępicach 2011-11-30 13:33
Zarządzenie Nr 105/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2011 rok. 2011-07-19 12:51
ZARZĄDZENIE NR 105/10 Burmistrza Kępic z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej (działka nr 39 w Ciecholubiu) 2010-10-28 11:27
Zarządzenie NR 105/ 09 Burmistrza Kępic z dnia 21 października 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej i ogłoszenia wykazu 2009-10-21 12:32
Zarządzenie Nr 105/2008 Burmistrza Kępic z dnia 10.10.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2008. 2008-10-16 10:29
Z A R Z A D Z E N I E Nr 105/2007 Burmistrza Kępic z dnia 11 grudnia 2007r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania 2007-12-11 09:25
Zarządzenie Nr 104/2014 Burmistrza Kępic z dnia 17 października 2014r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu. 2014-10-17 11:22
Zarządzenie Nr 104/2013 Burmistrza Kępic z dnia 22 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2013 rok. 2013-10-30 14:11
Zarządzenie Nr 104/2012 Burmistrza Kępic z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2012 rok. 2012-09-05 08:38
Uchwała Nr XIV/104/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2011 2011-11-30 13:17
Zarządzenie Nr 104/2011 Burmistrza Kępic z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej położonej w Kępicach przy ul. Adama Mickiewicz Nr 27 w administrowanie przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kepicach 2011-07-21 09:14
Zarządzenie Nr 104/2010 Burmistrza Kepic z dnia 20 października 2010 roku w sprawie: norm zużycia paliwa oraz zasad prowadzenia gospodarki transportowej i paliwowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kepice. 2010-11-04 09:24
Zarządzenie NR 104/ 09 Burmistrza Kępic z dnia 21 października 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej i ogłoszenia wykazu 2009-10-21 12:41
Z A R Z A D Z E N I E Nr 104/2007 Burmistrza Kępic z dnia 11 grudnia 2007r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej ,przeznaczonej do sprzedaży. 2007-12-11 09:22
zarządzenie Nr 103/2014 Burmistrza Kępic z dnia 16 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na 2014 rok. 2014-10-24 12:59
Zarządzenie Nr 103/2013 Burmistrza Kępic z dnia 7 października 2013r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2013-10-08 08:46
Zarządzenie Nr 103/2012 Burmistrza Kępic z dnia 23 sierpnia 2012 r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2012 rok. 2012-09-03 15:04
Uchwała Nr XIV/103/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011-2043 2011-11-30 12:55
Zarządzenie Nr 103/2010 Burmistrza Kępic z dnia 19 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2010-12-03 12:33
Zarządzenie NR 103/ 09 Burmistrza Kępic z dnia 21 października 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych boksami garażowymi 2009-10-21 12:41
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 103/2007 Burmistrza Kępic z dnia 10 grudnia 2007r w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. informacji i obsługi interesantów oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej 2007-12-10 14:09
Zarządzenie Nr 102/2014 Burmistrza Kępic z dnia 3 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2014 rok 2014-10-16 11:54
Zarządzenie Nr 102/2013 Burmistrza Kępic z dnia 7 października 2013r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2013-10-07 14:12
Zarządzenie Nr 102/2012 Burmistrza Kępic z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-21 14:15
Uchwała Nr XIII/102/2011 Rady Miejskiej wKępicach z dnia 27 października 2011r wsprawie sprzeciwu likwidacji w Kępicach Posterunku Energetycznego. 2011-11-03 13:28
Zarządzenie Nr 102/2011 Burmistrza Kępic z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej położonej w Kępicach przy ul 1 Maja Nr 4 w administrowanie przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach 2011-07-21 09:11
Zarządzenie nr 102/2010 Burmistrza Kępic z dnia 19 października 2010 r.w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-10-21 10:15
Zarządzenie Nr 102/2009 Burmistrza Kępic z dnia 15 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok. 2009-10-21 11:05
ZARZĄDZENIE NR 102/08 Burmistrza Kępic z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej i ogłoszenia wykazu 2008-09-24 09:09
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 102/2007 Burmistrza Kępic z dnia 6 grudnia 2007r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2007 2007-12-14 07:38
Zarządzenie Nr 101/2013 z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2013 2013-10-07 13:26
Zarządzenie Nr 101/2012 Burmistrza Kępic z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-21 14:12
Uchwała Nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 października 2011r w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Kępice do kategorii dróg gminnych. 2011-11-03 13:26
ZARZĄDZENIE NR 101/ 10 Burmistrza Kępic z dnia 14 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych ( działka 487, ul. M.Buczka 3/9, działka 111/5, ul. Szkolna 3 2010-10-14 10:39
Zarządzenie Nr 101/2009 Burmistrza Kępic z dnia 09 pażdziernika 2009r. w sprawie zasad rachunkowości regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim przy realizacji Projektu pt. Liczę , mówię , surfuję w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2009-10-26 11:52
Zarządzenie Nr 101/2008 Burmistrza Kępic z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2008. 2008-09-26 09:29
Z A R Z A D Z E N I E Nr 101/2007 Burmistrza Kępic z dnia 28 listopada 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2007 2007-12-04 11:13
Zarządzenie Nr 100/2013 Burmistrza Kępic z dnia 24 września 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych 2013-09-24 11:11
Zarządzenie Nr 100/2012 Burmistrza Kępic z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-21 14:10
Uchwała Nr XIII/100/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 października 2011r w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców wsi Barwino z dnia 14.08.2011 dotyczącego wyboru sołtysa w sołectwie Barwino. 2011-11-03 13:24
Zarządzenie Nr 100/2011 Burmistrza Kępic z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniaja wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2011-07-12 14:47
ZARZĄDZENIE NR 100/ 2010 Burmistrza Kępic z dnia 14 października 2010 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 116/09 Burmistrza Kępic z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej 2010-10-14 10:36
Zarządzanie nr 100/2009 Burmistrza Kępic z dnia 06 października 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników na terenie Gminy Kępice 2009-10-08 12:15
Z A R Z A D Z E N I E Nr 100/2007 Burmistrza Kępic z dnia 28 listopada 2007r w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze do spraw obywatelskich oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej 2007-11-29 09:07
Zarządzenie Nr 99/2014 Burmistrza Kępic z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2014 rok 2014-09-29 14:11
Zarządzenie Nr 99/2013 Burmistrza Kępic z dnia 23 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2013 rok 2013-09-30 13:25
Zarządzenie Nr99/2012 Burmistrza Kępic z dnia 17 sierpnia 2012r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego sie o stopień nauczyciela mianowego 2012-08-21 14:08
Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 października 2011r. w sprawie opłat za składowanie i utylizację odpadów na wysypisku komunalnym w Obłężu w roku 2012 2011-11-03 13:30
Zarządzenie Nr 99/11 Burmistrza Kępic z dnia 12.07.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2011-07-13 10:51
Zarządzenie nr 99/10 Burmistrza Kępic z dnia 12 października 2010 r. w sprawie stałych dyżurów w gminie Kępice na czas zagrożenia i wojny 2010-10-18 14:47
Zarządzenie Nr 99/2009 Burmistrza Kępic z dnia 6 pażdziernika 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok. 2009-10-08 08:52
Zarządzenie nr 98/2014 Burmistrza Kępic z dnia 17 września 2014 roku w sprawie założeń polityki społeczno-gospodarczej na 2015 rok oraz szczegółowości materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu Gminy Kępice na rok 2015 2014-09-23 14:23
Zarządzenie Nr 98/2013 Burmistrza Kępic z dnia 19 września 2013r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2013-09-19 12:57
Zarządzenie nr 98/2012 Burmistrza Kępic z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku 2012-08-22 13:10
Uchwała Nr XIII/98/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 października 2011r w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Kępicach. 2011-11-03 13:20
Zarządzenie Nr 98/11 Burmistrza Kępic z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniaja wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2011-07-13 10:57
Zarządzenie nr 98/10 Burmistrza Kępic z dnia 12 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej i ogłoszenia wykazu (działka nr 14, obręb Bronowo) 2010-10-12 12:46
Zarządzenie Nr 98/09 Burmistrza Kępic z dnia 06.10. 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2009-10-06 10:40
Zarządzenie Nr 98/2008 Burmistrza Kępic z dnia 18.09.2008r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2008-09-18 11:14
Z A R Z A D Z E N I E Nr 98/2007 Burmistrza Kępic z dnia 14 listopada 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2007 2007-11-20 12:24
Zarządzenie nr 97/2014 z dnia 12 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2014 rok 2014-09-22 13:30
Zarządzenie Nr 97/2013 Burmistrza Kępic z dnia 16 września 2013 roku w sprawie założeń polityki społeczno-gospodarczej na 2014 rok oraz szczegółowości materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu Gminy Kępice na rok 2014 2013-09-18 13:18
Zarządzenie Nr 97/12 Burmistrza Kępic z dnia 16.08.2012r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki,oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2012-08-20 09:13
Uchwała Nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 27 października 2011r w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2012 2011-11-02 14:05
Zarządzenie Nr 97/2011 Burmistrza Kępic z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2011-07-13 11:02
Zarządzenie nr 97/10 Burmistrza Kępic z dnia 12 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu. (działka 439, 440, 426, 104/11 Korzybie) 2010-10-12 13:19
Zarządzenie Nr 97/2009 Burmistrza Kępic z dnia 2 października 2009r. w sprawie zasad rachunkowości regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim przy realizacji Projektu pt. "Wyrosną z nich tacy, którzy ku gwiazdom wzlecieć zapragną" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2009-11-03 12:29
Zarządzenie Nr 97/2008 Burmistrza Kępic z dnia 18.09.2008 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2008-09-18 11:12
Zarządzenie Nr 96/2014 Burmistrza Kępic z dnia 09 wrzesnia 2014 roku w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 43/2011 Burmistrza Kępic z dnia 13 kwietnia 2011r.w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 2014-09-10 12:46
Uchwała Nr XIII/96/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 października 2011r w sprawie określenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2012 2011-11-02 14:03
Zarządzenie Nr 96/2011 Burmistrza Kępic z dnia 11 lipca 201 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok. 2011-07-12 10:07
Zarządzenie nr 96/2010 Burmistrza Kępic z dnia 11 października 2010 r.w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-10-15 09:00
Zarządzenie Nr 96/2009 Burmistrza Kępic z dnia 02.10. 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2009-10-02 10:40
Zarządzenie Nr 96/2008 Burmistrza Kępic z dnia 18 września 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2008-09-18 11:11
Z A R Z A D Z E N I E Nr 96/2007 Burmistrza Kępic z dnia 12 listopada 2007r w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności i wojskowych oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej 2007-11-13 12:52
Uchwała Nr XIII/95/2011r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 paxdziernika 2011r w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2012 2011-11-02 14:00
Zarządzenie Nr 95/2011 Burmistrza Kępic z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie hejnału Gminy Kępice 2011-08-16 14:11
Zarządzenie nr 95/2010 Burmistrza Kępic z dnia 5 pażdziernika 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko kierownicze satanowisko urzędnicze jednostki organizacyjnej gminy Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach. 2010-10-08 08:35
Z A R Z A D Z E N I E Nr 95/2007 Burmistrza Kępic z dnia 12 listopada 2007 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2008 2008-01-07 08:17
Zarządzenie Nr 94/2014 Burmistrza Kępic z dnia 1 września 2014 w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza ds.realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2014-09-25 10:37
Zarządzenie Nr 94/2012 Burmistrza Kępic z dnia 10 sierpnia 2012 r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2012 rok 2012-08-22 13:52
Uchwała Nr XIII/94/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2012 2011-11-02 13:56
Zarządzenie Nr 94/2008 Burmistrza Kępic z dnia 8 września 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2008 2008-09-15 12:33
Zarządzenie Nr 94,07 i wykaz w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego - garażu przy ul.T.Bielaka 2007-11-08 20:20
Zarządzenie Nr 93/2014 Burmistrza Kępic z dnia 01 września 2014r w sprawie likwidacji stanowiska 2014-09-25 10:34
Zarządzenie nr 93/12 Burmistrza Kępic z dnia 08 sierpnia 2012 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych 2012-08-08 11:38
Uchwała Nr XIII/93/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 października 2011 r w sprawie likwidacji zakładów budżetowych tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach oraz Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę gminy z ograniczoną odpowiedzialnościa. 2011-11-03 13:18
Zarządzenie Nr 93/2011 Burmistrza Kępic z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr LVI/356/2006 z dnia 5 października 2006 roku " w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice". 2011-07-04 16:19
Zarządzenie nr 93/2010 Burmistrza Kępic z dnia 30 września 2010 roku w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji Planu Doskonalenia nr 2/2010 " Badanie poziomu satysfakcji pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach " 2010-10-06 16:51
Zarządzenie Nr 93/2009 Burmistrza Kępic z dnia 21 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach 2009-09-22 13:00
Zarządzenie Nr 93/2008 Burmistrza Kępic z dnia 4 września 2008r w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi integracji społecznej 2008-09-10 14:35
Zarządzenie 93,07 i wykaz na sprzedaz dz nr 152 w Podgórach 2007-11-08 20:17
Zarządzenie Nr 92/2014 Burmistrza Kępic z dnia 1 września 2014r w sprawie przyjęcia Regulaminu karty Programu "Rodzinne Kępice" 2014-09-04 08:11
Zarządzenie Nr 92/2013 Burmistrza Kępic z dnia 06 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2013 rok 2013-09-13 10:53
Zarządzenie Nr 92/2012 Burmistrza Kępic z dnia 27 lipca 2012 r w sprawie terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej, klas I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas I szkoły ponadgimnazjalnej, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadajacym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2012/2013 2012-08-21 14:42
Uchwała Nr XIII/92/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 października w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dziecka z terenu naszej Gminy uczęszczającego do przedszkola na terenie działania Gminy Słupsk. 2011-11-03 12:02
Zarządzenie nr 92/2010 Burmistrza Kępic z dnia 30 września 2010 roku w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji Planu Doskonalenia nr 1/2010 " Badanie poziomu satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Kępicach " 2010-10-06 16:47
Zarządzenie Nr 92/2009 Burmistrza Kępic z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na 2009 rok. 2009-10-02 10:36
Zarządzenie Nr 92/2009 Burmistrza Kępic z dnia 18 września 2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach 2009-09-22 12:58
Zarządzenie Burmistrza Kępic Nr 92/2008 z dnia 4 września 2008 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s do oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej VI i VII Konkurs oraz powołujące Zespół Zadaniowy oceniający usługi o wartości nieprzekraczającej 2.000 Euro w ramach PPWOW i zatwierdzające Procedurę Organizującą Usługi o wartości nieprzekraczającej 2000 EURO w ramach PPWOW w Gminie Kępice 2008-12-30 08:36
Z A R Z A D Z E N I E Nr 92/2007 Burmistrza Kępic z dnia 30 października 2007r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2007 2007-11-05 12:52
Zarządzenie Nr 91/2014 Burmistrza Kępic z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2014 rok 2014-09-12 09:10
Zarządzenie Nr 91/2012 z dnia 27 lipca 2012r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-08-22 13:47
Uchwała Nr XIII/91/2011 Rady Miejskiej w Kepicech z dnia 27 pażdziernika 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2011 2011-11-02 13:53
Zarządzenie Nr 91/2009 Burmistrza Kępic z dnia 15 września 2009 w sprawie wprowadzenia Kodeksu etycznego pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach 2009-09-16 11:13
Zarządzenie Nr 91/2008 Burmistrza Kępic z dnia 04.09.2008 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2008-09-04 11:37
Z A R Z A D Z E N I E Nr 91/2007 Burmistrza Kępic z dnia 22 października 2007r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i inwestycji gminnych 2007-10-31 14:40
Zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Kępic z dnia 2 września 2013r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2013-09-03 10:28
Zarządzenie Nr 90/2012 Burmistrza Kępic z dnia 26 lipca 2012 r w sprawie wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości w obrębie Warcino - część działki Nr 123/2, pow. 200 m2 2012-07-27 09:17
Uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy kępice na lata 2011-2043 2011-11-02 13:42
Zarządzenie Nr 90/2011 Burmistrza Kępic z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. 2011-07-01 14:21
Zarządzenie nr 90/2010 Burmistrza Kępic z dnia 28 września 2010 r.w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-10-04 10:59
Zarządzenie Nr 90/2009 Burmistrza Kępic z dnia 11 września 2009r. w sprawie zasad rachunkowości regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim oraz system zarządzania projektem realizowanym w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, zadania pn."Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowościach Kępice, Korzybie, Barwino, Barcino, Bronowo,Obłęże, Ciecholub, Warcino, Osowo, Podgóry, Mzdowo, Pustowo, Płocko, Przytocko". 2009-10-01 11:05
Z A R Z A D Z E N I E Nr 90/2007 Burmistrza Kępic z dnia 22 października 2007r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych 2007-10-31 14:37
Zarządzenie Nr 89/2014 Burmistrza Kępic z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2014 rok 2014-09-03 08:02
Zarządzenie Nr 89/2012 Burmistrza Kępic z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających sie o stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-21 14:04
Uchwała nr XII/89/2011 Rady Miejskiej z dnia 27 września 2011 roku w sprawie ustalenia komisji do rozpatrzenia pisma mieszkańców Barwina z dnia 14.08.2011 dot. wyborów na sołtysa 2011-10-03 10:47
Zarządzenie Nr 89/2011 Burmistrza Kępic z dnia 30 czerwca 2011 r w sprawie powołania kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach. 2011-07-01 13:56
Zarządzenie Nr 89/2010 Burmistrza Kępic z dnia 28 września 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2010-09-29 08:02
Zarządzenie Nr 89/2009 Burmistrza Kępic z dnia 11 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok. 2009-09-14 10:54
ZARZĄDZENIE Nr 89/08 Burmistrza Kępic z dnia 02.09. 2008 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2008-09-02 14:43
Zarządzenie Nr 88/2013 Burmistrza Kępic z dnia 27 sierpnia 2013r w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku. 2013-08-28 12:59
Uchwała Nr Xi/88/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 2011-10-03 10:46
Zarządzenie Nr 88/2009 Burmistrza Kępic z dnia 09 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu i przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2009-09-11 11:04
Zarządzenie Nr 88/2008 Burmistrz Kępic z dnia 01.09.2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2008-09-02 07:59
Zarządzenie Nr 87/2013 Burmistrza Kępic z dnia 27 sierpnia 2013r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2013-08-28 07:32
Uchwała Nr XII/87/2011 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 27 wreześnia 2011 roku w sprawie zattwierdzenia Programu Rewitalizacji Miejscowości Podgóry, Brzezinka na lata 2011-2017 2011-10-03 10:42
Zarządzenie nr 87/2010 Burmistrza Kępic z dnia 17 września 2010 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2010-09-20 11:26
Zarządzenie Nr 87/2009 Burmistrza Kępic z dnia 08.09 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu do Zarządzenia nr 37/2009 z dnia 14.05.2009 r. 2009-09-09 09:17
Zarządzenie Nr 87/2008 Burmistrza Kępic z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2008 2008-09-02 11:23
Zarządzenie Nr 86/2013 Burmistrza Kępic z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2013 2013-09-13 10:59
Uchwała Nr XII/86/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Rewitalizacji Miejscowości Płocko, Polichno na lata 2011-2017 2011-10-03 10:29
Zarządzenie Nr 86/11 Burmistrza Kępic z dnia 30.06.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2011-07-04 10:16
Zarządzenie nr 86/2010 Burmistrza Kępic z dnia 17 września 2010 r.w sprawie przekazania środków trwałych w administrowanie dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach. 2010-09-17 14:41
Zarządzenie Nr 86/2008 Burmistrza Kępic z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2008 2008-09-02 11:19
Z A R Z A D Z E N I E Nr 86/2007 Burmistrza Kępic z dnia 16 października 2007r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2007 2007-10-24 12:20
Zarządzenie nr 85/14 Burmistrza Kępic z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu 2014-08-19 10:01
Zarządzenie Nr 85/2013 Burmistrza Kępic z dnia 21 sierpnia 2013r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej-garażu. 2013-08-21 14:46
Zarządzenie Nr 85/2012 Burmistrza Kępic z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Kierownik Projektu POKL DZIAŁANIE 6.2. 2012-07-27 09:44
Uchwała Nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Rewitalizacji Miejscowości Obłęże, Osieki na lata 2011-2017 2011-10-03 10:15
Zarządzenie Nr 85/11 Burmistrza Kępic z dnia 30.06.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2011-07-04 10:12
Zarządzenie nr 85/2010 Burmistrza Kępic z dnia 17 września 2010 r.w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-09-20 11:25
Zarządzenie Nr 85/2008 Burmistrza Kępic z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej ul. M.Buczka 3,8 w m. Kępice. 2008-08-28 09:50
Z A R Z A D Z E N I E Nr 85/2007 Burmistrza Kępic z dnia 11 października 2007r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2007 2007-10-15 11:47
Zarządzenie nr 84/2014 Burmistrza Kępic z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-22 08:53
Zarządzenie Nr 84/2013 Burmistrza Kępic z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w obrębie Kępice, część działki nr 312/2 i część działki nr 313 2013-08-21 14:36
Zarządzenie Nr 84/12 Burmistrza kępic z dnia 16.07.2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/12 z dnia 11.06.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty 2012-07-17 13:49
Uchwała Nr XII/84/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 września 2011 roku w sprawie realizacji projektu pn. ABECADŁO dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2011-10-03 10:05
Zarządzenie Nr 84/OC/2011 Szefa Ochrony Cywilnej Burmistrza Kępic z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzania treningu systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w dniu 30 czerwca 2011 r. 2011-07-04 16:15
Zarządzenie Nr 84/2009 Burmistrza Kępic z dnia 3 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2009-09-03 14:40
Zarządzenie Nr 84/2008 Burmistrza Kępic z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej nr 2 przy ul. Kasztanowej 7 w m. Korzybiu. 2008-08-28 09:50
Z A R Z A D Z E N I E Nr 84/2007 Burmistrza Kępic z dnia 1października 2007r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2007 2007-10-08 12:27
Zarządzenie nr 83/2014 Burmistrza Kępic z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-21 13:31
Zarządzenie Nr 83/13 Burmistrza Kępic z dnia 21 sierpnia 2013r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu. 2013-08-21 14:38
Uchwała Nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 września 2011 w sprawie uchylenia uchwały nr XI/75/2011 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach o dodatki mieszkaniowe 2011-10-03 09:49
Zarządzenie Nr 83/2009 Burmistrza Kępic z dnia 27.08.2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli księgozbioru w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Kępice. 2009-09-07 09:03
Zarządzenie Nr 83/2008 Burmistrza Kępic z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2008 2008-08-12 13:26
Zarządzenie Nr 82/2014 Burmistrza Kępic z dnia 14 sierpnia 2014r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-21 13:29
Zarządzenie nr 82/13 Burmistrza Kępic z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania. 2013-08-21 14:42
Zarządzenie nr 82/2012 Burmistrza Kępic z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2012-07-11 11:01
Uchwała Nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 września 2011 w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Miastku 2011-10-03 09:46
Zarządzenie Nr 82/2010 Burmistrza Kępic z dnia 8 września 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2010-09-09 11:50
Zarządznie Nr 82/2009 Burmistrza Kępic z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok. 2009-08-31 11:10
Zarządzenie Nr 82/2008 Burmistrza Kępic z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Burmistrza Kępic Nr 81/2006 z dnia 29 września 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla Urzędu Miejskim w Kępicach 2009-09-08 09:49
Z A R Z A D Z E N I E Nr 82/2007 Burmistrza Kępic z dnia 28 września 2007r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kępice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007. 2007-10-01 10:27
Zarządzenie nr 81/2014 Burmistrz Kępic z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-21 13:27
Zarządzenie Nr 81/13 Burmistrza Kępic z dnia 21 sierpnia 2013r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu 2013-08-21 14:43
Zarządzenie nr 81/2012 Burmistrza Kępic z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2012-07-11 11:00
Uchwała Nr XII/81/2011 Rady Miejskiej W Kępicach z dnia 27 września 2011 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Przytocku 2011-10-03 09:44
Zarządzenie Nr 81/2011 Burmistrza Kępic z dnia 27 czerwca 2011 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2011 rok. 2011-06-29 14:56
Zarządzenie nr 81/2010 Burmistrza Kępic z dnia 7 września 2010 r.w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-09-07 09:47
Zarządzenie Nr 81/2009 Burmistrza Kępic z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie procedur kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim Kępice. 2009-09-22 09:55
ZARZĄDZENIE Nr 81/2008 Burmistrza Kępic z dnia 6 sierpnia 2008r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi integracji społecznej 2008-08-06 13:25
Z A R Z A D Z E N I E Nr 81/2007 Burmistrza Kępic z dnia 27 września 2007r W sprawie powołania Sądu Konkursowego do oceny spełnienia przez uczestników konkursu wymagań określonych w regulaminie konkursu, oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszej pracy konkursowej z zakresu projektowania architektoniczno-budowlanego zadania p.n. „Basen sportowo-rekreacyjny przy Gimnazjum w Kępicach”. 2007-09-27 14:27
Zarządzenie Nr 80/2014 Burmistrza Kępic z dnia 14 sierpnia 2014r w sprawie terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas II, III, VI szkoły podstawowej, klasy II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego oraz klasach III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz uczniów słabowidzących, nisłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawność wymieniona wyżej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. - " Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2014/2015 2014-08-21 13:22
Zarządzenie nr 80/2012 Burmistrza Kępic z dnia 10 lipca 2012 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2012-07-11 10:53
Uchwała Nr XII/80/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 września 2011 zmieniająca uchwałę nr XV/86/2007 z dnia 30.10.2007 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenie gminy Kępice podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa. 2011-10-03 09:38
Zarządzenie Nr 80/2011 Burmistrza Kępic z dnia 21 czerwca 2011 w sprawie powołania komisji do oceny prac złożonych w konkursie na hejnał Miasta i Gminy Kępice. 2011-06-22 08:28
Zarządzenie nr 80/10 Burmistrza Kępic z dnia 31 sierpnia 2010 r.w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-09-02 12:50
Zarządzenie Nr 80/2009 Burmistrz Kępic z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji działalności kontrolnej w Urzędzie Miejskim w Kępicach. 2009-08-31 11:42
ZARZĄDZENIE Nr 80/2008 Burmistrza Kępic z dnia 6 sierpnia 2008r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi integracji społecznej 2008-08-06 13:23
Z A R Z A D Z E N I E Nr 80/2007 Burmistrza Kępic z dnia 27 września 2007r W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2007-09-27 14:24
Zarządzenie Nr 79/2012 z dnia 06 lipca 2012r w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na rok 2012 2012-08-22 13:40
Uchwała Nr XII/79/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 września 2011 w sprawie powołania komisji Rady Miejskiej. 2011-10-03 09:34
Zarządzenie Nr 79/2011 Burmistrza Kępic z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 68/2011 dotyczącego powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze jednostki organizacyjnej gminy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach. 2011-06-22 08:22
Zarządzenie nr 79/10 Burmistrza Kępic z dnia 23 sierpnia 2010 r.w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-08-30 09:05
ZARZĄDZENIE Nr 79/2008 Burmistrza Kępic z dnia 4 sierpnia 2008 roku w sprawie Informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku. 2008-08-05 10:47
Z A R Z A D Z E N I E Nr 79/2007 Burmistrza Kępic z dnia 26 września 2007r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na 2007 rok 2007-09-27 11:45
Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Kępic z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla Urzędu Miejskiego w Kępicach 2012-11-20 12:27
Uchwała Nr XII/78/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 września w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Kępice do kategorii dróg gminnych. 2011-10-06 12:45
Zarządzenie nr 78/10 Burmistrza Kępic z dnia 13 sierpnia 2010 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości i przeznaczenia do sprzedaży, działka 3/22, Płocko. 2010-08-13 11:12
Zarządzenie Nr 78/2009 Burmistrza Kępic z dnia 12 sierpnia 2009 roku W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2009-08-13 13:57
Z A R Z A D Z E N I E Nr 78/2007 Burmistrza Kępic z dnia 24 września 2007r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2007-09-27 14:21
Zarządzenie Nr 77/2014 Burmistrza Kępic z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na 2014 rok 2014-08-05 12:37
Zarządzenie Nr 77/2012 Burmistrza Kępic z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-08-22 13:34
Uchwała Nr XII/77/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2011. 2011-09-30 12:07
Zarządzenie nr 77/10 Burmistrza Kępic z dnia 11 sierpnia 2010 r.w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 r. 2010-08-17 13:54
Zarządzenie Nr 77/2009 Burmistrza Kępic z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie Informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku. 2009-09-01 10:56
Zarządzenie Burmistrza Kępic Nr 77/2008 z dnia 31 lipca 2008 r w sprawie powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej IV i V Konkurs 2008-08-04 08:39
Z A R Z A D Z E N I E Nr 77/2007 Burmistrza Kępic z dnia 24 września 2007r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2007-09-27 14:00
Zarządzenie nr 76/2014 Burmistrza Kepic z dnia 10 lipca 2014r w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych do podzialu sołectwa Darnowo 2014-07-23 10:22
Zarządzenie Nr 76/2012 Burmistrza Kępic z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2012 rok 2012-08-22 13:30
Uchwała Nr XII/76/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 września 2011 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2011-2043. 2011-09-30 11:59
Zarządzenie nr 76/10 Burmistrza Kępic z dnia 10 sierpnia 2010 r.w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r. 2010-08-11 11:37
Z A R Z A D Z E N I E Nr 76/2007 Burmistrza Kępic z dnia 24 września 2007r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2007 2007-09-27 11:42
Zarządzenie Nr 75/2014 Burmistrza Kępic z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2014 rok 2014-07-25 09:50
Uchwała Nr XI/75/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 lipca 2011 w sprawie upoważnienia Kierownika Pomocy Społecznej w Kępicach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawie o dodatki mieszkaniowe. 2011-07-28 08:38
Zarządzenie nr 75/10 Burmistrza Kępic z dnia 04 sierpnia 2010 r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu. 2010-08-04 12:37
Zarządzenie Nr 74/14 Burmistrza Kępic z dnia 04 lipca 2014r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych, dz. Nr 28/9 ob. Kępice i dz. Nr 48/2 ob. Barcino. 2014-07-04 10:49
Zarządzenie Nr 74/2012 Burmistrza Kępic z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-08-22 13:26
Zarządzenie nr 73/2012 Burmistrza Kępic z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu w obrębie Barcino. 2012-06-26 11:36
Uchwała Nr XI/74/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 lipca 2011 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Miastku 2011-07-28 08:40
Zarządzenie Nr 74/2011 Burmistrza Kępic z dnia 20 czerwca 2011 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2011 rok. 2011-06-21 11:15
Zarządzenie nr 74/10 Burmistrza Kępic z dnia 29 lipca 2010 r.w sprawie procedury opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Kępice. 2010-08-09 09:15
Zarządzenie Nr 74/2009 Burmistrza Kępic z dnia 7 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok. 2009-08-11 10:45
Z A R Z A D Z E N I E Nr 74/2007 Burmistrza Kępic z dnia 18 września 2007r w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych. 2007-10-03 08:39
Zarządzenie nr 73/2012 Burmistrza Kępic z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Kępice. 2012-07-03 11:55
Uchwała Nr XI/73/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kępic. 2011-07-28 08:43
Zarządzenie Nr 73/2011 Burmistrza Kępic z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie terminu Składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III gimnazjum oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2011/2012 2011-06-29 12:35
Zarządzenie Nr 73/10 Burmistrza Kępic z dnia 29.07. 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2010-07-29 12:30
ZARZĄDZENIE Nr 73/2008 Burmistrza Kępic z dnia 23 lipca 2008 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2008-07-28 12:03
Zarządzenie nr 72/2014 Burmistrza Kępic z dnia 01 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Kępicach. 2014-07-01 14:45
Zarządzenie Nr 72/2012 Burmistrza Kępic z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2012 2012-06-22 14:16
Uchwała Nr XI/72/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 lipca 2011r w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. ppr Tadeusza Bielaka w Kępicach, prowadzonych przez Gminę Kępice. 2011-07-28 08:46
Zarządzenie nr 72/2010 Burmistrza Kępic z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-08-03 14:19
Zarządzenie Burmistrza Kępic Nr 72/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r w sprawie powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej III Konkurs 2008-08-01 10:56
Z A R Z A D Z E N I E Nr 72/2007 Burmistrza Kępic z dnia 18 września 2007r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży. 2007-09-19 10:52
Zarządzenie Nr 71/14 Burmistrza Kępic z dnia 01 lipca 2014r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej, dz. Nr 133/8 ob. Obłęże. 2014-07-01 12:36
Zarządzenie Nr 71/12 Burmistrza Kępice z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu 2012-06-13 11:40
Uchwała Nr XI/71/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 lipca 2011r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. 2011-07-28 08:50
ZARZĄDZENIE Nr 71/2008 Burmistrza Kępic z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2008 2008-07-28 12:01
Z A R Z A D Z E N I E Nr 71/2007 Burmistrza Kępic z dnia 13 września 2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na 2007-09-18 09:10
Zarządzenie Nr 70/14 Burmistrza Kępic z dnia 01 lipca 2014r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej, dz. Nr 69/2 ob. Kępice. 2014-07-01 12:35
Zarządzenie Nr 70/13 Burmistrz Kępic z dnia 26.07.2013r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty 2013-07-29 14:07
Zarządzenie nr 70/2012 Burmistrza Kępic z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie zmain w budżecie gminy Kępice na 2012 rok. 2012-06-18 12:05
Uchwała Nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 lipca 2011r w sprawie: emisji obligacji komunalnych 2011-07-28 08:53
Zarządzenie nr 70/2009 z dnia 22.07.2009r. Burmistrza Kępic w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia w dniu 23 lipca 2009 r. egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Kępicach 2009-07-24 09:11
ZARZĄDZENIE Nr 70 Burmistrza Kępic z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi integracji społecznej 2008-07-21 14:45
Z A R Z A D Z E N I E Nr 70/2007 Burmistrza Kępic Szefa Obrony Cywilnej Kępic z dnia 6 września 2007r w sprawie: przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania 2007-10-03 07:45
Zarządzenie Nr 69/14 Burmistrza Kępic z dnia 01 lipca 2014r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, dz. Nr 107/ob. Kępice. 2014-07-01 12:33
Zarządzenie nr 69/2013 Burmistrza Kępic z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie terminu składnia wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, klasy V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy II szkoły ponadgimnazjalnej, Klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej sztuk pięknych, klasy II liceum plastycznego oraz klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r, - "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2013/2014 2013-08-06 13:29
ZarządzenieNr 69/12 Burmistrza Kępice z dnia 11.06.2012 roku w sprawie Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty 2012-06-11 08:52
Uchwała Nr XI/69/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2011-2043 2011-08-01 12:20
Zarządzenie Nr 69/2010 Burmistrza Kępic z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-08-04 14:29
Zarządzenie Nr 69/2009 Burmistrza Kępic z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie zasad rachunkowości regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim przy realizacji Projektu pt. "Dobry Przedszkolak- lepszy uczeń" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2009-11-03 12:28
ZARZĄDZENIE Nr 69/2008 Burmistrza Kępic z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2008 2008-07-17 14:00
Zarządzenie Nr 68/14 Burmistrza Kępic z dnia 01 lipca 2014r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej, dz. Nr 283/3 w m. Korzybie. 2014-07-01 12:42
Uchwała Nr XI/68/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2011 2011-08-01 12:16
Zarządzenie nr 68/2011 Burmistrza Kępic z dnia 06 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze jednostki organizacyjnej gminy Kierownika Pomocy Społecznej w Kępicach 2011-06-08 07:44
Zarządzenie nr 68/2010 Burmistrza Kępic z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach. 2010-07-08 14:27
Zarządzenie Nr 68/2009 Burmistrza Kępic z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie zasad rachunkowości regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim przy realizacji Projektu pt. ?Wykluczeniu mówię nie ? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej , Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2009-11-03 12:27
ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Kępic z dnia 14 lipca 2008r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi integracji społecznej 2008-07-31 08:30
Zarządzenie nr 67/2015 Burmistrza Kępic z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2015 2015-06-22 14:22
Zarządzenie Nr 67/14 Burmistrza Kępic z dnia 01 lipca 2014r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, dz. Nr 197/ob. Warcino m. Łużki i ogłoszenia wykazu. 2014-07-01 12:29
Zarządzenie Nr 67/13 Burmistrza Kępic z dnia 23.07.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2013-07-23 14:59
Uchwała Nr XI/67/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 lipca 2011r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bytowskiego 2011-07-28 08:56
Zarządzenie Nr 67/2011 Burmistrza Kępic z dnia 1 czerwca 2011 w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok 2011-06-03 10:44
ZARZĄDZENIE Nr 67/08 Burmistrza Kępic z dnia 07 lipca 2008 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2008-07-07 14:52
Zarządzenie Nr 66/14 Burmistrza Kępic z dnia 01 lipca 2014r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, dz. Nr 265/ob. Kępice i ogłoszenia wykazu. 2014-07-01 12:27
Zarządenie Nr 66/13 Burmistrza Kępic z dnia 23.07.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy ofertenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty 2013-07-23 15:01
Uchwała Nr XI/66/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 lipca 2011r w sprawie budowy oświetlenia w miejscowości Łużki w roku 2012. 2011-07-28 08:58
Zarządzenie nr 66/2010 Burmistrza Kępic z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok 2010-07-08 14:27
Zarządzenie Nr 66/2009 Burmistrza Kępic z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia do zasobu mienia komunalnego Gminy Kępice nieruchomości zabudowanej położonej w Biesowicach 2009-07-17 11:41
ZARZĄDZENIE Nr 66/08 Burmistrza Kępic z dnia 02 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie zadania p.n.: "Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulicy Rodzinnej w Kępicach" 2008-07-03 08:09
Z A R Z A D Z E N I E Nr 66/2007 Burmistrza Kępic z dnia 30 sierpnia 2007 w w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2007 2007-08-31 07:30
Zarządzenie nr 65/2015 Burmistrza Kępic z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2015 2015-06-12 10:15
Zarządzenie Nr 65/2014 Burmistrza Kępic z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2014 rok 2014-07-11 08:31
Uchwała Nr X/65/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości: Kępka i Kruszka stanowiących część miasta Kępice oraz miejscowości na terenie gminy: Borzysław, Nakło, Suliszewo i Łośni. 2011-06-21 08:11
Zarządzenie Nr 65/2011 Burmistrza Kępic z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok. 2011-05-30 15:14
Zarządzenie Nr 65/2010 Burmistrza Kępic z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2010-06-29 11:20
Zarządzenie Nr 65/2009 Burmistrza Kępic z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na 2009 rok. 2009-07-21 09:09
ZARZĄDZENIE Nr 65 Burmistrza Kępic z dnia 2 lipca 2008r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi integracji społecznej 2008-07-03 08:10
Z A R Z A D Z E N I E Nr 65/2007 Burmistrza Kępic z dnia 27 sierpnia 2007 w w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2007 2007-08-28 11:46
Zarządzenie nr 64/2015 Burmistrza Kępic z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kępice 2015-06-03 09:12
Uchwała Nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul.Energetyków 2 w Szczecinie 2011-06-21 08:16
Zarządzenie Nr 64/2010 Burmistrza Kępic z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji d/d oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej - usługi dla dzieci i młodzieży. 2010-06-28 15:14
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 64/2008 Burmistrza Kępic z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2008 2008-06-30 12:24
Z A R Z A D Z E N I E Nr 64/2007 Burmistrza Kępic z dnia 22 sierpnia 2007r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu, oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2007-08-27 11:13
ZARZĄDZENIE NR 63/2015 Burmistrza Kępic z dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Sądu Konkursowego do oceny spełnienia przez uczestników konkursu wymagań określonych w regulaminie konkursu, oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszej pracy konkursowej z zakresu projektowania architektoniczno - budowlanego zadania p.n.:Koncepcja projektowa hali widowiskowo - sportowej w Kępicach. 2015-06-29 12:19
Zarządzenie Nr 63/2012 Burmistrza Kępic z dnia 04 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie porządkowym korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko-Orlik 2012", stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Kępic z dnia 30 czerwca 2012 r. 2012-06-12 13:58
Uchwała Nr X/63/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23.05.2011 na działalność Burmistrza Kępic 2011-06-21 08:19
Zarządzenie Nr 63/2011 Burmistrza Kępic z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok. 2011-05-26 10:19
Zarządzenie Nr 63/2010 Burmistrza Kępic z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-06-30 09:14
Zarządzenie Nr 63/2009 Burmistrza Kępic z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie powołania zespołu roboczego ds. monitorowania "Strategii Rozwoju Turystyki Gminy Kępice na lata 2007-2015" 2009-07-13 13:11
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 63/2008 Burmistrza Kępic z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2008 2008-06-30 12:16
Z A R Z A D Z E N I E Nr 63/2007 Burmistrza Kępic z dnia 22 sierpnia 2007r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2007-08-23 13:42
ZARZĄDZENIE NR 62/2015 Burmistrza Kępic z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej - Kępice ul. Podgórna 5. 2015-05-28 13:21
Zarządzenie nr 62/2014 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach do przyznawania karty Dużej Rodziny 2014-06-16 12:35
Uchwała Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2.05.2011 na działalność Burmistrza Kępic. 2011-06-21 08:21
Zarządzenie Nr 62/2011 Burmistrza Kępic z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania. 2011-05-20 09:32
Zarządzenie Nr 62/2009 Burmistrza Kępic z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie powołania zespołu roboczego ds. monitorowania "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kępice na lata 2007-2013" 2009-07-13 13:08
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 62/08 Burmistrza Kępic z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej i ogłoszenia wykazu 2008-06-24 09:19
Z A R Z A D Z E N I E Nr 62/2007 Burmistrza Kępic z dnia 22 sierpnia 2007r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2007-08-23 13:42
Zarządzenie Nr 61/2014 Burmistrza Kępic z dnia 16 czerwca 2014r w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach do przyznania karty Dużej Rodziny 2014-06-16 12:37
Zarządzenie nr 61/2012 Burmistrza Kępic z dnia 01 czerwca 2012 r w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości w obrębie Biesowice 2012-06-01 14:34
Uchwała nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 czerwca 2011r w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kępice oraz dalszego postępowania z nimi 2011-06-21 08:25
Zarządzenie Nr 61/2011 Burmistrza Kępic z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogloszenia wykazu nieruchomości zabudowanej. 2011-05-20 09:41
Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Kępic z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Alinie Weiwer - Dyrektorowi Zespołu Szkół w Biesowicach do podejmowania w imieniu Gminy Kępice wszelkich czynności prawnych związanych z realizacją projektu p.n. Liczę, mówię, surfuję złożonego w ramach konkursu nr 01/POKL/9.1.2/2009, Priorytetu IX, Działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013" 2009-07-13 13:04
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 61/2008 Burmistrza Kępic z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu 2008-06-24 09:17
Z A R Z A D Z E N I E Nr 61/2007 Burmistrza Kępic z dnia 21 sierpnia 2007r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży. 2007-08-21 13:35
Zarządzenie Nr 60/2013 Burmistrza Kępic z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2013 2013-09-13 11:02
Zarządzenie Nr 62/13 Burmistrza Kępic z dnia 02.07.2013r. 2013-07-04 13:08
Zarządzenie nr 60/2012 Burmistrza Kępic z dnia 01 czerwca 2012 r w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości w obrębie Biesowice. 2012-06-01 14:35
Uchwała Nr X/60/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 czerwca 2011r w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli 2011-06-21 08:29
Zarządzenie Nr 60/2011 Burmistrza Kępic z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie przekazanie nieruchomości zabudowanej położonej w Kępicach przy ul. Kościelnej 1, w administrowanie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach. 2011-06-16 10:01
Zarządzenie Nr 60/2010 Burmistrza Kępic z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie procedur kontroli finansowej i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków na dofinansowanie Projektu " Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn w Powiecie Słupskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Kępice, Dębnica Kaszubska, Główczyce i Słupsk " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 2010-07-13 11:42
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 60/2008 Burmistrza Kępic z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej i ogłoszenia wykazu 2008-06-24 09:16
Z A R Z A D Z E N I E Nr 60/2007 Burmistrza Kępic z dnia 20 sierpnia 2007r w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku 2007-08-21 10:34
Zarządzenie Nr 59/2014 Burmistrza Kępic z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2014 rok. 2014-06-10 10:55
Zarządzenie nr 59/2013 Burmistrza Kępic z dnia 21 czerwca 2013r w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-06 13:15
Zarządzenie Nr 61/13 Burmistrza Kępic z dnia 02.07.2013r. 2013-07-04 13:07
Zarządzenie nr 59/2012 Burmistrza Kępic z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmain w budżecie gminy Kępice na 2012 rok. 2012-06-05 13:15
Uchwała Nr X/59/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej 2011-07-07 12:47
Zarządzenie Nr 59/2011 Burmistrza Kępic z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu w obrębie Warcino. 2011-05-19 14:39
Zarządzenie Nr 59/2010 Burmistrza Kępic z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi integracji społecznej. 2010-06-17 08:07
Zarządzenie Nr 59/2009 Burmistrza Kępic z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie powołania zespołu roboczego ds. monitorowania "Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Kępice do roku 2015" 2009-07-09 09:23
Z A R Z A D Z E N I E Nr 59/2007 Burmistrza Kępic z dnia 9 sierpnia 2007r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2007 2007-08-21 13:33
ZARZĄDZENIE NR 58/2015 Burmistrza Kępic z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 rok. 2015-05-28 13:36
Zarządzenie Nr 58/2014 Burmistrza Kępic z dnia 27 maja 2014 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w administrowanie do jednostek budżetowych Gminy Kępice wymienionych w treści niniejszego zarządzenia. 2014-05-28 07:39
Zarządzenie Nr 64/2013 Burmistrza Kępic z dnia 03 lipca 2013 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu w obrębie Barcino 2013-07-03 11:20
Zarządzenie Nr 58/2012 Burmistrza Kępic z dnia 24 maja 2012 r w sprawie likwidacji formacji obrony cywilnej w Gminie Kępice. 2012-06-12 13:47
Uchwała Nr X/58/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach 2011-06-21 08:40
Zarządzenie Nr 58/2011 Burmistrza Kępic z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych. 2011-05-20 10:58
Zarządzenie Nr 58/2010 Burmistrza Kępic z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-06-21 07:40
Zarządzenie Nr 58/2009 Burmistrza Kępic z dnia 09 lipca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu 2009-07-09 08:20
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 58/2008 Burmistrza Kępic z dnia 09.06.2008r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kępicach 2008-06-10 14:34
Z A R Z A D Z E N I E Nr 58/2007 Burmistrza Kępic z dnia 6 sierpnia 2007r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2007 2007-08-21 13:33
Zarządzenie Nr 57/2013 Burmistrza Kępic z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2013 2013-09-13 11:09
Zarządzenie Nr 63/2013 Burmistrza Kępic z dnia 03 lipca 2013 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu w obrębie Kępice 2013-07-03 11:19
ZARZĄDZENIE Nr 57/2012 Burmistrza Kępic z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2012 rok. 2012-05-24 13:05
Uchwała nr X/57/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2011-2043 2011-06-21 09:04
Zarządzenie Nr 57/2011 Burmistrza Kępic z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół w Biesowicach, Szkoły Podstawowej w Kępicach i Szkoły Podstawowej w Warcinie. 2011-05-19 11:55
Zarządzenie Nr 57/2010 Burmistrza Kępic z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenie Regulaminu przewozu osób niepełnosprawnych. 2010-06-17 13:06
Zarządzenie Nr 57/2009 Burmistrza Kępic z dnia 06 lipca 2009 r. w sprawie podnoszenia flagi gminnej na terenie Gminy Kępice 2009-07-07 14:46
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 57/2008 Burmistrza Kępic z dnia 06.06.2008r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi integracji społecznej 2008-06-10 09:01
ZARZĄDZENIE nr 57/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - Remont SP Kępice 2007-08-08 21:37
Zarządzenie Nr 56/2015 Burmistrza Kępic z dnia 15 maja 2015r w sprawie zmian do zarządzenia nr 44/2015 z dnia 20.04.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kępice dla przeprowadzenia glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015-05-18 13:20
Zarządzenie Nr 58/13 Burmistrza Kępic z dnia 19.06.2013r. 2013-06-24 11:46
Zarządzenie Nr 56/2012 Burmistrza Kępic z dnia 21.05.2012 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy ofertenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. " Nasze Stare-Nowe Płocko-rewitalizacja miejscowości." 2012-05-22 10:19
Uchwała Nr X/56/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2011. 2011-06-21 08:57
Zarządzenie Nr 56/2011 Burmistrza Kępic z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok. 2011-05-17 10:55
Zarządzenie Nr 56/2010 Burmistrza Kępic z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie przekazania w administrowanie Gimnazjum im Karola Wojtyły w Kępicach autobusu marki IRIBUS C50 IVECO DAILY. 2010-06-15 15:09
Zarządzenie Nr 56/2009 Burmistrza Kępic z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok. 2009-07-03 08:56
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 56/2008 Burmistrza Kępic z dnia 05.06.2008r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2008. 2008-06-06 09:11
ZARZĄDZENIE nr 56/07 w sprawie powolania Komisji Przetargowej - Barwino wodociąg 2007-08-08 21:35
Zarządzenie nr 55/2015 z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 roku 2015-05-21 12:07
Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Kępic z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXXI/269/2013 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Przytocku im. Andrzeja Grubby. 2013-06-14 11:14
Uchwała Nr X/55/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie podjęcia współpracy z powiatem słupskim w celu realizacji zadań związanych z utworzeniem gimnazjum specjalnego w Przytocku. 2011-06-21 08:50
Zarządzenie Nr 55/2010 Burmistrza Kępic z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-06-18 08:01
Zarządzenie nr 55/2009 Burmistrza Kępic z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i kierowników podległych jednostek organizacyjnych 2009-07-07 14:49
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 55/2008 Burmistrza Kępic z dnia 03.06.2008r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2008. 2008-06-06 09:10
ZARZĄDZENIE nr 55/07 w sprawie Komisji Przetrgowej - Wodociąg Korzybie 2007-08-08 21:37
Zarządzenie Nr 54/2013 Burmistrza Kępic z dnia 10.06.2013r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2013-06-11 14:40
Uchwała Nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kępic. 2011-06-21 08:45
Zarządzenie Nr 54/2011 Burmistrza Kępic z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok 2011-05-12 08:44
Zarządzenie Nr 54/2009 Burmistrza Kępic z dnia 30.06. 2009 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2009-06-30 14:38
ZARZĄDZENIE nr 54/07 w sprawie powołania Sądu Konkursowego - Basen Kępice 2007-08-08 21:37
Zarządzenie Nr 53/2015 z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2015. 2015-05-13 12:52
Zarządzenie Nr 53/2014 Burmistrza Kępic z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2014 rok 2014-06-02 10:28
Uchwała Nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kępice za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 2011-06-21 08:43
Zarządzenie Nr 53/11 Burmistrza Kępic z dnia 04 maja 2011r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu. 2011-05-04 12:34
Zarządzenie nr 53/2009 Burmistrza Kępic z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach 2009-07-06 14:40
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 53/2007 Burmistrza Kępic z dnia 19 lipca 2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2007-07-24 10:33
Zarządzenie nr 52/2013 Burmistrza Kępic z dnia 5 czerwca 2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2013-2043 2013-06-06 13:27
Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011. 2011-05-26 11:03
Zarządzenie Nr 52/2011 Burmistrza Kępic z dnia 04 maja 2011r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalnej. 2011-05-04 12:29
Zarządzenie nr 52/2010 Burmistrza Kępic z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie przejęcia z administrowania od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach autobusu marki IRIBUS C50 IVECO DAILY. 2010-06-15 14:58
ZARZĄDZENIE NR 52/2009 Burmistrza Kępic z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kępicach oraz na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze jednostek organizacyjnych gminy i zakładów budżetowych 2009-08-27 08:09
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 52/2007 Burmistrza Kępic z dnia 16 lipca 2007r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2007 2007-07-19 10:54
Zarządzenie Nr 51/2013 Burmistrza Kępic z dnia 05 czerwca 2013r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu. 2013-06-05 11:58
Uchwała Nr IX/51/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 maja 2011r. w sprawie utrzymania trwałości rezultatów projektu pn. "e- Gmina Kępice przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu", który będzie realizowany jako zadanie wnioskowane przez Gminę Kępice do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. 2011-05-26 10:57
Zarządzenie Nr 51/2011 Burmistrza Kępic z dnia 04 maja 2011r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej na rzecz użytkowania wieczystego i ogłoszenia wykazu. 2011-05-04 12:24
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/2008 Burmistrza Kępic z dnia 03.06.2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej . 2008-06-04 10:28
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 51/2007 Burmistrza Kępic z dnia 16 lipca 2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Przytocku. 2007-07-17 09:25
Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Kępic z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kępice za I kwartał 2015 roku 2015-05-07 11:41
Zarządzenie Nr 50/2013 Burmistrza Kępic z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2013 rok. 2013-06-06 13:30
ZARZĄDZENIE Nr 50/2012 Burmistrza Kępic z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2012 rok. 2012-05-11 13:26
Uchwała Nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu pn."e-Gmina Kępice-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" wnioskowanego przez Gminę Kępice do współfinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. 2011-05-26 10:42
Zarządzenie nr 50/2011 Burmistrza Kępic z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.funduszu alimentacyjnego. 2011-05-04 14:07
Ząrzadzenie nr 50/2010 Burmistrza Kępic z dnia 04 czerwca 2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2010-06-08 10:26
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 50/2008 Burmistrza Kępic z dnia 02.06.2008r. w sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Kępicach. 2008-06-06 09:06
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 50/2007 Burmistrza Kępic z dnia 12 lipca 2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2007 2007-07-12 08:32
Zarządzenie nr 49/2015 Burmistrza Kępic z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 rok 2015-05-06 10:58
Zarządzenie Nr 49/14 Burmistrza Kępic z dnia 13 maja 2014r w sprawie przeznaczenia do rozbiórki budynku położonego na działce 93/3 w Kępicach przy ul. M. Buczka 7 2014-05-14 13:12
Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian do uchwały nr VII/40/2011 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i nieruchomości stanowiących mienie Gminy. 2011-05-02 12:44
Zarządzenie Nr 49/2011 Burmistrza Kępic z dnia 28 kwietnia 2011r w sprawie powołania komisji stypendialnej ds. przyznawania stypendiów sportowych i nagród. 2011-04-29 10:21
Zarządzenie nr 49/2010 Burmistrza Kępic z dnia 02 czerwca 2010 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kępice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP. 2010-06-02 13:47
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 49/2008 Burmistrza Kępic z dnia 02.06.2008r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Burmistrza Kępic Nr 120/2006 z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie i instrukcji dotyczącej stosowania, kontroli i obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Kępicach. 2008-06-06 11:04
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 49/2007 Burmistrza Kępic z dnia 09.07.2007 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży. 2007-07-09 15:13
Zarządzenie nr48/2015 Burmistrza Kępic z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie powolania Komisji do brakowania druków ścisłego zarachowania używanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych, które nie zostały wykorzystane do dnia 28 lutego 2015 roku. 2015-04-29 14:03
Zarządzenie Nr 48/2013 Burmistrza Kępic z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2013 rok. 2013-05-29 13:02
Zarządzenie Nr 48/2012 Burmistrza Kepic z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 2012-04-27 11:12
Uchwała Nr VIII/48/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2011. 2011-05-02 12:49
Zarządzenie nr 48/10 Burmistrza Kępic, z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowych i ogłoszenia wykazu. 2010-06-01 10:44
Zarządzenie Burmistrza Kępic Nr 48/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s do oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej XII Konkurs- usługi dla dzieci i młodzieży 2009-06-25 08:31
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 48/2008 Burmistrza Kępic z dnia 29.05.2008r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2008 2008-06-03 09:19
Z A R Z A D Z E N I E Nr 48/2007 Burmistrza Kępic z dnia 05 lipca 2007 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu, oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2007-07-05 14:36
Zarządzenie Nr 47/13 Burmistrza Kępic z dnia 10.05.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2013-05-22 14:48
Zarządzenie Nr 47/2012 Burmistrza Kępic z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2012r 2012-05-02 09:06
Uchwała Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Słupsk. 2011-05-02 12:40
Zarządzenie Nr 47/2009 Burmistrza Kępice - Szefa Obrony Cywilnej Kępic z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie: przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania w 2009 roku 2009-06-25 07:59
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 47/2008 Burmistrza Kępic z dnia 21.05.2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kępicach 2008-05-27 14:52
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 47/2007 Burmistrza Kępic z dnia 05 lipca 2007r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. 2007-07-10 12:20
Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 kwietnia 2011 roku zmieniająca uchwałę nr XV/86/2007 z dnia 30.10.2007 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenie gminy Kępice podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa. 2011-05-02 12:35
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 46/2008 Burmistrza Kępic z dnia 21.05.2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kępicach. 2008-05-21 10:45
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 46/2007 Burmistrza Kępic z dnia 4 lipca 2007 w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. 2007-07-10 12:13
Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza Kępic z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 rok 2015-04-27 16:03
Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2010. 2011-05-04 08:16
Zarządzenie Nr 45/2011 Burmistrza Kępic z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok. 2011-05-04 07:57
Zarządzenie nr 45/2010 Burmistrza Kępic z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2010. 2010-05-25 12:46
Zarządzenie Nr 45/2009 Burmistrza Kępic z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Kępickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kępicach 2009-06-17 10:31
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 45/2008 Burmistrza Kępic z dnia 20 maja 2008 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2008-05-20 14:29
Z A R Z A D Z E N I E Nr 45/2007 Burmistrza Kępic z dnia 03 lipca 2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2007 2007-07-09 12:18
Zarządzenie nr 44/2015 Burmistrza Kępic z dnia 20 kwietnia 2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kępice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015-04-21 10:36
Zarządzenie Nr 44/13 Burmistrza Kępic z dnia 08 maja 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych 2013-05-08 13:48
Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania skarbnika Kępic. 2011-05-02 11:59
Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Kępic z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji do oceny konkursu "Piękna Wieś" na terenie Gminy Kępice 2011-04-21 11:17
Zarządzenie nr 44/2010 Burmistrza Kępic z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie zmian w załączniku nr 1 Zarządzenia Burmistrza Kępic nr 68/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie zasad rachunkowości regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim przy realizacji Projektu pt. "Wykluczeniu mówię nie" W ramach Programu Operacujnego Kapitał Ludzki , Priorytetu VII, Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2010-05-18 11:53
Zarządzenie Nr 44/2009 Burmistrza Kępic z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok. 2009-06-01 08:33
Z A R Z A D Z E N I E Nr 44/2007 Burmistrza Kępic z dnia 28 czerwca 2007r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kepice na rok 2007 2007-07-02 10:01
Zarządzenie nr 43/2015 Burmistrza Kępic z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej Nr działki 121/14, pow. działki 3854, Warcino 47. 2015-04-17 13:15
Zarządzenie Nr 43/2014 Burmistrza Kępic z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 78/2012 Burmistrza Kępic z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie szczeółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2014-09-22 09:58
Zarządzenie Nr 43/13 Burmistrza Kępic z dnia 08 maja 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych. 2013-05-08 13:50
Zarządzenie nr 43/2012 Burmistrza Kępic z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2012-04-19 12:39
Zarządzenie Nr 43/2011 Burmistrza Kępic z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 2011-05-09 12:43
Uchwała Nr VIII/43/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie odwołania skarbnika Kępic. 2011-05-02 11:55
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 43/2008 Burmistrza Kępic z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2008. 2008-05-20 08:39
Z A R Z A D Z E N I E Nr 43/2007 Burmistrza Kępic z dnia 25 czerwca 2007 w sprawie ogłoszenia wykazu niruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży. 2007-06-25 12:41
Zarządzenie nr 42/2014 Burmistrza Kępic z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątkowych Gminy Kępice i określenia trybu jej pracy 2014-05-07 11:22
Zarządzenie Nr 42/2013 Burmistrza Kępic z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kępice za I kwartał 2013 roku. 2013-05-08 14:22
Zarządzenie Nr 42/12 Burmistrza Kępic z dnia 17.04.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2012-04-19 12:40
Zarządzenie Nr 42/2011 Burmistrza Kępic z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok 2011-04-15 08:43
Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu prawa użytkowania wieczystego działki nr 4 o pow. 0,04849 ha, położonej w obrębie Kępice z dotychczasowymi użytkownikami wieczystymi: Felicją Uzdowską, Januszem Uzdowskim i Krystyna Chrzanowską. 2011-04-06 13:02
Zarządzenie nr 42/2010 Burmistrza Kępic z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zmiany składu zespołu roboczego ds. monitorowania Strategii Rozwiązywania Problrmów Społecznych Gminy Kępice na lata 2007-2015. 2010-05-12 11:56
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 42/2008 Burmistrza Kępic z dnia z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2008. 2008-05-13 09:25
Z A R Z A D Z E N I E Nr 42/2007 Burmistrza Kępic z dnia 25 czerwca 2007 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania. 2007-06-25 12:39
ZARZĄDZENIE Nr 41/2015 Burmistrza Kępic z dnia 09 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 rok. 2015-04-16 14:37
Zarządzenie nr 41/2014 Burmistrza Kępic z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kepice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego. 2014-05-06 15:03
Zarządzenie Nr 41/2013 Burmistrza Kępic z dnia 29 kwietnia 2013 roku z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2013 rok 2013-05-08 13:59
Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miejscowości Korzybie. 2011-04-06 12:57
Zarządzenie nr 41/2010 Burmistrza Kępic z dnia 10.05.2010r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w związku z ogłoszonym konkursem pt." Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych". 2010-05-11 10:18
Zarządzenie Nr 41/2008 Burmistrza Kępic z dnia 7 maja 2008r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi integracji społecznej 2008-11-28 09:11
Z A R Z A D Z E N I E Nr 41/2007 Burmistrza Kępic z dnia 21 czerwca 2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2007 2007-06-27 08:40
Zarządzenie Nr 40/14 Burmistrza Kępic z dnia 29 kwietnia 2014r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu 2014-04-29 13:42
Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Kępic z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2013 rok 2013-04-30 13:43
Zarządzenie Nr 41/12 Burmistrza Kępic z dnia 17 Kwietnia 2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu. 2012-04-17 12:39
Zarządzenia Nr 40/2011 Burmistrza Kępic z dnia 31.03.2011 r. w sprawie przekazania środka trwałego w administrowanie dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach 2011-04-06 13:04
Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w kępicach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i nieruchomości stanowiących mienie Gminy. 2011-04-06 12:52
Zarządzenie nr 40/2010 Burmistrza Kępic z dnia 05.05.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetagowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2010-05-05 15:16
Zarządzenie Nr 40/2009 Burmistrza Kępic z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi integracji społecznej 2009-05-22 14:56
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 40 /2008 Busrmistrza Kępic z dn. 30 kwietnia 2008r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Kępic 2008-05-05 11:16
Z A R Z A D Z E N I E Nr 40/2007 Burmistrza Kępic z dnia 18 czerwca 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2007 2007-06-27 08:31
Zarządzenie nr 39/2014 Burmistrza Kępic z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2014 rok 2014-05-08 14:34
Zarządzenie Nr 39/2012 Burmistrza Kępic z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2012 rok 2012-05-02 09:11
Zarządzenie Nr 40/12 Burmistrza Kępic z dnia 17 Kwietnia 2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych. 2012-04-17 12:36
Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako dz. nr 352 o pow. 0,0712 ha położonej przy ul. Wojska Polskiego 5 w Kępicach 2011-04-06 12:45
Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Kępic z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej ( działka Nr 166/2 Barwino, gm. Kępice ) 2011-04-14 11:46
Zarządzenie nr 39/2010 Burmistrza Kępic z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie procedur kontroli finansowej i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków na dofinansowanie projektu "Rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Kępice w miejscowościach Kępice, Biesowice, Ciecholub, Pustowo, Płocko, i Przytocko" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 2010-05-18 11:38
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 39/2008 Burmistrza Kępic z dnia Z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania komisji do oceny konkursu „Piękna Wieś” w 2008 r. na terenie miasta oraz gminy Kępice. 2008-05-07 14:26
Z A R Z A D Z E N I E Nr 39/2006 Burmistrza Kępic z dnia 04 czerwca 2007r w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kępice, a „KEGAR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kępicach. 2007-06-27 11:08
Zarządzenie Nr38/2012 Burmistrza Kępic z dnia 02 kwietnia 2012 r w sprawie powołania komisji konkursowej oceniajacej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania: Zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami. 2012-04-05 14:43
Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 31 marca 2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 - 2013" 2011-04-06 12:41
Zarządzenie Nr 38/2011 Burmistrza Kępic z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok 2011-04-05 13:42
Zarządzenie Nr 38/2010 Burmistrza Kępic z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-05-05 10:31
Zarządzenie Nr 38/2009 Burmistrza Kępic z dnia 15 maja 2009 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kępice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 2009-05-18 08:56
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2008 Burmistrza Kępic z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2008. 2008-05-05 14:15
Zarządzenie nr 37/2015 Burmistrza Kępic z dnia 31marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 rok. 2015-04-07 13:58
Zarządzenie nr 37/2013 Burmistrza Kępic z dnia 15 kwietnia 2013 w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników na terenie Gminy Kepice 2013-04-30 12:56
Zarządzenie Nr 37/2012 z dnia 30 marzec 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych " Moje boisko - orlik 2012" 2012-04-06 07:28
Uchwała Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie konkursu " Piękna wieś " w roku 2011 2011-04-06 12:08
Zarządzenie Nr 37/2011 Burmistrza Kępic z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Miejskim w Kępicach 2011-03-28 14:33
Zarządzenie nr 37/2010 Burmistrza Kępic z dnia 26.04.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2010-04-26 13:29
Zarządzenie Nr 37/2009 Burmistrza Kępic z dnia 14.05.2009 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w związku z ogłoszonym konkursem pn. "Maskotka Gminy Kępice" 2009-05-15 07:55
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 37/2008 Burmistrza Kępic z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2008 2008-04-29 12:32
Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Kępic z dnia 31.03.2015 r. 2015-04-08 12:55
Zarządzenie nr 36/2013 z 05.04.2013r. Burmistrza Kępic w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 43/2011 Burmistrza Kępic z dnia 13 kwietnia 2011r w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. 2013-04-10 10:32
Zarządzenie nr 36/2012 Burmistrza Kępic z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. 2012-04-13 09:28
Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku. 2011-04-06 11:48
Zarządzenie NR 36/2011 Burmistrza Kępic z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Kępic nr 53/09 z dnia 17 czerwca 2009r. 2011-03-24 10:15
Zarządzenie Nr 36/2010 Burmistrza Kępie z dnia 26 kwietnia 2010 r w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim Kępice i jednostkach organizacyjnych Gminy Kępice oraz zasad jej koordynacji. 2010-05-11 10:45
Zarządzenie Nr 36/2009 Burmistrza Kępic z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie udostępnienia rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Kępicach do gromadzenia pomocy finansowej na rzecz pogorzelców w Biesowicach . 2009-06-09 07:59
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 36/2008 Burmistrza Kępic z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2008 2008-04-21 08:46
Z A R Z A D Z E N I E Nr 36/2007 Burmistrza Kępic z dnia 28 maja 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2007 2007-05-29 07:50
Zarządzenie nr 35/2015 Burmistrza Kępic z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok 2015-03-27 11:40
ZARZĄDZENIE Nr 35/13 Burmistrza Kępic z dnia 05.04. 2013 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2013-04-08 14:14
Zarządzenie Nr 35/2012 Burmistrza Kępic z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-03-30 11:49
Uchwała Nr VII/35/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2011-2043 2011-04-06 11:42
Zarządzenie NR 35/2011 Burmistrza Kępic z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Kępicach stanowiącym zalącznik do Zarządzenia Burmistrza Kępic nr 5/2010 z dnia 14 stycznia 2010r. 2011-03-24 10:11
Zarządzenie Nr 35/2010 Burmistrza Kępic z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. 2010-05-05 10:22
Zarządzenie Nr 35/2009 Burmistrza Kępic z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na 2009 rok. 2009-05-06 09:19
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 35/2008 Burmistrza Kępic z dnia 10.04.2008 r. w sprawie oddania w trwały zarząd dla Zakładu Energetyki Cieplnej nieruchomości położonych w Kępicach ul. Kruszka. 2008-04-15 08:01
Z A R Z A D Z E N I E Nr 35/2007 Burmistrza Kępic z dnia 22 maja w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Kępicach 2007-06-29 12:24
ZARZĄDZENIE Nr 34/2015 Burmistrza Kępic z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 rok. 2015-03-30 16:31
Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Kepic z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kępice za I kwartał 2014 roku 2014-05-07 11:20
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości dochodowej i windykacji należności. 2014-01-08 12:50
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. ZARZĄDZENIE Nr 34/13 Burmistrza Kępic z dnia 05.04. 2013 r. 2013-04-08 14:11
Uchwała Nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2011. 2011-04-06 10:26
Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Kępic z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. 2011-03-28 12:02
Zarządzenie Nr 34/2010 Burmistrza Kępic z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia instrukcji obejmującej procedury nadzoru w zakresie gromadzenia, wydatkowania i zwrotu środków publicznych obowiązujące w Urzędzie Miejskim w Kępicach 2010-05-05 10:17
Zarządzenie Nr 34/2009 z dnia 28.04.2009r. Burmistrza Kępic w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia w dniu 04 maja 2009 r. egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Kępicach 2009-04-29 10:40
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 34/2008 Burmistrza Kępic z dnia 10.04.2008 r. w sprawie oddania w trwały zarząd dla Zakładu Energetyki Cieplnej nieruchomości położonych w Kępicach przy ulicy Kruszka. 2008-04-15 09:59
Z A R Z A D Z E N I E Nr 34/2007 Burmistrza Kępic z dnia 22 maja 2007r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2007 2007-05-22 10:40
Zarządzenie nr 33/2014 Burmistrza Kępic z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2014 rok 2014-05-07 10:39
Zarządzenie Nr 38/14 Burmistrza Kępic z dnia 29 kwietnia 2014r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu 2014-04-29 13:39
PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2013 Z SESJI ZWYCZAJNEJ RADY MIEJSKIEJ W KEPICACH Z DNIA 30 grudnia 2013 2014-03-19 11:13
ZARZĄDZENIE Nr 33/13 Burmistrza Kępic z dnia 05.04. 2013 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2013-04-08 14:10
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowisko - Kierownik Projektu POKL DZIAŁANIE 6.2 2012-07-20 12:44
Uchwała nr VII/33/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach opieki i wychowania przedszkolnego dziecka z terenu naszej gminy uczęszczającego do przedszkola na terenie działania Gminy Słupsk. 2011-04-06 10:09
ZARZĄDZENIE NR 33/2011 Burmistrza Kępic z dnia 17 marca 2011 r.w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na dotacje w postępowaniu konkursowym z przeznaczeniem na rozwój sportu na terenie gminy Kępice. 2011-03-17 13:41
Zarządzenie Nr 33/2010 Burmistrza Kępic z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu programów komputerowych używanych w Urzędzie Miejskim w Kępicach oraz zasad archiwizacji danych na nośnikach komputerowych 2010-05-05 10:13
Zarządzenie Nr 33/2009 Burmistrza Kępic z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej- garażu 2009-06-24 09:58
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 33/2008 Burmistrza Kępic z dnia 10.04.2008 r. w sprawie oddania w trwały zarząd dla Zakładu Energetyki Cieplnej nieruchomości położonych w miejscowości Korzybie. 2008-04-15 10:01
Z A R Z A D Z E N I E Nr 33/2007 Burmistrza Kępic z dnia 21 maja 2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2007 2007-05-22 10:38
Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Kępic z dnia 18 marca 2015r. w sprawie udziału w rejonowym treningu systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w dniu 19 marca 2015 roku. 2015-04-03 13:01
Zarządzenie Nr 37/14 Burmistrza Kępic z dnia 29 kwietnia 2014r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu 2014-04-29 13:38
PROTOKÓŁ NR XXXVII/2013 Z SESJI ZWYCZAJNEJ RADY MIEJSKIEJ W KEPICACH Z DNIA 28 listopada 2013 2014-03-19 11:13
Zarządzenie Nr 32/13 Burmistrza Kępic z dnia 28.03.2013r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: Zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 50 gospodarstw domowych oraz 21 jednostek podległych Gminie Kępice w ramach projektu pn."E-Gmina Kępice-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion", Osi Priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki" ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 2013-03-28 14:44
ZARZĄDZENIE NR 32/2011 Burmistrza Kępic z dnia 17 marca 2011r w sprawie zmian w zarzadzeniu nr 10/2011 Burmistrza Kępic z dnia 1 lutego 2011r.w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kępicach 2011-03-17 13:37
Uchwała nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 03 marca 2011 roku w sprawie przedstawiciela Gminy Kępice w Związku Miast Polskich. 2011-03-04 10:51
ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 Burmistrza Kępic z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie terminów odprowadzania pobranych przez jednostki budżetowe dochodów do budżetu gminy. 2010-05-05 10:04
Zarządzenie NR 32/2009 Burmistrza Kępic z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej i ogłoszenia wykazu 2009-06-26 08:33
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 32/2008 Burmistrza Kępic z dnia 10.04.2008 r. w sprawie oddania w trwały zarząd dla Zakładu Energetyki Cieplnej nieruchomości położonych w Barwinie. 2008-04-15 09:57
Z A R Z A D Z E N I E Nr 32/2007 Burmistrza Kępic z dnia 18 maja 2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Kępicach, Zespołu Szkół w Barcinie, Zespołu Szkół w Korzybiu. 2007-05-25 10:15
Zarządzenie Nr 31/2014 Burmistrza Kępic z dnia 18 kwietnia 2014r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2014-2043 2014-04-23 13:28
PROTOKÓŁ NR XXXVI/2013 Z SESJI ZWYCZAJNEJ RADY MIEJSKIEJ W KEPICACH Z DNIA 17 października 2013 2014-03-19 11:12
Zarządzenie Nr 31/2012 Burmistrza Kępic z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-05-02 09:15
ZARZĄDZENIE NR 31/2011 Burmistrza Kępic z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok. 2011-03-17 12:08
Uchwała nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 03 marca 2011 roku w sprawie określenia warunkow i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Kępice. 2011-03-04 11:29
Zarządzenie nr 31/2010 Burmistrza Kępic z dnia 21.04.2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2010. 2010-04-26 13:27
Zarządzenie NR 31/2009 Burmistrza Kępic z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej i ogłoszenia wykazu 2009-04-22 11:59
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 31/2008 Burmistrza Kępic z dnia 3 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2008 2008-04-15 08:20
Z A R Z A D Z E N I E Nr 31/2007 Burmistrza Kępic z dnia 17 maja 2007 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego " Remont drogi dojazdowej Przytocko - Kaczyno" 2007-05-17 13:10
ZARZĄDZENIE NR 30/15 Burmistrza Kępic z dnia 16.03.2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia weksli in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi 2015-03-26 07:04
Zarządzenie Nr 30/14 Burmistrza Kępic z dnia 18 kwietnia 2014r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu 2014-04-18 13:30
PROTOKÓŁ NR XXXV/2013 Z SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY MIEJSKIEJ W KEPICACH Z DNIA 20 września 2013 2013-11-14 12:05
Zarządzenie Nr 30/2013 Burmistrza Kępic z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012. 2013-04-24 10:30
ZARZĄDZENIE NR 30/11 Burmistrza Kępic z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej 2011-03-15 14:41
Uchwała nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2011. 2011-02-15 09:23
Zarządzenie Nr 30/10 Burmistrza Kępic z dnia 20.04. 2010 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2010-04-21 08:15
Zarządzenie Burmistrza Kępic Nr 30/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s do oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej X Konkurs- usługi dla rodzin 2009-06-09 08:08
Z A R Z A D Z E N I E Nr 30/2007 Burmistrza Kępic z dnia 17 maja 2007 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży. 2007-05-24 12:33
Zarządzenie Nr 29/14 Burmistrza Kępic z dnia 18 kwietnia 2014r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej i ogłoszenia wykazu 2014-04-18 13:29
PROTOKÓŁ NR XXXIV/2013 Z SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY MIEJSKIEJ W KEPICACH Z DNIA 29 sierpnia 2013 2013-11-14 12:03
Zarządzenie nr 29/2013 Burmistrza Kępic z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 43/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 2013-04-02 12:10
Zarządzenie nr 29/2012 Burmistrza Kępic z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na realizację zadań z zakresu zapewnienia opieki nad bezdomnymi psami. 2012-03-13 12:43
Uchwała nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2011-2015 2011-02-15 09:18
ZARZĄDZENIE Nr 29/10 Burmistrza Kępic z dnia 20.04. 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2010-04-20 10:31
Zarządzenie nr 29/2009 Burmistrza Kępic z dnia 2009-04-15 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Kępicach 2009-04-29 10:23
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 29/2008 Burmistrza Kępic z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2008 2008-04-02 13:15
Z A R Z A D Z E N I E Nr 29/2007 Burmistrza Kępic z dnia 15 maja 2007r W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu, oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2007-05-15 13:46
Zarzadzenie Nr 28/2015 Burmistrza Kępic z dnia 10 marca 2015r . w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2015 2015-03-20 09:42
Zarządzenie Nr 28/14 Burmistrza Kępic z dnia 18 kwietnia 2014r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej i ogłoszenia wykazu 2014-04-18 13:27
PROTOKÓŁ NR XXXIII/2013 Z SESJI (sesja nadzwyczajna) RADY MIEJSKIEJ W KEPICACH Z DNIA 03 lipca 2013 2013-11-14 12:02
Zarządzenie Nr 28/2013 Burmistrza Kępic z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu w obrębie Kępice 2013-03-19 13:22
Zarządzenie Nr 28/2012 Burmistrza Kępic z dnia 06 marca 2012 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości w obrębie Kępice 2012-03-06 12:35
Zarządzenie nr 28/2011 Burmistrza Kępic z dnia 9 marca 2011r. o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 120/2010 Burmistrza Kępic 2011-03-10 13:31
Uchwała nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11.01.2011 na działalność Dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach. 2011-02-15 09:12
ZARZĄDZENIE Nr 28/10 Burmistrza Kępic z dnia 12.04. 2010 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2010-04-12 13:50
Protokół 14/2008 z dnia 22.12.2008 2009-05-08 14:00
Zarządzenie Nr 28/2009 Burmistrza Kępic z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok. 2009-04-15 11:52
Z A R Z A D Z E N I E Nr 28/2007 Burmistrza Kępic z dnia 07 maja 2007r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2007 2007-05-08 12:11
Zarządzenie nr 27/15 Burmistrza Kępic z dnia 10 marca 2015r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej i ogłoszenia wykazu, Korzybie nr dz. 121/1, pow.dz. 0,2917 ha 2015-03-10 14:29
Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Kępic z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej i ogłoszenia wykazu 2014-04-18 13:26
PROTOKÓŁ NR XXXII/2013 Z SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY MIEJSKIEJ W KEPICACH Z DNIA 27 czerwca 2013 2013-11-14 12:02
Zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Kępic z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "E-Gmina Kępice - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu." oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. oceny wniosków o przyznanie bezpłatnego komputera wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu w ramach w/w projektu. 2013-03-21 09:54
Zarządzenie nr 27/2012 Burmistrza Kępic z dnia 06 marca 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedazy i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych. 2012-03-06 12:38
Zarządzenie nr 27/2011 Burmistrza Kępic z dnia 9 marca 2011r. w sprawie przeznaczenia do rozbiórki budynku posadowionego na działce nr 312/2 w Kępicach przy ul. Kościuszki 12 2011-03-10 13:25
Uchwała nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczane ciepło przez Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach. 2011-02-15 09:30
ZARZĄDZENIE NR 27/ 10 Burmistrza Kępic z dnia 07 kwietnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej i ogłoszenia wykazu 2010-04-07 10:25
Protokół 13/2008 z dnia 10.12.2008 2009-05-08 13:59
Z A R Z A D Z E N I E Nr 27/2007 Burmistrza Kępic z dnia 2 maja 2007 w sprawie powołania komisji do oceny konkursu „Piękna Nasza Gmina Cała” w 2007 r. na terenie miasta oraz gminy Kępice. 2007-05-10 08:33
Zarządzenie Nr 26/15 Burmistrza Kępic z dnia 10 marca 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej i ogłoszenia wykazu nieruchomości nr dz. 230, pow. dz. 0,0800 ha Podgóry. 2015-03-10 14:31
Zarządzenie nr 26/2014 Burmistrza Kępic z dnia 17.04.2014 w sprawie przekazania lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na działce nr 149 w Biesowicach, w użyczeniu dla Sołectwa Biesowice z przeznaczeniem na potrzeby Sołectwa Biesowice. 2014-04-17 13:39
PROTOKÓŁ NR XXIX/2013 Z SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY MIEJSKIEJ W KEPICACH Z DNIA 16 MAJA 2013 2013-11-14 12:01
Zarządzenie Nr 26/2012 Burmistrza Kępic z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji powypadkowej 2012-03-13 14:53
Zarządzenie nr 26/2011 Burmistrza Kępic z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok 2011-03-07 10:12
Uchwała nr IV/26/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2011. 2011-02-04 10:59
ZARZĄDZENIE NR 26/ 10 Burmistrza Kępic z dnia 07 kwietnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej i ogłoszenia wykazu 2010-04-07 10:25
Protokół 12/2008 z dnia 19.11.2008 2009-05-08 13:58
Zarządzenie Nr 26/2009 Burmistrza Kępic z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok. 2009-04-10 11:46
Protokół Nr 14/2008 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony środowiska z dnia 22.12.2008 r. 2009-03-20 07:37
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 26/2008 Burmistrza Kępic z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie sprawozdania wykonania budżetu gminy za 2007 rok. 2008-03-18 08:07
Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Kępic z dnia 02 marca 2015r. w sprawie upoważnienia zastępcy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego orza prowadzenia postępowań, wydawania decyzji w sprawach o dodatki mieszkaniowe, wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, realizacji zasiłków dla opiekunów oraz przyznawania karty dużej rodziny 2015-03-16 11:04
Zarządzenie nr 25/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2014 rok 2014-04-18 12:27
PROTOKÓŁ NR XXX/2013 Z SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY MIEJSKIEJ W KEPICACH Z DNIA 28 MARCA 2013 2013-11-14 11:59
Zarządzenie Nr 25/13 Burmistrza Kępic z dnia 14.03.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty "Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie Gminy Kępice" 2013-03-15 14:56
Zarządzenie nr 25/2011 Burmistrza Kępic z dnia 01 marca 2011r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach 2011-03-11 15:01
Uchwała nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. 2011-02-04 10:54
Zarządzenie nr 25/2010 Burmistrza Kępic z dnia 31.03.2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia w dniu 02.04.2010 r, egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Kępicach. 2010-04-01 13:46
Protokół 11/2008 z dnia 17.11.2008 2009-05-08 13:58
Protokół Nr 12/2008 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony środowiska z dnia 22.12.2008 r. 2009-04-07 09:47
Zarządzenie Nr 25/2009 Burmistrza Kępic z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowych i ogłoszenia wykazu 2009-03-27 11:29
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2008 Burmistrza Kępic z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2008 2008-03-17 08:36
Z A R Z A D Z E N I E Nr 25/2007 Burmistrza Kępic z dnia 27 kwietnia 2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2007 2007-05-09 11:32
Zarządzenie nr 24/2015 Burmistrza Kępic z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach o świadczenie rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach o dodatki mieszjaniowe. 2015-03-16 11:00
Zarządzenie Nr 24/2014 Burmistrza Kępic z dnia 02.04.2014 w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej oferty na "Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania turytyki w gminie Kępice w 2014 roku" 2014-04-04 14:11
PROTOKÓŁ NR XXIX/2013 Z SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY MIEJSKIEJ W KEPICACH Z DNIA 22 MARCA 2013 2013-11-14 11:58
Zarządzenie Nr 24/13 Burmistrza Kępic z dnia 13.03.2013 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Warcino" 2013-03-18 07:51
Zarządzenie nr 24/2012 Burmistrza Kępic z dnia 01.03.2012 zmieniajace Zarządzenie nr 104/2010 Burmistrza Kępic z dnia 20.10.2010r.w sprawie norm zuzycia paliwa oraz zasad prowadzenia gospodarki transportowej i paliwowej w jednostkach Ochotniczych Straży pożarnych w Gminie Kępice 2012-03-16 08:03
Zarządzenie nr 24/2011 Burmistrza Kępic z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok. 2011-03-02 09:58
Uchwała nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20.12.2010r na działalność Dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach. 2011-02-04 10:49
Zarządzenie Nr 24/2010 Burmistrza Kępic z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-04-06 09:01
Protokół 10/2008 z dnia 22.10.2008 2009-05-08 13:57
Protokół Nr 11/2008 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony środowiska z dnia 4.12.2008 r. 2009-04-07 09:45
Zarządzenie Nr 24/2009 Burmistrza Kępic z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej i ogłoszenia wykazu 2009-03-27 11:28
Z A R Z A D Z E N I E Nr 24/2007 Burmistrza Kępic z dnia 23 kwietnia 2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Usługa transportu-przewóz osób autokarem na trasie Kępice-Bomlitz-Kępice czerwiec 2007” oraz „Usługa transportu – przewóz osób dwoma autokarami na trasie Kępice-Bomlitz-Kępice lipiec-sierpień 2007 r 2007-05-17 11:18
Zarządzenie nr 23/2015 Burmistrza Kępic z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, realizacji zasiłków dla opiekunów oraz przyznawania karty 2015-03-03 10:02
Zarządzenie Nr 23/2014 Burmistrza Kępic z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na 2014 rok 2014-04-04 12:15
Zarządzenie Nr 23/2014 Burmistrza Kępic z dnia 02.04.2014r w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia "Otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w gminie Kępice w 2014 roku 2014-04-03 14:13
PROTOKÓŁ NR XXVIII/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W KEPICACH Z DNIA 14 lutego 2013 2013-04-05 12:09
Zarządzenie Nr 23/13 Burmistrza Kępic z dnia 13 marca 2013r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych 2013-03-18 13:25
Zarządzenie Nr 23/2011 Burmistrza Kępic z dnia 28.02.2011r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 22/2011 z dnia 25.02.2011r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach 2011-03-01 11:55
Uchwała nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wdrażania zgody na przedłużenie okresu prawa użytkowania wieczystego działki nr 332 o pow. 0,0468 ha , położonej w obrębie Kępice . 2011-02-04 10:45
ZARZĄDZENIE Nr. 23 / 2010 BURMISTRZA KĘPIC - SZEFA OBRONY CYWILNEJ KĘPIC z dnia 22 marca 2010 roku. 2010-05-04 12:42
Protokół 9/2008 z dnia 15.10.2009 2009-05-08 13:56
Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony środowiska z dnia 24.10.2008 r. 2009-04-07 09:45
Zarządzenie Nr 23/2009 Burmistrza Kępic z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych 2009-06-26 08:10
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 23/2008 Burmistrza Kępic z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2008 2008-03-06 09:17
Z A R Z A D Z E N I E Nr 23/2007 Burmistrza Kępic z dnia 20 kwietnia 2007r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2007 2007-05-09 11:28
Zarządzenie nr 22/2015 Burmistrza Kępic z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie powołania kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach 2015-03-02 10:28
Zarządzenie Nr 22/2014 Burmistrza Kępic z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok 2014-05-07 10:55
PROTOKÓŁ NR XXVIII/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W KEPICACH Z DNIA 28 grudnia 2012 2013-04-05 12:08
Zarządzenie Nr 22/2013 Burmistrza Kępic z dnia 13 marca 2013r w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu w obrębie Biesowice 2013-03-13 14:39
Zarządzenie Nr 22/12 Burmistrza Kępic z dnia 01.03.2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania : " Remont drogi gminnej, Korzybie ul. Długa- Gm. Kępice" 2012-03-02 09:08
Zarządzenie nr 22/2011 Burmistrza Kępic z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach 2011-02-25 14:05
Uchwała nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/138/2008 z dnia 24.04.2008 w sprawie przystąpienia Gminy Kępice do Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej. 2011-02-04 10:33
Protokół 8/2008 z dnia 5.09.2008 2009-05-08 13:54
Protokół Nr 9/2008 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony środowiska z dnia 20.10.2008 r. 2009-04-07 09:44
Zarządzenie Nr 22/2009 Burmistrza Kępic z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawienia warunków zagospodarowania 2009-03-27 11:28
Z A R Z A D Z E N I E Nr 22/2007 Burmistrza Kępic Szefa Obrony Cywilnej z dnia 19 kwietnia 2007 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania w 2007 roku 2007-04-27 08:30
Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Kępic z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 rok. 2015-03-06 11:23
Zarządzenie Nr 21/13 Burmistrza Kępic z dnia 13 marca 2013 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych i ogłoszenia wykazu 2013-03-13 14:22
PROTOKÓŁ NR XII/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W KEPICACH Z DNIA 13 lipca 2012 (zwołana w trybie nadzwyczajnym) 2012-09-18 10:51
Uchwała nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 stycznia 2011 roku zmieniająca uchwałę nr XV/86/2007 z dnia 30.10.2007 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenie gminy Kępice podatków i opłat lokalnych ,określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa 2011-02-04 10:29
XIII Konkurs - usługi dla rodzin 2010-01-06 10:27
Protokół 7/2008 z dnia 19.08.2008 2009-05-08 13:53
Zarządzenie Nr 21/2009 Burmistrza Kępic z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej 2009-03-27 11:28
Protokół Nr 8/2008 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony środowiska z dnia 18.09.2008 r. 2009-03-20 07:35
ZARZĄDZENIE NR 20/15 Burmistrza Kępic z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiórki budynku położonego na działce 41/34 w Kępicach przy ul. Plac Wolności 2A. 2015-02-27 11:36
Zarzadzenie nr 20/2014 Burmistrza Kępic z dnia 17 marca 2014r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice w 2014 r 2014-03-27 11:42
Zarządzenie Nr 20/2013 Burmistrza Kępic z dnia 13 marca 2013 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu 2013-03-13 14:46
PROTOKÓŁ NR XXI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W KEPICACH Z DNIA 14 czerwca 2012 2012-09-18 10:50
Zarządzenie Nr 20/2012 Burmistrza Kepic z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej 2012-03-13 14:57
Zarządzenie Nr 20/11 Burmistrza Kępic z dnia 23.02.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki,oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2011-02-24 11:54
Uchwała nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2011. 2011-02-11 15:04
Zarządzenie nr 20/10 Burmistrza Kępic z dnia 15 marca 2010 w sprawie powołania Koordynatora CAF, osoby wspierającej oraz grupy samooceny 2010-03-15 13:24
Protokół 6/2008 z dnia 26.06.2008 2009-05-08 13:52
X Konkurs 2009-05-23 12:26
Zarządzenie Nr 20/2009 Burmistrza Kępic z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie powołania i funkcjonowania Komisji Mieszkaniowej. 2009-03-27 11:28
Protokół Nr 7/2008 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony środowiska z dnia 19.08.2008 r. 2009-03-20 07:28
Z A R Z A D Z E N I E Nr 20/2007 Burmistrza Kępic z dnia 13 marca 2007r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kepice na rok 2007 2007-05-09 11:20
ZARZĄDZNIE NR 19/15 Burmistrza Kępic z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/13 Burmistrza Kępic z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych i ogłoszenia wykazu. 2015-02-27 11:33
Zarządzenie Nr 19/OC/2014 Szefa Obrony Cywilnej Burmistrza Kępic z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia treningu systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w dniu 20 marca 2014 roku. 2014-03-20 11:11
PROTOKÓŁ NR XX/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W KEPICACH Z DNIA 16 maja 2012 2012-06-25 11:57
Zarządzenie Nr 19/2011 Burmistrza Kępic z dnia 23.02.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok. 2011-02-23 11:44
Uchwała nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2011-2043. 2011-02-24 10:39
Zarządzenie Nr 19/2010 Burmistrza Kępic z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-03-16 08:56
Protokół 5/2008 z dnia 10.06.2008 2009-05-08 13:40
Zarządzanie Nr 19/2009 Burmistrza Kępic z dnia 17.03. 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2009-03-27 11:27
PROTOKÓŁ NR 6/2008 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony środowiska z dnia 18.06.2008 r. 2008-08-08 13:40
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19/2008 Burmistrza Kępic z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2008 2008-02-26 10:44
Z A R Z A D Z E N I E Nr 19/2007 Burmistrza Kępic z dnia 02 kwietnia 2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2007-04-02 10:55
Zarządzenie Nr 18/15 Burmistrza Kępic z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu. 2015-02-26 12:15
Zarządzenie nr 18/2014 Burmistrza Kepic z dnia 17 marca 2014r. w sprawie "Regulaminu finansowania doskonalenia i dokształcania nauczycieli w Gminie Kępice na rok 2014" 2014-03-18 12:11
Zarządzenie Nr 18/13 Burmistrza Kępic z dnia 01.03.2013r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2013-03-04 16:05
PROTOKÓŁ NR XIX/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W KEPICACH Z DNIA 26 kwietnia 2012 2012-06-25 11:53
Zarządzenie Nr 18/2012 Burmistrza Kępic z dnia 24 luty 2012 rok w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu w obrębie Warcino 2012-02-24 13:29
Uchwała nr IV/18/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wsztrzymywania, cofania oraz wysokości stypendiów sportowych i przyznawania nagród. 2011-02-04 10:08
ZARZĄDZENIE Nr 18/2010 Burmistrza Kępic z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok. 2010-04-06 13:53
Zarządzenie Nr 18/2009 Szefa obryony Cywilnej Gminy - Burmistrza Kępic z dnia 04 marca 2009 roku w zakresie planowania, organizacji i realizacji zadań obrony cywilnej, ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego w 2009 roku 2009-05-13 12:38
Protokół 4/2008 z dnia 27.05.2008 2009-05-08 09:58
Protokół Nr 5/2008 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony środowiska z dnia 10.06.2008 r. 2009-03-20 07:26
IX konkurs - wypoczynek zimowy i rehabilitacja 2009-05-23 12:31
Zarządzenie Nr 18/2008 Burmistrza Kępic z dnia 25.02.2008r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Miasta i Gminy w Kępicach Nr 50/2001 z dnia 25 września 2001r. dotyczącej powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2008-02-29 21:07
Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Kępic z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej Nr dz. 476, pow.dz w m2 967 Kępice ul. Buczka 14. 2015-02-26 12:13
PROTOKÓŁ NR NR XVIII/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 12.03.2012 2012-05-11 13:55
Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Kępic z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania gminnego programu wspierania rodziny 2012-02-27 11:04
Zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Kępic z dnia 18.02.2011r. w sprawiepowołania komisji ds.przeprowadzania przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego,pożarniczego marki NYSA model 522 typ 522 2011-02-18 12:24
Uchwała nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany do uchwały nr XXXIII/206/2005 z dnia 24.02.2005 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów. 2011-02-04 10:04
Protokół 3/2008 z dnia 15.04.2008 2009-05-08 09:55
Zarządzenie Nr 17/2009 Burmistrza Kępic z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi integracji społecznej 2009-03-27 11:29
PROTOKÓŁ NR 4/2008 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony środowiska z dnia 28.05.2008 r. 2008-08-08 13:40
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 17/2008 Szefa Obrony Cywilnej Gminy - Burmistrza Kępic z dnia 11 lutego 2008 roku w zakresie planowania, organizacji i realizacji zadań obronnych i ochrony ludności 2008-03-07 13:12
Zarządzenie nr 16/2015 Burmistrza Kępic z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie "Regulaminu finansowania doskonalenia i dokształcania nauczycieli w Gminie Kępice na rok 2015 2015-03-03 11:22
Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Kępic z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie powołania komisji ds.przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego, pożarniczego marki FS Lublin model Żuk typ A07 2011-02-16 11:58
Uchwała nr IV/16/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach opieki i wychowania przedszkolnego dziecka z terenu naszej gminy uczęszczającego do przedszkola na terenie działania Gminy Miejskiej Słupsk. 2011-02-04 09:59
Protokół 2/2008 z dnia 25.03.2008 2009-05-08 09:54
Zarządzenie Nr 16/2009 Burmistrza Kępic z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. 2009-03-27 10:43
VIII konkurs 2009-05-22 12:03
PROTOKÓŁ NR 3/2008 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony środowiska z dnia 18.04.08r. 2008-08-08 13:40
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 16/2008 Burmistrza Kępic z dnia 01 lutego 2008 r. w sprawie powierzenia obowiązków Zastępcy Burmistrza Kępic. 2008-02-14 08:03
Z A R Z A D Z E N I E Nr 16/2007 Burmistrza Kępic z dnia 16 marca 2007 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006 2007-03-20 10:58
ZARZĄDZENIE Nr 15/2015 z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 rok. 2015-02-25 11:23
Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Kępic z dnia 17 lutego 2014 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2014-02-24 13:53
Zarządzenie Nr 15/13 Burmistrza Kępic z dnia 18.02.2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2014 roku" 2013-02-26 10:53
Burmistrz Kępic ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły 2012-05-10 09:18
PROTOKÓŁ NR XVII/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 16 lutego 2012 2012-04-05 08:03
Zarządzenie Nr 15/12 Burmistrza Kępic z dnia 15.02.2012r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty "Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Strażaka w Korzybiu" 2012-02-15 13:30
Zarządzenie Nr 15/2011 Burmistrza Kępic z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2011-02-18 10:44
Zarządzenie Nr 15/2010 Burmistrza Kępic z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-02-17 10:35
Protokół 1/2008 z dnia 19.02.2008 2009-05-08 09:53
Zarządzenie Nr 15/2009 Burmistrza Kępic z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na 2009 rok. 2009-03-02 09:56
VIII konkurs - dla osób starszych 2009-05-21 13:14
PROTOKÓŁ NR 2/2008 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony środowiska z dnia 26.03.2008 roku 2008-08-08 13:41
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 15/2008 Burmistrza Kępic z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Kępic 2008-03-13 12:06
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 15/2007 Burmistrza Kępic z dnia 01.03.2007r w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania Strategii Rozwoju Turystyki Gminy Kępice na lata 2007-2015 2007-03-01 13:46
Zarządzenie Nr 14/2014 Burmistrza Kepic z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na rok 2014 2014-02-27 13:16
Zarządzenie Nr 14/13 Burmistrza Kępic z dnia 18.02.2013r w sprawie powołania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty " Remont stropu kościoła parafialnego p.w. NMP Królowej Polski w Budowie Gm. Dębnica Kaszubska 2013-02-26 10:47
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowisko - pomoc administracyjna. 2012-04-19 10:24
PROTOKÓŁ NR XVI/2011 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W KEPICACH Z DNIA 28 grudnia 2011 2012-02-27 09:55
Zarządzenie Nr 14/2012 Burmistrza Kępic z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2012 2012-02-13 10:25
Zarządzenie Burmistrza Kępic Nr 14 / 2010 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s do oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej ? usługi dla dzieci i młodzieży 2010-02-11 11:32
Protokół 12/2007 z dnia 12.12.2007 2009-05-11 10:47
VII konkurs - usługi dla rodzin 2010-05-07 08:27
PROTOKÓŁ NR 1/2008 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony środowiska z dnia 20.02.2008 roku 2008-08-08 13:41
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 14/2008 Burmistrza Kępic z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Kępickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o w Kępicach w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Sikorskiego 17 w Kępicach. 2008-02-05 10:00
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 14/2007 Burmistrza Kępic z dnia 01.03.2007r w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kępice na lata 2007-2015 2007-03-01 13:44
Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Kępic z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zasad przyjmowania dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Kępicach. 2015-02-24 11:44
Zarządzenie Nr 13/2014 Burmistrza Kępic z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie terminu i formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kępice. 2014-02-26 11:28
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowisko - pomoc administracyjna. 2012-04-18 11:21
Zarządzenie Nr 13/2012 Burmistrza Kepic z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej 2012-02-15 07:42
PROTOKÓŁ NR XIII/2011 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 27 października 2011 2012-01-24 13:03
Zarządzenie Nr 13/2011 Burmistrza Kępic z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Kępic. 2011-02-14 11:47
Zarządzenie Nr 13/ 10 Burmistrza Kępic z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej 2010-02-10 08:31
Protokół 11/2007 z dnia 27.11.2007 2009-05-11 11:03
Zarządzenie NR 13 /2009 Burmistrza Kępic z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie "Regulaminu finansowania doskonalenia i dokształcania nauczycieli w Gminie Kępice na rok 2009" 2009-02-25 08:56
VII konkurs - usługi dla rodzin 2009-05-21 13:13
PROTOKÓŁ NR 10/2007 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony środowiska z dnia 12 .12. 2007 roku 2008-02-07 08:22
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 13/08 Burmistrza Kępic z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej, przeznaczonej do sprzedaży. 2008-01-30 11:52
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 13/2007 Burmistrza Kępic z dnia 01.03.2007r w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kępice na lata 2007-2013 2007-03-01 13:41
Zarządzenie nr 12/2014 Burmistrza Kępic z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2014 rok 2014-02-13 09:34
Zarządzenie Nr 12/2012 Burmistrza Kępic z dnia 06 lutego 2012 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Św.Anny w Barcinie i ogłoszenia wykazu. 2012-02-06 13:12
PROTOKÓŁ NR XII/2011 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W KEPICACH Z DNIA 27 września 2011 2011-11-23 09:33
Burmistrz Kępic ogłasza ponowny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy 2011-10-18 14:14
Zarządzenie Nr 12/2011 Burmistrza Kępic z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych ( działka 111/6, 111/7 Korzybie). 2011-02-10 14:48
Zarządzenie Nr 12/ 10 Burmistrza Kępic z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowych i ogłoszenia wykazu. 2010-02-10 08:36
Protokół 10/2007 z dnia 23.10.2007 2009-05-11 11:02
Zarządzenie Nr 12/2009 Burmistrza Kępice z dnia 17 lutego 2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Kępicach 2009-02-18 13:17
VI konkurs - usługi dla dzieci i młodzieży 2010-05-07 08:26
PROTOKÓŁ NR 9/2007 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony środowiska z dnia 28 .11. 2007 roku 2008-02-07 08:21
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 12/08 Burmistrza Kępicach z dnia 29.01.2008r. w sprawie realizacji uchwały Nr XI/63 /2007 z dnia 21.06 2007r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice. 2008-02-05 09:56
Z A R Z A D Z E N I E Nr 12/2007 Burmistrza Kępic z dnia 26 lutego 2007r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2007 2007-05-09 13:23
Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Kępic z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 rok 2015-02-18 09:22
Zarządzenie nr 11/2014 Burmistrza Kępic z dnia 23 stycznia 2014r w sprawie nieodpłatnego przejęcia do zasobu mienia komunalnego Gminy Kępice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiacej działkę nr 280/12 o pow. 1.5508 ha w obrębie Kępice 2014-02-13 09:32
Zarządzenie Nr 11/2013 Burmistrza Kępic z dnia 04 luty 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie rozwoju sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłkarskiej lub sekcji tenisa stołowego poprzez realizację programów szkolenia sportowego , zakup sprzętu sportoweg, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej. 2013-02-06 10:16
Zarządzenie Nr 11/12 Burmistrza Kępic z dnia 06 lutego 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych. 2012-02-06 13:07
PROTOKÓŁ Nr XI/2011 z Sesji Miejskiej w Kępicach z dnia 21 lipca 2011 2011-10-03 15:11
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy 2011-09-21 14:41
Protokół 9/2007 z dnia 10.10.2007 2009-05-11 10:47
Zarządzenie Nr 11/2009 Burmistrza Kępic z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok. 2009-02-18 10:51
VI konkurs - usługi dla dzieci i młodzieży 2009-05-21 13:13
PROTOKÓŁ z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony środowiska z dnia 26 .11. 2007 roku 2008-02-07 08:21
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 11/2008 Burmistrza Kępic z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2008 2008-02-05 14:01
Z A R Z A D Z E N I E Nr 11/2007 Burmistrza Kępic z dnia 12 lutego 2007 w sprawie polecenia Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego. 2007-03-02 12:49
ZARZĄDZENIE NR 10/2015 Burmistrza Kępic z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 rok. 2015-02-03 14:35
Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Kępic z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2014 rok 2014-02-13 09:26
Zarządzenie Nr 10/2013 Burmistrza Kępice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie " Regulaminu finansowania doskonalenia i dokształcania nauczycieli w Gminie Kępice na rok 2013" 2013-02-04 10:06
Zarządzenie Nr 10/2012 Burmistrza Kepic z dnia 30 stycznia 2012 r. w w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie rozwoju sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłkarskiej lub sekcji tenisa stołowego poprzez realizację programów szkolenia sportowego zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej. 2012-01-31 12:07
PROTOKÓŁ NR X/2011 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W KEPICACH Z DNIA 16 czerwca 2011 2011-08-01 09:35
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w ZGKiM w Kępicach- SPECJALISTA ds.EKSPLOATACJI SKŁADOWISKA, CMENTARZY KOMUNALNYCH i UTRZYMANIA ZIELENI. 2011-06-24 09:05
Zarządzenie Nr 10/2011 Burmistrza Kępic z dnia 01.02.2011r. w sprawie Nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2011-02-21 08:53
Protokół 8/2007 z dnia 20.09.2007 2009-05-11 10:43
Zarządzenie Nr 10/2009 Burmistrza Kępic z dnia 05 lutego 2009 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2009-02-10 09:26
V konkurs - usługi szkoleniowe - szkolenia dla świetlicowych 2010-05-07 08:23
PROTOKÓŁ NR 8/2007 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony środowiska z dnia 25 .10. 2007 roku 2008-02-07 08:16
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 10/2008 Burmistrza Kępic z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie powołania zespołu roboczego ds. monitorowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kępice na lata 2007-2013” 2008-01-30 11:52
Z A R Z A D Z E N I E Nr 10/2007 Burmistrza Kępic z dnia 12 lutego 2007 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży. 2007-02-12 13:46
Zarządzenie Nr 09/14 Burmistrza Kępic z dnia 23.01.2014r. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu działka Nr 34 Nowy Chorów 2014-01-24 13:01
Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Kępic z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2013 2013-02-04 14:18
Zarządzenie Nr 9/2012 Burmistrza Kępic z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2012 rok 2012-05-02 09:46
PROTOKOŁ NR IX/2011 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 23 maja 2011 r. 2011-06-24 12:20
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze jednostki organizacyjnej gminy - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 2011-06-07 07:42
Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Kępic z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie zmian w zarządzeniu 53/2009 Burmistra Kępic z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2011-02-07 10:57
Zarządzenie Nr 9/2010 Burmistrza Kępic z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie zasad sporządzania i podawania do wiadomości publicznej wykazu podatników będących przedsiębiorcami , którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego . 2010-05-05 10:34
Protokół 7/2007 z dnia 7.09.2007 2009-05-11 10:41
Zarządzenie Nr 9/2009 Burmistrza Kępic z dnia 05 lutego 2009 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2009-08-11 09:03
V konkurs - usługi szkoleniowe - szkolenia dla świetlicowych 2009-05-21 13:11
PROTOKÓŁ NR 7/2007 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony środowiska z dnia 11 .10. 2007 roku 2008-02-06 14:55
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 9/2008 Burmistrza Kępic z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie powołania zespołu roboczego ds. opracowania planu działania w ramach „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kępice na lata 2007-2013” 2008-01-30 13:58
Zarządzenie nr 8/2015 Burmistrza Kępic z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnych do prowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego 2015-02-17 08:42
Zarządzenie Nr 08/14 Burmistrza Kępic z dnia 23.01.2014r. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu - działka Nr 231/15 Żelice 2014-01-24 13:00
Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Kępic z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu zawartych umów. 2013-01-23 10:42
PROTOKOŁ NR VIII/2011 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 28 kwietnia 2011 r. 2011-06-24 12:16
Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds.funduszu alimentacyjnego spełniających wymogi formalne 2011-05-04 14:46
Zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Kępic z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej. 2011-02-01 11:56
Zarządzenie Nr 8/2010 Burmistrza Kępic z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-01-29 07:54
Protokół 6/2007 z dnia 18.06.2007 2009-05-11 10:40
Zarządzenie Nr 8/2009 Burmistrza Kępic z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji powypadkowej 2009-03-27 11:29
IV konkurs - Organizowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży m.in. organizowanie rajdów, wycieczek plenerowych zawodów i rozgrywek sportowych. 2010-05-07 08:20
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 8/2008 Burmistrza Kępic z dnia 24 stycznia 2008 r.w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kępicach 2008-03-03 15:28
PROTOKÓŁ NR 6/2007 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony środowiska z dnia 05.09.2007 roku 2008-02-06 14:47
Z A R Z A D Z E N I E Nr 8/2007 Burmistrza Kępic z dnia 1 lutego 2007 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Kępic 2007-02-02 14:36
ZARZĄDZENIE Nr 7/2015 Burmistrza Kępic z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 rok. 2015-01-20 14:34
Zarządzenie Nr 07/14 Burmistrza Kępic z dnia 17.01.2014r. w sprawie powołania stałej "Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Kępicach". 2014-02-25 09:16
Zarządzenie Nr 7/2012 z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie wykazu programów komputerowych używanych w Urzędzie Miejskim w Kępicach oraz zasad archiwizacji danych na nośnikach komputerowych. 2012-02-13 10:28
PROTOKOŁ NR VII/2011 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W KEPICACH Z DNIA 31 marca 2011 2011-05-19 09:05
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Kępicach ds. funduszu alimentacyjnego 2011-04-11 10:19
Zarządzenie Nr 7/2011 Burmistrza Kępic z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych . 2011-02-01 11:55
Protokół 5/2007 z dnia 12.06.2007 2009-05-11 10:38
Zarządzenie Nr 7/2009 Burmistrza Kępic z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie powołania pełnomocnika burmistrza do spraw realizowania gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień. 2009-02-25 09:21
IV konkurs - Organizowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży m.in. organizowanie rajdów, wycieczek plenerowych zawodów i rozgrywek sportowych. 2009-05-21 13:11
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 7/2008 Burmistrza Kępic z dnia 24 stycznia 2008 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przytocku 2008-01-24 12:18
PROTOKÓŁ NR 5/2007 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony środowiska z dnia 13.06.2007 roku 2007-08-22 13:36
Z A R Z A D Z E N I E Nr 7/2007 Burmistrza Kępic z dnia 30 stycznia 2007 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2007-02-02 14:36
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - KATALOG -
Zarządzenie Nr 06/14 Burmistrza Kępic z dnia 16.01.2014r. w sprawie nadania "Regulaminu Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Kępicach". 2014-02-04 10:08
Zarządzenie Nr 6/2013 Burmistrza Kępic z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 156/2012 Burmistrza Kępic z dnia 17 grudnia 2012r w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy bądx najmu gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz oplat za bezumowne korzystanie z gruntów będących własnością Gminy Kępice lub będące we władaniu Gminy Kępice 2013-01-11 12:12
Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Kępic z dnia 17 stycznia 2012 rok w sprawie powołania komisji stypendialnej ds. przyznawania stypendiów sportowych i nagród 2012-01-17 14:23
PROTOKOŁ NR VI/2010 Z SESJI MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 03 marca 2011 ( zwołana w trybie nadzwyczajnym ) 2011-06-07 11:19
stanowisko ds. kadr i organizacyjnych 2011-03-11 09:15
stanowisko ds. gospodarki gruntami i zagospodarowania mienia komunalnego 2011-02-24 14:43
Skarbnik 2014-12-18 08:49
Zarządzenie Nr 6/2011 Burmistrza Kępic z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2011-02-01 11:54
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze: DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KĘPICACH 2010-10-05 15:14
Zarządzenie Nr 6/2010 Burmistrza Kępic z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi integracji społecznej 2010-01-19 11:55
Protokół 4/2007 z dnia 8.06.2007 2009-05-11 10:36
Komisja Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska - KATALOG -
Zarządzenie Nr 6/2009 Burmistrza Kępic z dnia 30.01.2009r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Miasta i Gminy w Kępicach Nr 50/2001 z dnia 25 września 2001r. dotyczącej powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2009-02-25 09:13
III konkurs - alternatywne spędzanie czasu, organizacja imprez oraz nauka obsługi komputera - usługi dla osób starszych 2010-03-22 14:09
Z A R Z A D Z E N I E Nr 6/2008 Burmistrza Kępic z dnia 10 stycznia 2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2008. 2008-01-16 11:57
PROTOKÓŁ NR 4/2007 ZE WSPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI: INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ,ROLNICTWA BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.GOSPODARCZEJ RADY MIEJSKIEJ W KEPICACH Z DNIA 8 CZERWCA 2007 2007-08-22 13:42
Z A R Z A D Z E N I E Nr 6/2007 Burmistrza Kępic Szefa Obrony Cywilnej z dnia 31 stycznia 2007 w zakresie planowania, organizacji i realizacji zadań obronnych i ochrony ludności (obrony cywilnej)w 2007 roku 2007-04-27 11:27
Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Kępic z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach do projektu ,,Schematom STOP" Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku poracy - pilotaż" 2014-01-21 14:25
Zarządzenie Nr 5/2013 Burmistrza Kępic z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie pprzekazania samochodu STAR 244 dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępicach. 2013-01-24 11:23
Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Kępic z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie zmian do zarządzenia Nr 2/2012 z dnia 2 stycznia w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu zawartych umów. 2012-01-17 12:57
PROTOKOŁ NR V/2011 Z SESJI MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 10 lutego 2011 2011-06-07 11:36
główny księgowy 2011-02-25 10:55
stanowisko ds. obsługi sekretariatu 2011-03-11 09:16
stanowisko ds. obrotu nieruchomościami mienia komunalnego 2011-02-24 14:46
Stanowisko ds. księgowości budżetowej 2014-12-18 08:48
Zarządzenie Nr 5/2011 Burmistrza Kępic z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2011-02-02 11:17
Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r. 2010-06-22 14:43
Zarządzenie nr 5/2010 Burmistrza Kępic z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kępicach 2010-01-14 14:57
Wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 2009-12-03 12:30
Protokół 3/2007 z dnia 17.04.2007 2009-05-11 10:36
Komisja Infrastruktury Społeczenej - KATALOG -
Protokoły Sesji Rady Miejskiej - KATALOG -
Zarządzenie Nr 5/2009 Burmistrza Kępic z dnia 22 styczeń 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s do oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej IX Konkurs 2009-02-03 09:09
III konkurs - alternatywne spędzanie czasu, organizacja imprez oraz nauka obsługi komputera - usługi dla osób starszych 2009-05-21 13:10
Z A R Z A D Z E N I E Nr 5/2008 Burmistrza Kępic z dnia 10 stycznia 2008 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 2008-01-16 11:55
PROTOKÓŁ NR 3/2007 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony środowiska z dnia 18.04.2007 roku 2007-08-01 10:50
Z A R Z A D Z E N I E Nr 5/2007 Burmistrza Kępic z dnia 29 stycznia 2007 w sprawie przekazania sieci kanalizacji deszczowej w administrowanie dla Zakładu Energeytki Cieplnej w Kępicach. 2007-01-30 10:09
Zarządzenie Nr 4/2014 Burmistrza Kępic z dnia 16 stycznia 2014r w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie rozwoju sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłkarskiej lub sekcji tenisa stołowego poprzez realizację programów szkolenia sportowego zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej. 2014-02-13 09:23
Zarządzenie nr 131/2013 Burmistrz Kępic z dnia 23.12.2013r. w sprawie ogłoszneia i przeprowadzenia konkursu na dotacje w postępowaniu konkursowym z przeznaczeniem na rozwój sportu na terenie gminy Kępice 2013-12-23 12:35
Zarządzenie Nr 4/13 Burmistrza Kępic z dnia 09.01.2013r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2013-01-21 13:32
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 8 października 2012r o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kępicach przeprowadzonych w dniu 7 października 2012r 2012-10-10 12:26
Postanowienie Nr 40/12 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach 2012-08-24 14:18
Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Kępic z dnia 09.01.2012r w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na dotacje w postępowaniu konkursowym z przeznaczeniem na rozwój sportu na terenie gminy Kępice. 2012-01-11 07:26
stanowisko ds. kadr 2011-02-25 10:51
stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej 2011-02-25 10:05
stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami 2011-02-24 14:49
Stanowisko ds. ksiągowości budżetowej i podatku VAT 2011-02-24 10:16
PROTOKOŁ NR IV/2011 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W KEPICACH Z DNIA 27 stycznia 2011 2011-02-16 09:53
Zarządzenie Nr 4/2011 Burmistrza Kępic z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki, w planie ydatków dochodów własnych oraz do zaciagania zobowiązań z tytułu zawartych umów. 2011-02-02 14:20
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarzadzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 2010-05-14 13:07
Zarządzenie Nr 4/ 2010 Burmistrza Kępic z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie wydatków środków funduszu sołeckiego w Gminie Kępice. 2010-01-08 09:33
XIII Konkurs - usługi dla rodzin 2009-12-10 13:29
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. informacji i obsługi interesantów 2009-12-03 11:55
Sprawozdanie o zaległych należnościach przedsiębiorstw z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych za rok 2008 2009-05-18 09:01
Protokół 2/2007 z dnia 20.03.2007 2009-05-11 10:35
Komisja Gospodarcza - KATALOG -
Protokoły Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska - KATALOG -
Zarządzenie Nr 4/2009 Burmistrza Kępic z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2009 2009-01-21 08:52
II konkurs - Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży - usługi dla dzieci i młodzieży 2010-03-22 11:48
Z A R Z A D Z E N I E Nr 4/2008 Burmistrza Kępic z dnia 10 stycznia 2008 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Kępice na rok 2008 2008-01-16 11:52
PROTOKÓŁ NR 2/2006 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony środowiska z dnia 21.03.2007r 2007-05-14 08:32
Z A R Z A D Z E N I E Nr 4/2007 Burmistrza Kępic z dnia 24 stycznia 2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2007 2007-05-09 11:14
Zarządzenie Nr 3/2014 Burmistrza Kępic z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu zawartych umów. 2014-02-13 09:11
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: Wspierania i upowszechniania rozwoju sportu na terenie gminy Kępice. 2013-12-23 12:37
Zarządzenie Nr 3/2013 Burmistrza Kępic z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2013-01-23 10:37
Obwieszczenie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 24 września 2012 2012-09-24 13:47
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego 2012-08-07 13:55
Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Kępic z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kępicach 2012-01-04 14:49
stanowisko ds. ekonomicznych i płac 2011-02-25 10:52
stanowisko ds. świadczeń rodzinnych 2011-06-16 11:26
stanowisko ds. informacji, obsługi interesantów 2013-10-02 11:00
stanowisko ds. ewidencji ludnosci i dowodów osobistych 2011-09-09 09:26
Stanowiska ds.pozyskiwania środków zewnętrznych 2011-11-18 11:38
stanowisko ds. architektury i budownictwa 2011-02-24 14:51
Stanowisko ds. wymiaru podatków, opłat wiejskich i płac 2014-12-18 08:48
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2010 r. 2011-02-09 10:41
Zarządzenie Nr 3/2011 Burmistrza Kępic z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 2011-02-02 10:31
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r, 2010-05-14 13:10
Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2009 r. 2010-04-07 09:15
Zarządzenie Nr 3/ 2010 Burmistrza Kępic z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2010-01-08 09:30
XI konkurs - usługi dla dzieci i młodzieży 2009-05-29 14:12
Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu 2008 - KATALOG -
Protokół 1/2007 z dnia 30.01.2007 2009-05-11 10:34
Komisja Rewizyjna - KATALOG -
Protokoły Komisji Infrastrutkury - KATALOG -
Kwartalne sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w 2009r. - KATALOG -
Zarządznie Nr 3/2009 Burmistrza Kępic z dnia 5 stycznia 2009r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 2009-01-07 12:57
Sprawozdanie o zaległych należnościach przedsiębiorstw z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych - III kwartał 2008-10-22 13:13
II konkurs - Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży - usługi dla dzieci i młodzieży 2009-05-21 13:09
PROTOKÓŁ NR 1/2007 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony środowiska z dnia 31.01.2007 roku 2007-04-06 09:07
Z A R Z A D Z E N I E Nr 3/2007 Burmistrza Kępic z dnia 12 stycznia 2007r w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych 2007-01-16 11:56
Zarządzenie nr 2/2015 Burmistrz Kępic z dnia 02 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach 2015-03-13 12:59
Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Kępic z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kępicach 2014-02-13 09:08
Wzór oferty 2013-12-23 12:39
Zarządzenie Nr 2/2013 Burmistrza Kępic z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 2013-01-23 10:29
Skład Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach 2012-09-05 09:18
Skład Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach 2012-08-31 10:42
Komunikat Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach. 2012-08-06 11:56
Zarządzenie Nr 2/2012 Burmistrza Kępic z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu zawartych umów 2012-01-04 14:47
stanowisko ds. ekonomicznych 2011-02-25 10:53
stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego 2011-06-16 07:55
stanowisko ds. działalności gospodarczej, zdrowia i współpracy z gminami zaprzyjaźnionymi 2014-12-18 08:58
stanowisko ds. ochrony środowiska i drogownictwa 2011-03-11 08:34
Stanowisko ds. księgowości dochodowej i windykacji należności 2014-12-18 08:47
Zarządzenie Nr 2/2011 Burmistrza Kępic z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 115/10 Burmistrza Kępic z dnia 23 listopada 2010 r.w sprawie przeznaczenia do rozbiórki budynku gospodarczego w Bronowie posadowionego na dz. nr 20/1. 2011-01-24 12:59
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 grudnia 2010 r. 2011-01-10 11:01
Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarzadzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 2010-05-14 13:09
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 2009r. 2010-04-07 09:21
Zarządzenie Nr 2/ 2010 Burmistrza Kępic z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki , w planie wydatków dochodów własnych oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu zawartych umów. 2010-01-08 09:27
Sprawozdanie o zaległych należnościach przedsiębiorstw z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych - II kwartał 2009-05-18 09:00
Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu 2009r. - KATALOG -
Protokół 2/2006 z dnia 12.12.2006 2009-05-11 10:33
Protokoły Komisji Gospodarczej - KATALOG -
X konkurs 2009-05-21 13:17
Zarządzenie Nr 2/2009 Burmistrza Kępic z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Kępice na rok 2009 2009-01-07 09:03
I konkurs - Świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne - usługi dla dzieci i młodzieży 2010-03-22 10:21
Komisja Statutowa - KATALOG -
Kwartalne sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2008r. - KATALOG -
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 02/08 Burmistrza Kępic z dnia 08 stycznia 2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia ponownego naboru na stanowisko urzędnicze ds. obywatelskich 2008-01-22 13:37
Z A R Z A D Z E N I E Nr 2/2007 Burmistrza Kępic z dnia 12 stycznia 2007r w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Kępice na rok 2007 2007-01-17 11:24
PROTOKÓŁ NR 2/2006 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony środowiska z dnia 13.12.2006 roku 2006-12-28 08:52
Zarządzenie nr 1/2015 Burmistrza Kępic z dnia 02 stycznia 2015r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kępicach 2015-03-16 11:06
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Nr działki 8/10, pow.dz.135,0 m2 Kępice 2014-10-20 14:03
Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Kępic z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2014-02-13 09:07
Wzór sprawozdania 2013-12-23 12:39
Zarządzenie Nr 1/2013 Burmistrza Kępic z dnia 07.01.2013 r w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na dotacje w postępowaniu konkursowym z przeznaczeniem na rozwój sportu na terenie gminy Kępice 2013-01-07 10:09
Komunikat Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków obwodowej Komisji Wyborczej. 2012-09-05 09:16
Komunikat Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej. 2012-08-31 10:39
Komunikat Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie trybu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego. 2012-08-06 11:59
Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Kępic z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2012-01-04 14:44
stanowisko ds. obsługi kasowej 2011-02-25 10:54
stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych 2011-08-11 10:22
Stanowisko ds. inwestycji gminnych i zamówień publicznych 2011-11-18 11:38
stanowisko ds. rolnictwa i sołectwa 2014-01-30 08:23
Zarządzenie Nr 1/2011 Burmistrza Kępic z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji powypadkowej. 2011-02-14 11:48
Ogłoszenia o przetargach - KATALOG -
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 2 grudnia 2010 r. 2011-01-10 11:00
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 2010-05-14 13:11
Informacja z zastosowanych ulg i umorzeń w zakresie wierzytelności pieniężnych gminy w roku 2009. 2010-04-07 09:22
Wykonanie budżetu 2009 r. - KATALOG -
Ogłoszenia o przetargach - KATALOG -
Zarządzenie Nr 1/ 2010 Burmistrza Kępic z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 2010-01-08 09:24
Protokół 1/2006 z dnia 05.12.2006 2009-05-11 10:32
Protokoły Komisji Rewizyjnej - KATALOG -
Zarządzenie Nr 1/2009 Burmistrza Kępic z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi integracji społecznej 2009-01-05 15:08
IX konkurs - wypoczynek zimowy i rehabilitacja 2009-05-21 13:16
I konkurs - Świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne - usługi dla dzieci i młodzieży 2009-05-21 13:09
Sprawozdanie o zaległych należnościach przedsiębiorstw z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych -I kwartał 2008-04-17 10:58
Kwartalne sprawozdanie o zaległych należnościach przedsiębiorstw z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych w 2008r - KATALOG -
Z A R Z A D Z E N I E Nr 1/2008 Burmistrza Kępic z dnia 7 stycznia 2008r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży. 2008-01-07 15:41
Z A R Z A D Z E N I E Nr 1/2007 Burmistrza Kępic z dnia 2 stycznia 2007 w sprawie oddania w trwały zarząd dla Zakładu Energeytki Cieplnej w Kępicach nieruchomość położoną w Biesowicach 2007-01-19 14:41
PROTOKÓŁ NR 1/2006 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony środowiska z dnia 06.12.2006 roku 2006-12-12 08:32
Skład Rady Miejskiej kadencja 2006-2010 2009-05-07 12:33
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA część działki nr 20/1 położonej w miejscowości Biesowice. 2015-07-02 11:22
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA nr działki 509/2, pow. działki 15,00 m2 położonej w miejscowość Kępice. 2015-07-02 11:15
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 29.06.2015r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/04kV, linii kablowej 15kV, linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem licznikowym" na terenie działki Nr 187/1 położonej w obrębie Korzybie, gm. Kępice. 2015-06-29 14:03
Burmistrz Kępic ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice nr. działki 274 , pow. działki 0,43 ha Barwino. 2015-06-25 14:06
Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kępice za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2015-06-24 12:21
Uchwała Nr VI/49/2015 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kępic 2015-06-24 12:18
Uchwała nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2015-2025 2015-06-24 12:17
Uchwała Nr Vi/52/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany do uchwały nr I/82014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Kępice 2015-06-24 12:04
Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmian do Uchwały nr XXIX/254/2015 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 marca 2013 w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice 2015-06-24 12:00
Uchwała nr VI/54/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015 r w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Trzebielino, nieruchomości gruntowej - drogi stanowiącej własność Gminy Kępice, położonej w obrębie Bronowo. 2015-06-24 11:41
Uchwała nr VI/55/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmian do uchwały nr XIX/167/2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenie gminy Kępice podatków i oplat lokalnych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa. 2015-06-24 11:37
Uchwała nr VI/56/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015 roku. w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi" 2015-06-24 11:33
Uchwała Nr VI/57/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu jednostki kultury za rok 2014 2015-06-24 11:32
Uchwała Nr VI/58/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany do uchwały nr III/23/2015 zx dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia "Gminnego programu budowy i jinansowania przydomowych studni wierconych na terenie gminy Kępice " oraz " regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez inwestorów na budowę studni wierconych ze środków budżetu gminy dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Kępice. 2015-06-24 11:31
Uchwała Nr VI/59/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na okres powyżej trzech lat w nieodpłatne użytkowanie części nieruchomości zabudowanej wraz z wyposażeniem w obrębie Przytocko stanowiacej własności Gminy Kępice na rzecz Stowarzyszenia "MY DLA WAS" w Przytocku 2015-06-24 11:26
VI Sesja Rady Miejskiej w Kępicach odbędzie się w dniu 19 czerwca 2015 r. (piątek) o godzinie 12:00 w sali nr 202 Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2015-06-10 14:47
Burmistrz Kępic ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice nr działki 259/7, pow.działki 0,5774 ha Płocko 2015-06-10 13:20
Burmistrz Kępic ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice nr dz. 48, pow. działki 0,0698 ha Biesowice 2015-06-09 13:55
Burmistrz Kępic ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice, działka nr 7/6 Korzybie 2015-06-08 15:35
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na okres powyżej trzech lat w nieodpłatne użytkowanie części nieruchomości zabudowanej wraz z wyposażeniem w obrębie Przytocko stanowiącej własność Gminy Kępice na rzecz Stowarzyszenia "MY DLA WAS" w Przytocku. 2015-06-08 11:10
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zmiany do uchwały nr III/23/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia "Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych studni wierconych na terenie Gminy Kępice" oraz "regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez inwestorów na budowę studni wierconych ze środków budżetu gminy dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Kępice". 2015-06-08 11:06
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015 w sprawie zatwierdzenia bilansu jednostki kultury za rok 2014 2015-06-08 10:58
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi" 2015-06-08 10:53
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmian do uchwały nr XIX/167/2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenie gminy Kępice podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa. 2015-06-08 10:46
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu "Lepszy start" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś. Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej, Konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-005/15 2015-06-08 10:36
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Trzebielino, nieruchomości gruntowej - drogi stanowiącej własność Gminy Kępice, położonej w obrębie Bronowo 2015-06-08 10:32
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015r w sprawie zmian do Uchwały Nr XXIX/254/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 marca 2013 w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice 2015-06-08 10:25
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany do uchwały Nr I/8/2014 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kępice 2015-06-08 10:21
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2015-2025 2015-06-08 10:09
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2015 2015-06-08 10:08
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kępic 2015-06-08 10:00
Projekt Uchwały z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kępice za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 2015-06-08 09:58
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kępice za rok 2014 rok 2015-06-08 09:54
Komisje w miesiącu czerwcu 2015 r. 2015-06-08 09:44
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 03.06.2015r o wydaniu decyzji nr 6/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Warcinie" na terenie działki nr 96/5 położonej w obrębie Warcino, gm. Kępice. 2015-06-03 10:43
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 03.06.2015r. o wydaniu decyzji nr 7/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociągowej łączącej ul. Kościelną z ul. Niepodległości w Kępicach" na terennie działek nr 188/2, 191/7, 193, 197, 288, 192 położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice. 2015-06-03 10:39
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 02.06.2015r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą - kanalizacja deszczowa na terenie działek nr 40, 41/32, 41/33, 41/34, 41/36, 495 położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice 2015-06-02 12:27
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 02.06.2015r. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej 15kV" na terenie działek nr 27/8, 63, 18, 476, 14, 19, 13, 478, 22, 29, 488, 38/10, 38/1 położonych w obrębie Przytocko, gm. Kępice. 2015-06-02 12:22
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC o podjęciu przez Radę Miejską w Kępicach Uchwały Nr IV/41/2015 z dnia 26 marca 2015 r. o zmianie Uchwały Nr XLVI/420/2014 z dnia 30 października 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo-Słupsk na terenie gminy Kępice oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowego planu dla potrzeb przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2015-05-27 09:39
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC o podjęciu przez Radę Miejską w Kępicach Uchwały Nr IV/40/2015 z dnia 26 marca 2015 r. o zmianie Uchwały Nr XLVI/419/2014 z dnia 30 października 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kępice - w zakresie wyznaczenia przez obszar gminy Kępice trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo-Słupsk oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowej zmiany dla potrzeb przepracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2015-05-27 09:26
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa placu postojowego dla 30 pojazdów samochodowych o masie do 3,5t wraz z drogą wewnętrzną dojazdową oraz przebudową dróg wewnętrznych i chodników" na terenie działki Nr 109/16 położonej w obrębie Warcino, gm. Kępice. 2015-05-26 14:36
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 19.05.2015r o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa odcinka drogi gminnej do miejscowości Łużki" na terenie działek Nr 92, 31, 65, 59, położonych w obrębie Warcino, gm. Kępice. 2015-05-19 14:27
Informacja o godzinach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 24 maja 2015r. 2015-05-18 13:26
Zarządzenie nr 56/2015 Burmistrza Kępic z dnia 15 maja 2015 w sprawie zmian do zarządzenia nr 44/2015 z dnia 20.04.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kępice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2015-05-18 13:24
ZARZĄDZENIE NR 51/2015 BURMISTRZA KĘPIC w sprawie zmian do zarządzenia nr 44/2015 z dnia 20.04.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kępice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015-05-14 08:04
Tomasz Zagrajek - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 2015-05-08 10:33
Iwona Korab - Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 2015-05-08 10:32
Jacek Rzepiński - Dyrektor Zespołu Szkół w Korzybiu 2015-05-08 10:30
Andrzej Taukin - Dyrektor Zespołu Szkół w Kępicach 2015-05-08 10:30
Anna Weiwer - Dyrektor Zespołu Szkół w Biesowicach 2015-05-08 10:25
Roman Józef Seta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warcinie 2015-05-08 10:24
Jan Wiesław Pawlicki - Dyrektor Zespołu Szkół w Barcinie 2015-05-08 10:24
Halina Sobczak - podinspsktor 2015-05-08 10:23
2015 r. - KATALOG -
Jacek Plutowski - Dyrektor Gimnazjum w Kępicach 2015-05-08 10:21
Maciej Chaberski - Sekretarz Kępic 2015-05-08 10:20
Anna Kurzawa - Gerczak - Skarbnik Kępic 2015-05-08 10:18
Marta Borodziuk - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kępicach 2015-05-08 10:17
2015r. - KATALOG -
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 06.05.2015r o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Warcinie" na terenie działki Nr 96/5 położonej w obrębie Warcino, gm. Kępice. 2015-05-06 14:12
Burmistrz Kępic ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice , nr działki 230, pow. dz. 0,0800 ha, Podgóry 28. 2015-05-06 10:02
Informacja Burmistrza Kępic o godzinach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych 10 maja 2015r. 2015-05-06 09:07
Zarząd PGK Kępice Sp. z o.o. ogłasza: II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr działki 196, pow. lokalu 58,30 m2 Kępice, ul. Niepodległości 8. 2015-05-04 13:30
Zarząd PGK Kępice Sp z o.o. ogłasza: II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr działki 196, pow. lokalu 58,30 m2 Kępice, ul. Niepodległości 8 2015-05-04 13:26
Obwodowe komisje wyborcze powołane do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 10 maja 2015 - po ukonstytuowaniu się w dniu 24 kwietnia 2015r. 2015-04-29 08:35
Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Kępicach odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015 (czwartek) o godz. 14.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2015-04-28 13:01
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 24.04.2015r o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociągowej łączącej ul. Kościelną z ul. Niepodległości w Kępicach" na terenie działek nr 188/2, 191/7, 193, 197, 288, 192 położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice. 2015-04-24 12:05
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 21.04.2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą - kanalizacja deszczowa na terenie działek nr 40, 41/32, 41/34, 41/36, 495 położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice 2015-04-21 14:15
Zarządzenie nr 44/2015 Burmistrza Kępic z dnia 20 kwietnia 2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kępice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015-04-21 10:38
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia nr działki 17/5, pow. działki 132 m2, Kępice. 2015-04-17 13:13
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-17 07:30
Apel Państwowej Komisjii Wyborczej do wyborców z dnia 15 kwietnia 2015r. 2015-04-16 11:28
Uchwała Nr III/21/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kępice 2015-04-14 08:29
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa odcinka drogi gminnej do miejscowości Łużki" na terenie działek Nr 92, 31, 65, 59, położonych w obrębie Warcino, gm. Kępice." 2015-04-13 15:16
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 13.04.2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa placu postojowego dla 30 pojazdów samochodowych o masie do 3,5t wraz z drogą wewnętrzną dojazdową oraz przebudową dróg wewnętrznych i chodników" na terenie działki Nr 109/16 położonej w obrębie Warcino, gm. Kępice. 2015-04-13 15:12
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 13.04.2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej 15kV" na terenie działek nr 27/8, 63, 18, 476, 14, 19, 13, 478, 22, 29, 488, 38/10, 38/1 położonych w obrębie Przytocko, gm. Kępice. 2015-04-13 15:06
Komunikat Burmistrza Kępic z dnia 8.04.2015r 2015-04-13 13:40
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 10.04.2015 r. w sprawie wydania decji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pm.:"posadowienie instalacji fotowoltaicznej o ocy nie większej niż 1.99 MW na działce nr 106 o powierzchni 3,86 ha w miejscowości Mzdowo w gminie Kępice, powiat słupski" 2015-04-13 12:49
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 02 kwietnia 2015 dot. informacji o obwodach głosowania, ich granicach, siedzibach, lokalach dostosowanych do potrzb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocników w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 2015-04-03 12:58
Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2015r w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 - 2018 2015-04-02 09:12
Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2015r w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody położonego na terenie Nadleśnictwa Warcino, Leśnictwo Pustowo, oddział 169 c w dniu ustanowienia, obecny oddział 169 1 - Gmina Kępice 2015-04-02 09:07
Uchwała Nr Iv/35/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2015 2015-04-02 09:05
Uchwała Nr IV/37/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziałów przez Gminę Kępice w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kępicach. 2015-04-02 09:03
Uchwała Nr IV/38/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kępice oraz określenia dokumentów niszbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2015-04-02 08:59
Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2015-2025 2015-04-02 08:47
Uchwała Nr IV/39/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi domowymi i gospodarskimi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kępice 2015-04-02 08:44
Uchwała IV/40/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2015r w sprawie zmainy Uchwały XLVI/419/2014 z dnia 30 października 2014r o przystąpieniu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kępice 2015-04-02 08:43
Uchwała IV/41/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2015r w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/420/2014 z dnia 30 października 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 400 KV na terenie Gminy Kępice 2015-04-17 10:28
Uchwała Nr IV/42/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2015r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Burmistrza Kępic z Dyrektorem Izby Skarbowej w Gdańsku 2015-04-02 08:30
Rejestry niepublicznych placówek Gminy Kępice 2015-04-01 13:17
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 2015-04-01 08:32
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw. 2015-03-31 12:59
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o zakończonym postępowaniu dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "posadowieniu instalacji fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 1.99 MW na działce nr 106 o powierzchni 3,86 ha w miejscowości Mzdowo,gm. Kępice, powiat słupski" 2015-03-30 07:26
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 27.03.2015r. o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Nr 1/2015 zd nia 25 lutego 2015r.o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Rozbudowie remizy strażackiej w Korzybiu - "Dom Strażaka" na terenie działki nr 285/1 położonej w Korzybiu, w obrębie Korzybie, w gminie Kępice. 2015-03-27 11:03
Burmistrz Kępic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu, działka 77/6, Barcino 2015-03-26 10:35
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 11 KWIETNIA 2011R w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP oraz do Parlamentu Europejskiego w RP. 2015-03-25 09:56
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2015 r. dotyczące udziału w pracach obwodowych komisli wyborczych 2015-03-24 10:09
Komunikat Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 38 w Słupsku 2015-03-20 13:14
IV Sesja Rady Miejskiej w Kępicach odbędzie się w dniu 26 marca 2015r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali nr 202 Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2015-03-20 12:05
Informacja pokontrolna nr KPR-POKL.06.02.00-22-027/12-01 2015-03-19 12:11
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 18.03.2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o zmianę prawomocnej decyzji Nr 1/2015 z dnia 25 lutego 2015r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie remizy strażackiej w Korzybiu - "Dom Strażaka" na terenie działki nr 285/1 położonej w Korzybiu, w obrębie Korzybie, w gminie Kępice. 2015-03-18 13:37
Zarząd PGK Kępice Spółka z o.o. ogłasza I-wszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, część działki Nr 196, pow. lokalu 58,30m2, ul. Niepodległości 8, Kępice. 2015-03-18 12:48
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziałów przez Gminę Kępice w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. w Kępicach 2015-03-17 13:28
Informacja z działalności PGK Kępice za rok 2014 2015-03-17 13:25
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2015-2025 2015-03-17 13:25
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2015 2015-03-17 13:23
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody położonegoma terenie Nadleśnictwa Warcino, Leśnictwo Pustowo, oddział 169 c w dniu ustanowienia, obecny ooddział 169 1 - Gmina Kępice. 2015-03-17 13:22
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 20115-2018 2015-03-17 13:06
Komisje marzec 2015r. 2015-03-17 13:01
Komisje marzec 2015 2015-03-17 12:59
BURMISTRZ KĘPIC OGŁASZA WYKAZ nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kępice przeznaczonej do sprzedaży, nr dz. 230, pow. działki 0,0800 ha, położonej w miejscowości Podgóry. 2015-03-10 14:50
BURMISTRZ KĘPIC OGŁASZA WYKAZ nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kępice przeznaczonej do sprzedaży: nr dz. 121/1, pow. działki 0,2917 ha, położonej w miejscowości Korzybie. 2015-03-10 14:46
Burmistrz Kępic ogłaza I rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż na własność: działki nr 121/13 o pow. 0,1505 ha położonej w Warcinie. 2015-03-03 11:51
Burmistrz Kępic ogłaza I rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż na własność: działki nr 121/13 o pow. 0,1505 ha położonej w Warcinie. 2015-03-03 11:51
Informacja pokontrolna - Nowe perspektywy większe możliwości 2015-02-27 09:04
Informacja pokontrolna - Czas na zmiany czas na biznes 2015-02-27 09:03
Zalecenia pokontrolne - Wiedzieć więcej 2015-02-27 09:02
Informacja pokontrolna - Wiedzieć więcej 2015-02-27 09:01
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia nr działki 84/1, pow. działki 132 m2, Korzybie. 2015-02-26 11:59
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia część działki nr 137/1, pow. działki 12 m2 Kępice. 2015-02-26 11:57
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia nr działki 77/6, pow. 0,2380 ha, obręb Barcino. 2015-02-26 11:55
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC z dnia 25.02.2015 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbudowa remizy strażackiej w Korzybiu - "Dom Strażaka" , Gmina Kępice" na terenie działki nr 285/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Korzybie, gm. Kępice. 2015-02-25 10:44
Burmistrz Kępic ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice nr działki 274, pow.działki 0,43 ha Barwino, gm. Kępice 2015-02-19 14:24
Burmistrz Kępic ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice Nr działki 274, pow.działki 0,43 ha Barwino, gm. Kępice. 2015-02-19 14:19
Burmistrz Kępic ogłasza I rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego oraz oddania ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste lokal mieszkalny Korzybie ul Kolejowa 1/1 2015-02-18 12:26
Burmistrz Kępic ogłasza I rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż na własność likalu mieszkalnego oraz oddania ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste. Lokal mieszkalny Korzybie ul Kolejowa 1/1 2015-02-18 09:18
Instrukcja głosowania korespondencyjnego 2015-02-17 11:50
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015-02-17 11:37
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 10.02.2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbudowa remizy strażackiej w Korzybiu - "Dom Strażaka, Gmina Kępice" na terenie działki nr 285/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Korzybie, gm.Kępice. 2015-02-10 13:42
UCHWAŁA NR III/32/2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 29 stycznia 2015 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. 2015-02-05 14:42
UCHWAŁA Nr III/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-02-05 14:39
UCHWAŁA NR III/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej. 2015-02-05 14:34
Uchwała nr III/29/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 stycznia 2015 w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 208 przebiegającej przez Gminę Kępice 2015-02-05 14:32
UCHWAŁA NR III/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 w sprawie planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2015 2015-02-05 14:30
UCHWAŁA NR III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2015 2015-02-05 14:26
UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 29 stycznia 2015 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2015. 2015-02-05 14:20
UCHWAŁA Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2015. 2015-02-05 14:15
UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia "Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych studni wierconych na terenie Gminy Kępice" oraz "regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez inwestorów na budowę studni wierconych ze środków budżetu gminy dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Kępice". 2015-02-05 14:12
UCHWAŁA III/22/2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 R. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2015-02-05 13:55
Ernest, Józef Czelewicz - Radny Gminy 2015-06-16 08:48
Krzysztof Bińczak - Radny Gminy 2015-06-16 08:49
Marek Busłowicz - Radny Gminy 2015-06-16 08:49
Przemysław Gębusia - Radny Gminy 2015-06-16 08:47
Beata Gładysz, Dorywalska - Radna Gminy 2015-06-16 08:47
Adam Gonciarz - Radny Gminy 2015-06-16 08:46
Iwona, Irena Kujawska Misiewicz - Radna Gminy 2015-06-16 08:45
Zdzisław Maciaszek - Radny Gminy 2015-06-16 08:44
Henryk, Marian Palewski - Radny Gminy 2015-06-16 08:38
Krzysztof, Antoni Rosiak - Radny Gminy 2015-06-16 08:34
Rafał, Norbert Stelmach - Radny Gminy 2015-06-16 08:37
Michał, Władysław Szczerba - Radny Gminy 2015-06-16 08:33
Artur, Piotr Szewc - Radny Gminy 2015-06-16 08:32
Jan Zefert - Radny Gminy 2015-06-16 08:26
III Sesja Rady Miejskiej w Kępicach odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015 (czwartek) o godzinie 12:00 w sali nr 202 Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2015-01-22 14:35
SESJE RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH - KATALOG -
Władysław Żmuda-Trzebiatowski Przewodniczący Rady Miejskiej 2015-06-02 11:10
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014 - 2018 - KATALOG -
Magdalena Gryko - Burmistrz Kępic 2015-06-02 11:06
2015r - KATALOG -
informacje w sprawie podatku od nieruchomości DN-1 2015-01-16 11:31
informacje w sprawie podatku rolnego DR-1 2015-01-16 11:30
Informacje w sprawie podatku leśnego DL-1 2015-01-16 11:29
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 stycznia 2015r w sprawie odmowy wyrażenia zgody na odstępnienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2015-01-15 09:43
Projekt uchwały nr......Rady Miejskiej w Kępicach z dnia........w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kępice. 2015-01-15 09:40
Porządek posiedzeń komisji w miesiącu styczniu 2015-01-15 09:18
KOMISJE RADY MIEJSKIEJ 2015 r. - KATALOG -
Projekt uchwały nr......../......../2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ....2015 w sprawie zatwierdzenia "Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych studni wierconych na terenie Gminy Kępice" oraz "regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez inwestorów na budowę studni wierconych ze środków budżetu gminy dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Kępice 2015-01-14 10:57
Uchwała Nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2015-2025. 2015-01-12 14:38
UCHWAŁA NR II/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 30 grudnia 2014 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 2015-01-08 13:06
UCHWAŁA NR II/18/2014 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 30 grudnia 2014 w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Słupsk praw i obowiązków Gminy Kępice związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z usług Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzonych jako zadanie własne Gminy Miejskiej Słupsk i wynikającyz przyjęcia obowiązków udziałów Gminy Kępice w kosztach realizacji powierzonego zadania. 2015-01-08 13:01
UCHWAŁA Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 2015-01-08 12:46
UCHWAŁA Nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. 2015-01-08 12:44
UCHWAŁA NR II/14/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i nierychomości stanowiących mienie Gminy. 2015-01-08 12:25
Uchwała Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice 2015-01-08 12:19
Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na 2015 rok. 2015-01-08 12:16
Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2014 - 2043 2015-01-08 12:13
UCHWAŁA Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2014 roku w spawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2014. 2015-01-08 12:06
Uchwała Nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2018. 2015-01-07 07:41
Zarząd PGK Kępice Spółka zo.o. ogłasza: II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO działka nr 285/KWSL1M/00012783/3, pow. lokalu 30,63 m2 Kępice ul. Kępka 2 2014-12-31 13:52
II Sesja Rady Miejskiej w Kępicach odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014 roku (wtorek) o godz. 12.00 w sali nr 202 Urzędu Miejskiego w Kępicach 2014-12-23 09:43
RADA MIEJSKA KADENCJA 2014-2018 2014-12-19 07:56
KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W KADENCJI 2014 - 2018 2014-12-19 07:55
Stanowisko ds.wymiaru podatku i windykacji należności 2014-12-18 08:46
Projekt Uchwały nr......./......./2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ........ w sprawie przedłużenia umów dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. 2014-12-10 14:15
Projekt Uchwały Nr ..../.../2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia .............. w sprawie zasad sprzedaż lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i nieruchomości stanowiących mienie Gminy 2014-12-10 14:13
Projekt Uchwały Nr .............. Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ...........w sprawie przejęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015-2018 2014-12-10 14:11
projekt Uchwały Nr II/..../2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 2014-12-10 14:09
Projekt Uchwały Nr II/...../2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok 2014-12-10 14:07
Projekt Uchwały Nr II/..../2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2014-2043 2014-12-10 14:00
Projekt Uchwały Nr II/..../2014 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 grudnia w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2014 2014-12-10 13:55
Projekty Uchwał Kadencja 2014 - 2018 - KATALOG -
Komisja Gospodarcza, inwestycji i finansów dnia 16.12.2014 (wtorek) godz.12.00, Komisja Rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa 17.12.2014 (środa). Komisja Oświaty, kultury, ochrony zdrowia i opieki społecznej 18.12.2014 (czwartek) godz.14.00 2014-12-10 13:53
Komisje w miesiącu grudniu - KATALOG -
Burmistrz Kępic ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice Nr dz. 259/7, pow 0,5774, Płocko. 2014-12-09 11:18
Burmistrz Kępic ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice. działka nr 48, Pow. dz 0,0698 ha, Biesowice 2014-12-08 13:40
Burmistrz Kępic ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice. Działka nr 274, Pow. dz 0,43 ha, Barwino, gm. Kępice. 2014-12-08 13:29
Burmistrz Kępic ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiące własność Gminy. Działka nr 7/6, pow. dz w m2 826, Korzybie ul. Młyńska. 2014-12-08 13:22
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kępice w zakresie wyznaczenia przez obszar Gminy Kępice trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo-Słupsk . 2014-12-08 12:21
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo-Słupsk na terenie Gminy Kępice. 2014-12-08 12:04
Uchwała Nr I/8/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzacych żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kępice 2014-12-05 14:02
Uchwała Nr I/7/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2014 2014-12-05 13:59
uchwała Nr I/8/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kępice 2014-12-05 11:01
Uchwała Nr I/7/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2014 2014-12-05 10:59
Uchwała Nr I/6/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody położonego na terenie Nadleśnictwa Warcino, Leśnictwa Żelice, oddział 230 b- Gminy Kępice 2014-12-05 10:56
Uchwała Nr I/5/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 01 grudnia 2014r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kępic 2014-12-05 10:54
Uchwała Nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Kępicach 2014-12-05 10:52
Uchwała nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 grudnia 2014 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Kępicach 2014-12-05 10:50
Uchwała Nr I/2/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kępicach 2014-12-05 10:49
Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kępicach 2014-12-05 10:46
Burmistrz Kępic ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kępice Nr dz. 283/3, Pow. dz w m2 1066, Korzybie ul. Kolejowa 2014-12-02 11:46
Burmistrz Kępic ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kępice Nr dz. 283/3, Pow. dz w m2 1066, Korzybie, ul. Kolejowa 2014-12-02 11:47
Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Kępicach 2014-11-27 07:12
Zarząd PGK Kępice spólka z o.o. ogłasza I-wszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego 2014-11-19 14:14
UCHWAŁA Nr XLVII/423/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie:zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Kępice na lata 2014-2043. 2014-11-19 08:29
Uchwała Nr XLVII/422/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2014 2014-11-18 14:24
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 14 listopada 2014r. 2014-11-16 09:47
Uchwała Nr 17/14 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 14 listopada 2014 roku 2014-11-16 09:46
Informacja Burmistrza Kępic z dnia 13 listopada 2014 roku 2014-11-13 14:32
Uchwała Nr XLVI/421/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Kępice od Powiatu Słupskiego pomocy finansowej na przebudowę odcinka drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kępice. 2014-11-13 11:10
Uchwała nr XLVI/420/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30.10.2014r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 400kV na terenie Gminy Kępice 2014-11-13 11:03
Uchwała nr XLVI/419/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30.10.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kępice 2014-11-13 11:01
Uchwała Nr XLVI/418/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację projektu pod nazwą "Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego". 2014-11-13 10:59
Uchwała Nr XLVI/417/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczoną wodę na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach 2014-11-13 10:56
Uchwała Nr XLVI/416/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za odbiór ścieków na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Kępicach 2014-11-13 10:54
Uchwała nr XLVI/415/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmian do uchwały Nr XLIV/387/2014 z dnia 28.08.2014 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umorzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kępice oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazywania organów do tego uprawnionych. 2014-11-13 10:52
Uchwała Nr XLVI/414/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2014 w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2015 2014-11-13 10:49
Uchwała Nr XLVI/413/2014 Rady Miejskiej W Kępicach z dnia 30 października 2014 r w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2014 2014-11-13 10:47
Uchwała Nr XLVI/412/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2015 2014-11-13 10:39
Uchwała Nr XLVI/411/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2015. 2014-11-13 10:37
Uchwała Nr XLVI/410/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały NR XLV/400/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 wrzesnia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kępice. 2014-11-13 10:36
Uchwała Nr XLVI/409/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych" w latach 2013-2014. 2014-11-13 10:33
Uchwała Nr XLVI/408/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Kępice. 2014-11-13 10:28
Uchwała Nr XLVI/407/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Kępice. 2014-11-13 10:22
Uchwała Nr XLVL/406/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2014-2043 2014-11-12 14:28
Uchwała Nr XLVL/405/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2014. 2014-11-12 14:25
Składy obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kępice po ukonstytuowaniu w dniu 29.10.2014r. 2014-10-30 08:08
Uchwała Nr 3/2014 Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 6 października 2014r w sprawie powołania koordynatora gminnego i pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej 2014-10-28 12:36
Sesja Rady Miejskiej w Kępicach odbędzie się w dniu 30 października 2014r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali nr 202 Urzędu Miejskiego w Kępicach 2014-10-28 09:48
Uchwała Nr 5/2014 Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kęicach z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, Rady m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2014-10-27 14:22
Uchwała Nr 4/2014 Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 22 października 2014 w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 2014-10-27 13:16
OBWIESZCZENIE Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Kępic w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-27 09:59
OBWIESZCZENIE Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Kępicach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-27 10:00
OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 21 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Słupskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatowych i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2014-10-24 08:20
Informacja Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach 2014-10-20 14:20
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 15 października 2014 roku 2014-10-20 10:09
Burmistrz Kępic ogłasza wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kępice przeznaczonej do sprzedażyNr dz. 48, pow.działki 0,0698 ha Biesowice 2014-10-17 11:34
Burmistrz Kępic ogłasza wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kępice przeznaczonej do sprzedaży w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nr dz. 474, pow. dz.0,0021 ha obręb Kępice 2014-10-17 11:30
Burmistrz Kępic ogłasza wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kępice przeznaczonej do sprzedaży nr dz. 283/16, pow.dz 1161 m2, Korzybie 2014-10-17 11:27
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia część działki nr 48/3. pow działki 35 m2 Barcino 2014-10-17 11:25
Uchwała Nr 392/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2014 2014-10-10 12:59
Uchwała Nr XLV/393/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2014-2043 2014-10-10 12:57
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 08.10.2014r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - " Budowa sieci wodociągowej i układu uzdatniania wody w istniejącej hydroforni oraz kanalizacji sanitarnej dla wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Kotłowo" na terenie działek nr 335 i 336 położonych w obrębie Barcino, gm. Kępice. 2014-10-08 12:54
uchwała Nr XLV/404/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2014 w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kępice 2014-10-08 09:26
Uchwała Nr XLV/403/2014 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2014 w sprawie zmian do uchwały nr XXXVII/322/2013 z dnia 28 listopada 2013r w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. " Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego" w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" 2014-10-08 09:19
Uchwała Nr XLV/402/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2014 roku dotycząca wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2014-10-08 09:10
Uchwała Nr XLV/401/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2014r w sprawie wyrażenia poparcia dla realizacji przedsięwzięcia pn."Budowa Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów w Gdańsku" 2014-10-08 09:06
Uchwała Nr XLV/400/2014 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2014r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kępice 2014-10-08 09:03
Uchwała Nr XLV/399/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2014r w sprawie zmian do uchwały nr VI/53/2003 z dnia 13 marca 2003 w sprawie uchwalenia statutów Sołectw 2014-10-08 09:00
Uchwała Nr XLV/398/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2014r w sprawie podziału Gminy Kępice na sołectwa. 2014-10-08 08:59
Uchwała Nr XLV/397/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2014 w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za dostarczane cieplo przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach 2014-10-08 08:57
Uchwała Nr XLV/396/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2014 w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie działania Gminy Kobylnica 2014-10-08 08:53
Uchwała Nr XLV/395/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2014 w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształenia dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie działania Miasta Słupsk 2014-10-08 08:46
Uchwała Nr XLV/394/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2014 w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie działania Gminy Słupsk 2014-10-08 08:38
Uchwała nr XLV/391/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2014 w sprawie zmiany do uchwały nr XXVI/221/2012 z dnia 22.11.2012 w sprawie podziału miasta i gminy Kępice na obwody głosowania. 2014-10-08 08:31
Burmistrz Kępic ogłasza przetarg ustny nieograniczonyy na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kępice, Nr dz. 283/3, pow dz. w m2 pow.dz. 1066 Korzybie ul. Kolejowa 1 2014-10-02 13:14
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 30 września 2014 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kępice. 2014-10-08 10:37
Informacja - Skład Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach. 2014-09-29 10:58
Obwieszczenia Burmistrza Kępic z dnia 26.09.2014r o wydaniu decyzji Nr 9/2014 z dnia 26.09.2014r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci cieplnej zasilającej budynki mieszkalne Nr 1-6 przy ul. Sikorskiego w Kępicach" na terenie działek nr 403/1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, 268, 269, 270/1 położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice. 2014-09-26 09:56
Sesja Rady Miejskiej w Kępicach odbędzie się w dniu 30 września 2014 roku (wtorek) o godz. 11.00 w sali 202 w Urzędzie Miejskim w Kępicach. 2014-09-25 13:10
Postanowienie Nr 3/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r 2014-09-23 14:46
Postanowienie 5/14 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 22 wrzesnia 2014r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów mias, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r 2014-09-23 14:35
Informacja Burmistrza Kępic - wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych. 2014-09-22 12:06
Anna Kurzawa - Gerczak - Skarbnik Kępic 2014-09-16 11:14
Maciej Chaberski - Sekretarz Kępic 2014-09-16 11:09
Tomasz Zagrajek - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Przytocku 2014-09-16 11:06
Marta Borodziuk - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kępicach 2014-09-16 11:00
Halina Sobczak - podinspektor d/s wymiaru podatku i opłat wiejskich 2014-09-16 10:55
2014r. - KATALOG -
Anna Misiun - specjalista pracy socjalnej 2014-09-16 10:35
Marzanna Groś - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach 2014-09-16 10:31
Zdzisław Maciaszek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przytocku 2014-09-16 10:22
Alina Weiwer - Dyrektor Zespołu Szkół w Biesowicach 2014-09-16 10:18
Jacek Plutowski - Dyrektor Gimnazjum w Kępicach 2014-09-16 10:14
Jacek Rzepiński - Dyrektor Zespołu Szkół w Korzybiu 2014-09-16 10:11
Jan Wiesław Pawlicki - Dyrektor Zespołu Szkół w Barcinie 2014-09-16 10:05
Andrzej Taukin - Dyrektor Zespołu Szkół w Kępicach 2014-09-16 10:02
Roman Seta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warcinie 2014-09-16 09:59
2014r. - KATALOG -
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 08.09.2014r o wydaniu dla Gminy Kępice decyzji Nr 8/2014 z dnia 08.09.2014r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i chodników wraz z infrastrukturą (kanalizacja deszczowa, oświetlenie) na terenie działek nr 94, 117/3, 407/16, 409, 410/3, 410/4, 411, 472/5 położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice. 2014-09-08 14:08
Burmistrz Kępic ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Kępice dz nr.104/11 Korzybie. 2014-09-08 14:19
Burmistrz Kępic ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice. Nr dz. 121/13, pow. dz w m2 1505 Warcino. 2014-09-08 14:00
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 04 września 2014 roku: podaje się do publicznej wiadomości wyborców informację o okręgach wyborczych. 2014-09-05 12:12
Burmistrz Kępic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kępice Nr dz. 107, pow. dz w m2 1016 Kępice, ul. Mickiewicza 27. 2014-09-05 12:08
Burmistrz Kępic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiący własność Gminy Kępice Nr dz. 107, pow. dz w m2 1016 Kępice, ul. Mickiewicza 27 2014-09-05 12:07
Uchwała Nr XLIV/383/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 sierpnia 2014r w sprawie podziału Sołectwa Darnowo na dwa odrębne sołectwa Darnowo i Ciecholub i utworzeniu sołectwa Ciecholub. 2014-09-04 08:49
Uchwała Nr XLIV/384/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 sierpnia 2014r w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Kępicach. 2014-09-04 08:44
Uchwała Nr XLIV/385/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 sierpnia 2014r w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego zadania polegającego na wymianie nawierzchni chodników w drodze wojewódzkiej nr 209 w m. Barcino i w m. Barwino oraz w drodze wojewódzkiej nr 208 w m. Obłęże na terenie Gminy Kępice. 2014-09-04 08:42
Uchwała Nr XLIV/386/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 sierpnia 2014 w sprawie zmian do uchwały nr XLI/365/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczane ciepło przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach. 2014-09-04 08:31
Uchwała Nr XLIV/387/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 sierpnia 2014r w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kępice oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazywania organów do tego uprawnionych 2014-09-04 08:28
Uchwała Nr XLIV/388/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2014 2014-09-04 08:23
Uchwała Nr XLIV/389/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 sierpnia 2014r w sprawie przyjęcia Programu "Rodzinne Kępice" wspierającego rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Kępice 2014-09-04 08:17
Uchwała Nr XLIV/390/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 sierpnia 2014r w sprawie przekazania przez Gminę Kępice do Powiatu Słupskiego pomocy rzeczowej na budowę chodnika w miejscowości Podgóry w ciągu drogi powiatowej nr 1146G 2014-09-04 08:14
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 28.08.2014r o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociągowej i układu uzdatniania wody w istniejącej hydroforni oraz kanalizacji sanitarnej dla wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Kotłowo" na terenie działek nr 335 i 336 polożonych w obrębie Barcino, gm. Kępice. 2014-08-28 11:46
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014r w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st Warszawy oraz wyborów wójtów,burmistrzów i prezydentów miast. 2014-08-27 14:21
Burmistrz Kępic ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice nr dz. 265, pow. działki 265m2 Kępice ul Kwiatowa 2014-08-27 10:53
Burmistrz Kępic ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice nr dz. 265, pow. działki 265m2 Kępice ul Kwiatowa 2014-08-27 10:53
Burmistrz Kępic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kępice Nr dz. 283/3, pow. dz w m2 1066 Korzybie ul. Kolejowa 1 2014-08-25 13:51
Burmistrz Kępic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kępice Nr dz. 283/3, pow. dz w m2 1066 Korzybie ul. Kolejowa 1 2014-08-25 11:10
Sesja Rady Miejskiej w Kępicach odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2014 (czwartek) o godz. 11.00 w sali nr 202 Urzędu Miejskiego w Kępicach 2014-08-21 14:50
Burmistrz Kępic ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice Nr. dz. 197 Obręb Warcino m. Łużki 2014-08-18 14:04
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - ?Budowa sieci cieplnej zasilającej budynki mieszkalne Nr 1-6 przy ul. Sikorskiego w Kępicach" na terenie działek nr 403/1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, 268, 269, 270/1 położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice. 2014-08-13 14:40
Burmistrz Kępic informuje, że od 15 SIERPNIA 2014 roku w Urzędzie Miejskim w Kępicach (w Biurze Obsługi Interesanta) będą wydawane wnioski o przyznanie pomocy socjalnej - stypendium dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kępice 2014-08-04 11:21
Burmistrz Kępic wydał postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pt.: "budowa sieci wodociągowej i układu uzdatnia wody w istniejącej hydroforni oraz kanalizacji sanitarnej dla wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Kotłowo, obręb Barcino, gm. Kępice". 2014-08-01 12:48
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC o wszczęciu postępowania administracyjnego ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i chodników wraz z infrastrukturą (kanalizacja deszczowa, oświetlenie) na terenie działek nr 94, 117/3, 407/16, 409, 410/3, 410/4, 411, 472/5 położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice. 2014-07-28 14:17
PROTOKÓŁ NR XLI/2014 Z SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY MIEJSKIEJ W KEPICACH Z DNIA 28 kwietnia 2014 2014-07-25 11:50
PROTOKÓŁ NR XL/2014 Z SESJI ZWYCZAJNEJ RADY MIEJSKIEJ W KEPICACH Z DNIA 27 marca 2014 2014-07-25 11:41
Uchwała Nr XXXII/364/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 czerwca 2014 w sprawie zmiany zalącznika do uchwały Nr XXXVI/224/2002 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Powiatu Słupskiego na okręgi wyborcze,ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych 2014-07-17 10:38
Zawiadomienie z dnia 27 czerwca 2014r. o wznowieniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "posadowieniu instalacji fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 1,99MW na działce nr 106 w miejscowości Mzdowo, gmina Kępice, powiat słupski". 2014-06-30 07:42
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 27.06.2014 roku o wydanie decyzji Nr 7/2014 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej SN-15kV, linii kablowej nN-0,4kV wraz z lokalizacją złącza kablowo-pomiarowego oraz stanowiska s słupowego linii napowietrznej SN-15kV, zlokalizowanej na działkach nr 38, 213/7 położonej w obrębie Nowy Chorów gm. Kępice. 2014-06-27 14:08
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lutego 2014 r. 2014-06-25 12:09
Burmistrz Kępic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice Nr dz. 259/7 ; Płocko 2014-06-18 14:04
Burmistrz Kępic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice 2014-06-18 12:33
Sesja Rady Miejskiej w Kępicach odbędzie się w dniu 24 czerwca 2014r (wtorek) godz.14,30 w sali nr 202 Urzędu Miejskiego w Kępicach 2014-06-17 10:30
Uchwała Nr XLII/379/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 5 czerwca 2014r w sprawie aktualizacji Planu odnowy miejscowości Kępice na lata 2009-2017 2014-06-12 11:17
Uchwała Nr XLII/378/2014 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 5 czerwca 2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu Słupskiego na realizację robót drogowych na drogach powiatowych 2014-06-12 11:15
Uchwała Nr XLII/377/2014 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 05 czerwca 2014 roku w sprawie zmian do uchwały nr XL/362/2014 z dnia 27 marca 2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi domowymi i gospodarskimi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kępice 2014-06-12 11:08
Uchwała Nr XLII/376/2014 Rady Miejskiej z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie realizacji projektu pn:"AKTYWNE KĘPICE II" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-06-12 11:05
Uchwała nr XLII/375/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia raportu z realizacji "Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2008-2013" 2014-06-12 11:03
Uchwałą Nr XLII/374/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2014-2043 2014-06-12 11:00
Uchwała Nr XLII/373/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2014 2014-06-12 10:58
Uchwała Nr XLII/372/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie przekazania przez Gminę Kępice do Powiatu Słupskiego pomocy rzeczowej na budowę chodnika w miejscowości Podgóry w ciągu drogi powiatowej nr 1146G 2014-06-12 10:54
Uchwała Nt XLII/371/2014 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 5 czerwca 2014r w sprawie zatwierdzenia bilansu jednostek kultury za rok 2013 2014-06-12 10:50
Uchwała Nr XLII/370/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Kępice od Gminy Sławno pomocy finansowej na modernizację mostu betonowego w Korzybiu. 2014-06-12 10:49
Uchwała Nr XLII/369/2014 Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie wydzielania lokali socjalnych 2014-06-12 10:43
Uchwała Nr XLII/368/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 05 czerwca 2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowych 2014-06-12 10:06
Uchwała nr XLII/367/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kępic 2014-06-12 09:53
Uchwała Nr XLII/366/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kępice za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2014-06-12 09:50
Burmistrz Kępic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice Nr dz. 3/11, pow. dz w m2, Osowo gm. Kępice. 2014-06-10 13:29
Burmistrz Kępic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice nr dz. 49, pow.dz 727 m2 Biesowice. 2014-06-09 16:10
Burmistrz Kępic ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Kępice nr dz. 104/11, pow.dz 1,146 ha Korzybie ul. Kwiatowa. 2014-06-09 16:07
Burmistrz Kępic ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice nr dz. 7/6, pow.dz 826 m2 Korzybie ul. Młyńska 2014-06-09 16:04
Burmistrz Kępic ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice nr dz. 231/15, pow.dz 1,9973 ha Żelice 2014-06-04 12:39
Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 05 czerwca 2014 (czwartek) o godz. 11,00 w sali nr 202 Urzędu Miejskiego w Kępicach 2014-05-29 13:41
Magdalena Gryko - Burmistrz Kępic 2014-10-29 11:48
2014 - KATALOG -
Informacja o godzinach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych. 2014-05-21 14:52
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 21.05.2014 roku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej SN-15kV, linii kablowej nN-0,4kV wraz z lokalizacją złącza kablowo-pomiarowego oraz stanowiska s słupowego linii napowietrznej SN-15kV, zlokalizowanej na działkach nr 38, 213/7 położonej w obrębie Nowy Chórów gm. Kępice. 2014-05-21 14:31
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2014 2014-05-21 14:22
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2014 2014-05-21 14:21
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2014-05-15 08:28
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 2014-05-15 08:28
Burmistrz Kępic zawiadamia, iż w dniu 06.05.2014 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Obłęże, gmina Kępice" 2014-05-09 07:46
Komisje w miesiącu marcu 2014 r. 2014-05-08 09:26
Zarządzenie nr 22/2014 Burmistrza Kępic z dnia 24 marca 2014 roku z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 roku 2014-05-07 11:07
Uchwała nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2014 2014-05-07 10:27
Uchwała Nr XLI/365/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dni a28 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy ceni opłat za dostarczane ciepło przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach 2014-05-07 10:26
Zarządzenie nr 41/2014 Burmistrza Kępic z dnia 5 maja 2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kępice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 2014-05-06 15:03
Informacja Burmistrza Kępic - wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych. 2014-04-24 13:55
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2014 2014-04-24 07:47
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczane ciepło przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice sp. z o.o. w Kępicach 2014-04-24 07:46
Sesja Rady Miejskiej w Kępicach odbędzie się w dniu 28 kwietnia (poniedziałek) godz. 14.00 w sali nr 202 Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2014-04-24 07:43
PROTOKÓŁ NR XXXIX/2014 Z SESJI ZWYCZAJNEJ RADY MIEJSKIEJ W KEPICACH Z DNIA 30 stycznia 2014 2014-04-23 08:03
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Kępicach 2014 rok - KATALOG -
Burmistrz Kępic ogłasza wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Kępice przeznaczonej do sprzedaży Nr dz. 7/6, pow. dz. 0,0826 ha Korzybie 2014-04-18 13:46
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia część działki nr 41/36 w miejscowości Kępice. 2014-07-04 10:56
Burmistrz Kępic ogłasza wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kępice przeznaczonej do sprzedaży Nr. dz. 49, pow.dz. 0,0727 ha Biesowice 2014-04-18 13:44
Burmistrz Kępic ogłasza wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kepice przeznaczonej do sprzedaży Nr dz. 3/11, pow.dz. 0,0058 ha Osowo gm. Kępice 2014-04-18 13:44
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 15 kwietnia 2014 roku 2014-04-16 12:11
Burmistrz Kępic ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice Nr dz. 121/13 2014-04-16 11:10
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 11.04.2014r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże Gm. Kępice w ramach rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego Aglomeracji Kępice" na działkach:- Nr 318,265,256/3,256/4,262/1,319,264/1,321,273,274,278,280/1,280/2,281,282,191/1,192,194,195/6,195/2,195/4,198,330/3,253,247/1,246/1,246/3,245,244,243,242/1,317/1,322/,287, położonych w obrębie ewidencyjnym Barwino, gm. Kępice. - Nr 327,18/3,18/4,10/12,10/31,10/11,21/2, położonych w m. Osieki w obrębie ewidencyjnym Korzybie, gm. Kępice, - Nr 100/1,100/2,287,99/1,281,1/30,1/3,127,124,125,318,122,296,121,120,118/1,78,116/1,116/2,116/4,257,4/2,132,133/5,137,306,1/47, położonych w obrębie Obłęże, gm. Kępice. 2014-04-11 13:36
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 10 kwietnia 2014r w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Kępice. 2014-04-11 11:23
Uchwała Nr XL/363/2014 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 27 marca 2014 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24.02.2014 2014-04-03 11:02
Uchwała nr XL/362/2014 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 27 marca 2014r w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi domowymi i gospodarskimi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kępice w 2014 roku 2014-04-03 11:01
Uchwała Nr XL/361/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2014-04-03 10:58
Uchwała nr XL/360/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie dodatku za wieloletnia pracę Burmistrza Kępic 2014-04-03 10:54
Uchwała Nr XL/359/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 marca 2014r w sprawie zmiany Uchwały XXXIII/216/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kępice 2014-04-03 10:51
Uchwała NR XL/358/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 marca 2014r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2014-04-03 10:49
Uchwała Nr XL/357/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2014-2043 2014-04-03 10:47
Uchwała Nr XL/356/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2014 2014-04-03 10:33
Uchwała Nr XL/355/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXVI/221/2012 z dnia 22.11.2012 w sprawie podziału miasta i gminy Kępice na obwody głosowania. 2014-05-07 10:30
Uchwała Nr XL/354/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 marca 2014 w sprawie zwalczania roślin z gatunku barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) z terenu miasta i gminy Kępice 2014-04-04 08:15
Burmistrz Kępic ogłasza I przetarg ustny niograniczony na dzierżawę gruntu cz. działki nr 51, pow. 40 m2 Barcino 2014-03-28 10:34
obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "rozbudowie istniejącego zakładu produkującego sprzęt ppoż. o instalację do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych w wannach procesowych o łącznej pojemności 10,3 m3 - w istniejącej hali produkcyjno - magazynowej S-3 firmy GRAS Korzybie, ul. Długa 21" 2014-03-27 13:43
Sesja Rady Miejskiej w Kępicach odbędzie się w dniu 27 marca 2014 (czwartek) o godz. 11.00 w sali nr 202 Urzędu Miejskiego w Kępicach 2014-03-20 11:24
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lutego 2014r w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 49/14 Wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybierabych w wyborach w 2014r. do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na obszarze województwa pomorskiego. 2014-03-18 13:25
postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 2014-03-18 13:21
Burmistrz Kępic ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice Nr dz. 231/15 2014-03-17 12:39
Obwieszczenie - Burmistrz Kępic wydał decyzję odmowną na realizację przedsięwzięcia pt: "budowa małej elektrowni wodnej w miejscowości Węgorzyno na rzece Studnicy na działkach nr 263, 262/3 w obrębie Darnowo w Gminie Kępice". 2014-03-11 09:38
Obwieszczenie - Burmistrz Kępic wydał postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "rozbudowie istniejącego zakładu produkującego sprzęt ppoż. o instalację do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych w wannach procesowych o łącznej pojemności 10,3 m3 - w istniejącej hali produkcyjno - magazynowej S-3 firmy GRAS Korzybie, ul. Długa 21". 2014-03-11 09:36
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia część działki nr 51, pow.40,00 m2 Barcino 2014-02-28 13:25
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia część działki nr 1/47, pow. działki 100,00 m2 Obłęże 2014-02-28 13:23
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, nr działki 197, pow. działki 0,006 ha Kępice, ul. Niepodległości, 2014-02-28 13:18
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 24.02.2014 r o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - "Budowa odcinka drogi gminnej do miejscowości Mielęcino" na terenie działek nr 322 i 321 położonych w obrębie ewidencyjnym Barwino, gm. Kępice 2014-02-24 14:10
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 24.02.2014 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa odcinka chodnika łączącego obecny chodnik w m. Barcino z lokalnym cmentarzem, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 209 i wzdłuż drogi powiatowej nr 1157G' na terenie działek nr 313,319,3/4,20 i 271 położonych w obrębie ewidencyjnym Barcino, gm. Kępice. 2014-02-24 14:07
Uchwała Nr XXXVIII/325/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia dudżetu gminy Kępice na rok 2014 2014-02-21 14:00
Uchwała Nr XXVIII/241/2013 Rady Miejskiej z dnia 14 lutego 2013r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Kępice. 2014-02-21 13:56
Uchwała Nr XXIX/250/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 marca 2013 r w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i nieruchomości stanowiących mienie Gminy 2014-02-21 13:52
Uchwała Nr XXIX/253/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków. 2014-02-21 13:51
Uchwała Nr XXIX/257/2013 Rady Miejskiej z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kępice. 2014-02-21 13:49
Uchwała Nr XXX/259/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2014-02-21 13:48
Uchwała Nr XXX/260/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2013 roku dotycząca wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2014-02-21 13:45
Uchwała Nr XXX/261/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-02-21 13:33
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 19.02.2014r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - "Budowa sieci cieplnej niskoparametrowej zasilająca budynki mieszkalne przy ul. Pl. Wolności - Sosnowa w Kępicach" na terenie działek nr 40,290,28/18 i 81 położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice 2014-02-19 14:40
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 19.02.2014r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci cieplnej niskoparametrowej zasilająca budynki mieszkalne przy ul. Mickiewicza w Kępicach" na terenie działek nr 43 i 95/13 położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice 2014-02-19 14:42
Uchwała Nr XXX/262/2013 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę w szczególności ilości odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób swiadczenia usług 2014-02-19 12:16
Uchwała Nr XXX/263/2013 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 marca 2013r w sprawie określenia górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych 2014-02-19 12:11
Uchwała Nr XXX/264/2013 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2014-02-19 11:58
Uchwała Nr XXX/265/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 marca 2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice 2014-02-19 11:54
Uchwała Nr XXXI/270/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2013r w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczane ciepło przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach 2014-02-19 11:51
Uchwała Nr XXX/265/2013 z dnia 27 czerwca 2013 w sprawie zmian w uchwale nr XXX/265/2013 z dnia 28.03.2013r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice. 2014-02-19 11:48
Uchwała Nr XXXIV/289/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 dnia 2013r w sprawie zmiany uchwały NR XXIX/250/2013 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 22.03.2013r w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i nieruchomości stanowiących mienie Gminy 2014-02-19 11:45
Uchwała Nr XXXIV/291/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 sierpnia 2013r w sprawie podziału Sołectwa Obłęże na dwa odrębne sołectwa Obłęże i Osieki i utworzeniu sołectwa Osieki 2014-02-19 11:43
Uchwała Nr XXXIV/292/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 sierpnia 2013r w sprawie zmian do uchwały nr VI/53/2003 z dnia 13 marca 2003 w sprawie uchwalenia statutów Sołectw 2014-02-19 11:41
Uchwąła Nr XXXIV/293/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 sierpnia 2013 w sprawie podaiału Gminy Kępice na sołectwa 2014-02-19 11:33
Uchwała Nr XXXVII/310/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie zatwierdzenia taryfy za odbiór ścieków na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach 2014-02-19 11:31
Uchwała Nr XXXVII/311/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczoną wodę na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice spółka z o.o. w Kepicach 2014-02-19 11:28
Uchwała Nr XXXVII/312/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2014 2014-02-19 11:16
Uchwała Nr XXXVII/313/2013 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2014 2014-02-19 11:14
Uchwała Nr XXXVII/314/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnai 28 listopada 2013r w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2014 2014-02-19 11:12
Uchwała Nr XXXVII/315/2013 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 listopada 2013r w sparwie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2014 2014-02-19 11:12
Uchwała Nr XXXVII/319/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013 w sprawie zmian do uchwały nr XXVI/167/2008 z dnia 11.09.2008 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kępice 2014-02-19 10:52
Uchwała NR XXXVII/320/2013 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie zmian do uchwały nr XXXIV/291/2013 z dnia 29.08.2013 w sprawie podziału Sołectwa Obłęże na dwa odrębne sołectwa Obłęże i Osieki i utworzeniu sołectwa Osieki. 2014-02-19 10:43
Uchwała Nr XXXVII/321/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie zmian do uchwały nr VI/53/2003 z dnia 13 marca 2003r w sprawie uchwalenia statutów Sołectw 2014-02-19 10:43
Uchwała Nr XXXVIII/334/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013r.w sprawie trybu udzielenia i rozliczanai dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Kępice. 2014-02-19 10:36
Uchwała Nr XXXVIII/338/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważenienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administarcji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego. 2014-02-19 10:21
Uchwała Nr XXXVIII/341/2013r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2014 2014-02-19 10:17
Uchwała Nr XXXIX/344/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo swiadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-02-19 10:13
Uchwłą Nr XXXIX/345/2014 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych 2014-02-19 10:10
Uchwała Nr XXXIX/346/2014 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-02-19 10:09
Uchwała Nr XXXIX/347/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 stycznia 2014 r w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-02-19 10:07
obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie zbiornika trocin w miejscu istniejącej wiaty stalowej" oraz "budowie komory suszarnianej drewna" 2014-02-18 14:56
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 17.02.2014r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - " Budowa budynku użyteczności publicznej (świetlica rahabilitacyjno-integracyjna)" na terenie działek nr 466/7 i 466/15 położonych w obrębie Przytocko, gm Kępice. 2014-02-17 13:46
Burmistrz Kępic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Kępice nr działki część 2/13 pow. 15 m2 Kępice 2014-02-17 13:44
Burmistrz Kępic zaprasza do złożenia oferty cenowej na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kępice w roku 2014 2014-02-07 12:10
Uchwała nr XXXIX/353/2014 Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów i wniesienie wpisowego do Spółdzielni Socjalnej "RAZEM" w Kepicach 2014-02-06 10:17
Uchwała Nr XXXIX/352/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie realizacji projektu pn. "Wiedzieć więcej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach". Działanie 9.1 "wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemy oświaty", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości świadczonych usług". 2014-02-06 10:15
Uchwała Nr XXXIX/351/2014 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2014 2014-02-06 10:02
Uchwała Nr XXXIX/350/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2014 2014-02-06 09:59
Uchwała nr XXXIX/349/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 02.01.2014 na działalność Burmistrza Kępic. 2014-02-06 09:41
Uchwała Nr XXXIX/348/2014 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dziecka z terenu naszej Gminy uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenia działania Gminy Słupsk 2014-02-06 09:33
uchwała Nr XXXIX/347/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pienięznego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-02-06 09:30
Uchwała Nr XXXIX/346/2014 sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-02-06 09:14
Uchwała Nr XXXIX/345/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych 2014-02-06 08:57
Uchwała Nr XXXIX/344/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-02-06 08:48
Uchwała nr XXXIX/343/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie zmian do uchwały XXXVIII/335/2013 z dnia 30.12.2013 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziałów przez Gminę Kępice w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. w Kępicach 2014-02-05 14:57
Uchwała Nr XXXIX/342/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2014 2014-02-05 14:53
Obwieszczenie o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:"posadowieniu instalacji fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 1,99 MW na działce nr 106 o powoerzchni 3,86ha w miejscowości Mzdowo, gmina Kępice, powiat słupski" 2014-02-04 09:38
Burmistrz Kepic ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kępice Nr dz. 439, pow. 930m2, 440, pow.987 m2, 427, pow.958 m2, 428, pow. 964 m2, 429, pow. 892 m2 w Korzybiu. 2014-01-28 10:42
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 27.01.2014r o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa odcinka drogi gminnej do miejscowości Mielęcino" na terenie działek nr 322 i 321 położonych w obrębie ewidencyjnym Barcino, gm. Kępice i na terenie działki nr 324/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Barwino, gm. Kepice. 2014-01-28 10:28
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 27.01.2014r o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa odcinka chodnika łączącego obecny chodnik w m. Barcino z lokalnym cmentarzem, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 209 i wzdłuż drogi powiatowej nr 1157G" na terenie działek nr 313, 319, 3/4, 20 i 271 położonych w obrębie ewidencyjnym Barcino, gm. Kępice. 2014-01-27 12:41
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 02 stycznia 2014 roku na działalność Burmistrza Kępic. 2014-01-27 07:27
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości: Wykaz Nieruchomości Przeznaczonych do Wydzierżawienia działka Nr 2/13 Kępice 2014-01-24 13:02
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- ,, Budowa sieci cieplnej niskoparametrowej zasilająca budynki mieszkalne przy ul. Pl. Wolności-Sosnowa w Kępicach" na terenie działek nr 40, 290, 28/18 i 81 położonych w obrębie Kępic, gm. Kępice 2014-01-21 14:21
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- ,, Budowa sieci cieplnej niskoparametrowej zasilająca budynki mieszkalne przy ul. Mickiewicza w Kępicach" na terenie działek nr 43 i 95/3 położonych w obrębie Kępic, gm. Kępice 2014-01-21 14:20
Projekt uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dziecka z terenu naszej Gminy uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie działania Gminy Słupsk. 2014-01-21 13:42
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2014. 2014-01-21 13:38
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2014-2043. 2014-01-21 13:35
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-01-21 13:33
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-01-21 13:29
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych. 2014-01-21 13:18
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-01-21 13:24
Komisje w miesiącu styczniu 2014r. 2014-01-21 13:13
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 20.01.2014r. o wszczęciu postępowania admininstracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże Gm. Kępice w ramach rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego Aglomeracji Kępice" na działkach: Nr 318,265,256/3,256/4,262/1,319,264/1,321,273,274,278,280/1,280/2,281,282,191/1,192,194,195/6,195/2,195/4,198,330/3,253,247/1,246/1,246/3,245,244,243,242/1317/1,322,287, położonych w obrębie ewidencyjnym Barwino, gm. Kępice, Nr 327,18/3,18/4,10/12,10/31,10/11,21/2, położonych w m. Osieki w obrębie ewidencyjnym Korzybie, gm.Kępice, Nr 100/1,100/2,287,99/1,281,1/30,1/3,127,124,125,318,122,296,121,120,118/1,78,116/1,116.2,116/4,257,4/2,132,133/5,137,306,1/47, położonych w obrębie ewidencyjnym Obłęże, gm. Kępice. 2014-01-20 15:40
Burmistrz Kępic ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice nr dz. 7/5 pow.dz 871 Korzybie 2014-01-17 10:54
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 16-01-2014r o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa budynku użyteczności publicznej (świetlica rehabilitacyjno-integracyjna) na terenie działek nr 466/7 i 466/15 położonych w obrębie Przytocko, gm.Kępice. 2014-01-16 14:16
obwieszczenie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"rozbudowie istniejącego zakładu produkującego sprzęt ppoż. o instalację do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych w wannach procesowych o łącznej pojemności 10,3 m3 - w istniejącej hali produkcyjno - magazynowej S-3 firmy GRAS Korzybie, ul. Długa 21" 2014-01-09 13:16
informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości dochodowej i windykacji należności 2014-01-08 13:00
Burmistrz Gminy Kępice zaprasza do składania ofert na wykonywanie usług polegających na przyjęciu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kępice oraz ich utrzymywaniu i sprawowaniu opieki nad nimi w schronisku/straży/pensjonacie zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. 2013.856-j.t.z późn. zmianami0, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 roku 2014-01-08 10:13
obwieszczenie w sprawie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "posadowieniu instalacji fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 1,99 MW na działce nr 106 o powierzchni 3,86 ha w miejscowości Mzdowo, gm. Kępice, powiat Słupski" 2014-01-07 08:20
Burmistrz Kępic ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego, Część działki nr 312/2 i część dz. nr 313 KW 10420, pow. działki 40,00 m2 2013-12-31 09:09
Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 30 grudnia 2013 roku (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Kepicach. 2013-12-30 07:21
obwieszczenie o zamianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże gminy Kępice" w ramach rozbudowy systemu wodnokanalizacyjnego Aglomeracji Kępice. 2013-12-19 14:07
zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt:" Skup złomu i metali kolorowych" 2013-12-16 08:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji na środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pt.:Budowie zbiornika trocin w miejscu istniejącej wiaty stalowej" oraz "budowie komory suszarnianej drewna" 2013-12-12 10:56
obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcian polegającego na: "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże Gminy Kępice w ramach rozbudowy systemu wodno - kanalizacyjnego Aglomeracji Kępice" 2013-12-12 10:50
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 2013-12-11 10:50
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kepicach w sprawie przyjęcia " Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014' 2013-12-11 10:48
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie utworzenia przez Gminę Kępice wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Miasta i Gminy Kępice "Razem dla Kepic" spóldzielni socjalnej. 2013-12-11 10:47
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie realizacji projektu pn."Czas na zmiany, czas na biznes" współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.2 "Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie". 2013-12-11 10:44
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zmiany i nadania nazwy ulicy. 2013-12-11 10:38
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kepicach w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Słupsk praw i obowiązków Gminy Kępice związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13a, prowadzonej jako zadanie własne Gminy Miejskiej Słupsk i wynikający z przejęcia obowiązków udział Gminy Kępice w kosztach realizacji powierzonego zadania. 2013-12-11 10:35
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok 2013-12-11 10:30
Komisje w miesiącu grudniu 2013r. 2013-12-11 10:26
Burmistrz Kępic zaprasza do złożenia oferty cenowej na opiekę medyczną nad zwierzętami gospodarskimi, bezdomnymi i dziko żyjącymi w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem w/w zwierząt oraz realizacji celów określonych w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy w roku 2014 2013-12-11 08:39
Burmistrz Kępic zaprasza do złożenia oferty cenowej na odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu Gminy Kępice 2013-12-11 08:36
Adam Gonciarz Radny Rady Miejskiej 2014-06-13 09:39
Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 28 listopada 2013 (czwartek) o godz. 11.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Kepicach 2013-11-25 12:27
obwieszcze o wydaniu postanowienia o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "skup złomu i metali kolorowych" w Kępicach 2013-11-25 12:11
obwieszcze o wydaniu postanowienia o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Obłęże i Osieki" 2013-11-25 12:10
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia nr działki:część dz.283/18, pow dz 40m2 Korzybie 2013-11-22 11:38
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2013-11-22 11:36
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie zmian do uchwały XXXV/299/2013 z dnia 20.09.2013 w sprawie finansowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem wysokości środków własnych oraz zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie przedsięwzięcia pn."Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Kępice" 2013-11-13 12:46
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2013 2013-11-13 12:43
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2013-2043 2013-11-13 12:42
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2014 2013-11-13 12:41
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie okreslenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2014 2013-11-13 12:23
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2014 2013-11-13 12:21
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2014 2013-11-13 12:20
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przedłużenia umów dzierżaw nieruchomożci stanowiących własność Gminy Kępice. 2013-11-13 12:19
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" 2013-11-13 12:17
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian do uchwały nr XXXIV/291/2013 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian do uchwały nr XXXIV/291/2013 z dnia 28.08.2013 w sprawie podziału Sołectwa Obłęże na dwa odrębne sołectwa Obłęże i Osieki i utworzeniu sołectwa Osieki. 2013-11-13 12:02
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian do uchwały nr VI/53/2003 z dnia 13 marca 2003r. w sprawie uchwalenia statutów Sołectw 2013-11-13 11:51
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie zmian do uchwały nr XXVI/167/2008 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kępice 2013-11-13 11:49
Projekt Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie działania Gminy Miejskiej Słupsk 2013-11-13 11:47
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczoną wodę na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach 2013-11-13 11:43
Projekt Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za odbiór ścieków na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach 2013-11-13 11:39
Komisje w miesiącu listopadzie 2013 2013-11-13 11:37
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 12.11.2013r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: - "Demontaż i budowa stacji transformatorowej 15/0kV, linii kablowych 15kV i linii kablowych 0,4kV' na terenie działek nr 402/1, 402/2, 402/3, 403/2, 272 położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice. 2013-11-12 12:45
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 05.11.2013r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-:"Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oraz wymiana słupa na dz. 41/9", położonej na działkach Nr 41/9 i 448, w obrębie ewidencyjnym Biesowice, gm. Kępice. 2013-11-05 11:09
Protokół z przetargu na dzierżawę Ośrodka Wypoczynkowego "Sobótka" w Obłężu. 2013-11-04 13:28
Burmistrz Kępic ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów nr działki nr 107/4 pow. działki 500 m2w Podgórach 2013-10-25 13:09
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 23.10.2013r. o złożonym wniosku, o zmianie nazwy i rodzaju inwestycji z: "Budowa słupa końcowego oraz linii kablowej na dz. Nr 448 i budowa linii kablowej orza złącza kablowego na dz. 41/9 na: "Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oraz wymiana słupa na dz.41/9" w miejscowości Przyjezierze, na działce Nr 41/9 i 448, położonej w obrębie ewidencyjnym Biesowice, gm Kępice. 2013-10-23 14:26
Burmistrz Kępic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę Ośrodka Wypoczynkowego "Sobótka" nad jeziorem Obłęskim 2013-10-16 12:38
Burmistrz Kępic ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice Nr dz. 121/13, pow. dz 1505 m2 Warcino 2013-10-09 11:21
Sesja rady Miejskiej w Kępicach odbędzie sie dnia 17 października (czwartek) 2013 roku o godz. 11.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Kępicach 2013-10-08 14:15
Burmistrz Kępic ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, Nr działki 238/2 pow. dz 8408 m2, Darnowo gm. Kępice 2013-10-07 13:38
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 2 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Kępice. 2013-10-07 09:55
Informacja z działalności OSP Gminy Kępicew roku 2012. 2013-10-03 14:03
Informacja z Komendy Powiatowej Policji w Słupsku dotycząca bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Kępicew latach 2012 - 2013. 2013-10-03 14:02
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępice za I półrocze 2013 roku. 2013-10-03 13:58
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dziecka z terenu Gminy uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie działania Gminy Kobylnica. 2013-10-03 13:53
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zmiany w uchwale nr XXXV/300/2013 z dnia 20.09.2013 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej realizacji projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych II-Etap Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój - przebudowa układu komunikacyjnego na terenie powiatu słupskiego na odcinku powiatowych dróg zbiorczych: nr 1143G Główczyce-Stowięcino (Gm. Główczyce) i nr 1147G Osowo-Darnowo (Gm. Kępice). 2013-10-03 13:50
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie przyjęcia Strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą Gminy Kępice do roku 2025. 2013-10-03 14:14
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2013. 2013-10-03 13:25
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2013 - 2043. 2013-10-03 13:21
Komisje w miesiącu październiku 2013 roku 2013-10-03 13:09
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: część działki nr 107/4 Podgóry 2013-09-24 11:22
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia: część działki nr 3/11, pow. dz 240 m2 Płocko 2013-09-24 11:20
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomościwykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia część działki nr 203/3, pow. dz 1,80 ha Obłęże Ośrodek Wypoczynkowy "Sobótka" 2013-09-24 11:19
Burmistrz Kępic przekazuje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia część działki nr 110/1 Kępice 2013-09-24 11:16
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 20.09.2013 roku o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "demontaż i budowa stacji transformatorowej 15/0kV, linii kablowych 15kV i linii kablowych 0,4kV"na terenie działek nr 402/1, 402/2, 402/3, 403/2, 272 położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice. 2013-09-20 09:18
Burmistrz Kępic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego, Część działki nr 312/2 i część dz. nr 313 KW 10420, pow. działki 40,00 m2 2013-09-19 13:32
Sesja Rady Miejskiej w Kępicach dnia 20 września 2013r godz. 13.30 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Kępicach 2013-09-18 07:39
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 13.09.2013 r o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie słupa końcowego oraz linii kablowej na dz. Nr 448 i budowie linii kablowej oraz złącza kablowego na dz. 41/9 w miejscowości Przyjezierze, na działce Nr 41/9 i 448. położonej w obrębie ewidencyjnym Biesowice, gm. Kępice. 2013-09-13 10:06
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 11.09.2013r o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt: "Budowa elektrowni słonecznej Mzdowo o łącznej mocy do 35 MW" obręb geodezyjny Mzdowo, gmina Kępice. 2013-09-13 07:43
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn:?Budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże Gminy Kępice w ramach rozbudowy systemu wodno - kanalizacyjnego Aglomeracji Kępice" 2013-09-10 11:41
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 06.09.2013r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w miejsce istniejącej stacji słupowej" na terenie działki nr 203 położonej w obrębie Kępice, gm. Kępice 2013-09-06 11:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie posadowienia instalacji fotowoltaicznej o mocy nie wiekszej niż 1,99 MW na działce nr 106 o powierzchni 3,86 ha w Mzdowie 2013-09-03 12:58
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC z dnia 26 sierpnia 2013 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi leśnej pożarowej w Nadleśnictwie Warcino, Leśnictwo Ciecholub". 2013-08-29 07:28
Sesja Rady Miejskiej w Kępicach w dniu 29 sierpnia 2013r (czwartek) o godzinie 11.00 w sali nr 202 Urzędu Miejskiego w Kępicach 2013-08-23 12:45
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 20.08.2013r w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi leśnej pożarowej w Nadleśnictwie Warcino, Leśnictwo Ciecholub",zlokalizowanego na działkach ew. nr: 237, 245, obręb Pustowo, oraz działkach ew. nr: 249,251,252/1 244,243/2,353, obręb Płocko, gmina Kępice. 2013-08-22 07:43
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 21.08.2013r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej licznikowi na funkcję budynku mieszkalnego wielorodzinnego" na terenie dzialek nr 11/4 i 11/5 położonych w obrębie Barcino, gm. Kępice. 2013-08-21 12:32
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbiórka istniejącego budynku: Budowa budynku remizy strażackiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Podgórach" na terenie działki nr 230 położonej w obrębie Podgóry, gm. Kępice. 2013-08-08 12:58
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o podjęciu przez Radę Miejską w Kępicach Uchwały Nr XVIII/151/2012 z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego przy ulicy Niepodległości obręb geodezyjnyKępice, gm. Kępice oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego przy ulicy Niepodległości, obręb geodezyjny Kępice, gm. Kępice. Przedmiotem opracowanej prognozy będzie ocena skutków realizacji projektu planu miejscowego dla środowiska. 2013-08-07 11:52
Burmistrz Kępic ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kępice Nr dz. 439, pow. dz 930m2, Nr dz. 440, pow. dz 987m2, Nr dz. 427, pow. dz 958m2, Nr dz. 428, pow. dz 964m2, Nr dz.429, pow dz. 892m2, Korzybie gm. Kępice. 2013-08-19 12:15
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa parterowego budynku remizy strażackiej w Podgórach"na terenie działki nr 214/3położonej w obrębie Podgóry, gm. Kępice. 2013-08-05 14:47
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa i rozbudowa budynku remizy strażackiej w Przytocku" na terenie działki nr466/7 położonej w obrębie Przytocko, gm. Kępice. 2013-08-05 14:46
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 02.08.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - " Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej licznikowi na funkcję budynku mieszkalnego wielorodzinnego" na terenie działek nr 11/4 i 11/5 położonych w obrębie Barcino, gm. Kępice. 2013-08-02 15:05
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 02.08.2013r o ustalenie inwestycji celu publicznego - "Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w miejsce istniejącej stacji słupowej" na terenie działki nr 203 położonej w obrębie Kępice, gm. Kępice 2013-08-02 14:34
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN "budowa i eksploatacja budynku intentarskiego do hodowli brojlerów kurzych w Osowie" 2013-08-02 09:53
OBWIESZCZENIE 2013-07-25 13:44
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN "STWORZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH" 2013-07-25 13:42
OBWIESZCZENIE 2013-07-25 13:41
Anna Kurzawa-Gerczak - Skarbnik Kępic 2013-07-16 07:59
Maciej Chaberski - Sekretarz Kępic 2013-07-16 07:57
Halina Sobczak - podinspektor 2013-07-16 07:53
2013r. - KATALOG -
Anna Misiun - specjalista pracy socjalnej 2013-07-16 07:51
Marta Borodziuk - dyrektor MGOK w Kepicach 2013-07-16 07:50
Zdzisław Maciaszek - dyrektor Szkoły Podstawowej w Przytocku 2013-07-16 07:49
Jacek Plutowski - dyrektor Gimnazjum w Kępicach 2013-07-16 07:44
Jacek Rzepiński - dyrektor Zespołu Szkół w Korzybiu 2013-07-16 07:42
Tomasz Zagrajek - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Przytocku 2013-07-16 07:41
Jan Pawlicki -dyrektor Zespołu Szkół w Barcinie 2013-07-16 07:35
Andrzej Taukin - dyrektor Zespołu Szkół w Kępicach 2013-07-16 07:34
Marzanna Groś - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach 2013-09-25 11:53
Alina Weiwer - dyrektor Zespołu Szkół w Biesowicach 2013-07-16 07:45
Roman Seta - dyrektor Szkoły Podstawowej w Warcinie. 2013-07-16 07:31
2013r - KATALOG -
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 12.07.2013r o wszczęciu postępowania admininstracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa i rozbudowa budynku remizy strażackiej w Przytocku" na terenie działki nr 466/7 położonej w obrębie Przytocko, gm. Kępice. 2013-07-12 08:29
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 12.07.2013r o wszczęciu postępowania admininstracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa budynku remizy strażackiej w Podgórach" na terenie działki nr 214/3 położonej w obrębie Podgóry, gm. Kępice. 2013-07-12 08:26
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 12.07.2013r o wszczęciu postępowania admininstracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa budynku remizy strażackiej w Podgórach" na terenie działki nr 230 położonej w obrębie Podgóry, gm. Kępice. 2013-07-12 08:23
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi leśnej pożarowej w Nadleśnictwie Warcino, Leśnictwo Ciecholub" 2013-07-10 07:22
OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN: STWORZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W KĘPICACH 2013-07-10 07:20
OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN: BUDOWA I EKSPLOATACJA BUDYNKU INWENTARSKIEGO DO HODOWLI BROJLERÓW KURZYCH NA DZ. NR 34/2 W OSOWIE, GM KĘPICE 2013-07-10 07:18
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 08.07.2013r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej nn 0,4 k i przyłącza kablowego, celem rozbudowy sieci energetycznej w m. Przyjezierze" zlokalizowanej na działkach nr 41/23, 448, 467, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466 położonych w obrębie Biesowice gm. Kępice. 2013-07-08 13:25
informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej i windykacji. 2013-07-04 12:24
Burmistrz Kępic ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice: dz. Nr 41/34 Kępice, ul. Plac Wolności 2 A. 2013-07-03 11:16
Burmistrz Kępic ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice: dz. Nr 282/27 Kępice ul. Kruszka. 2013-07-03 11:13
Burmistrz Kępic ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice0 dz. Nr 262 i Nr 269 Barcino. 2013-07-02 13:09
Burmistrz Kępic ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice - dz. Nr 238/2 Darnowo. 2013-07-02 13:09
Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w dniu 03 lipca 2013 (środa) o godz.15.30 w sali nr 202 Urzędu Miejskiego w Kępicach 2013-07-01 09:46
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 26.06.2013r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Odtworzenie zbiornika wodno-błotnego w Leśnictwie Węgorzyno, celem ochrony czynnej żółwia błotnego " na działce nr 448/1, 441, 440, 447/1, 449/1 w obrębie Darnowo, gm. Kępice. 2013-06-26 14:42
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 26.06.2013r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego - linia kablowa" zlokalizowanej na działkach nr 15/3, 94/1 i 96 położonych w obrębie Biesowice gm. Kępice. 2013-06-26 14:40
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 26.05.2013r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn."Budowa sieci cieplnej zasilającej budynki mieszkalne przy ul. Bogdana Jancy i Jana Kochanowskiego w Kępicach" na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/9,57,396,401, 501, 502 położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice. 2013-06-26 14:36
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Odbudowa i modernizacja zbiorników wodnych w Leśnictwie Ciecholub oddz. 239b,g i przebudowa zbiornika wodnego w Leśnictwie Biała oddz. 308b i 309c" na terenie działki nr 239 położonej w obrębie Pustowo i działek nr 308 i 309 położonych w obrębie Przytocko, w gminie Kępice w ramach projektu "Zwiększenia możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałania powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych". 2013-06-25 12:53
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 24.06.2013r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn."budowa linii kablowej 0,4 kV, przyłączy kablowych 0,4 kV, złączy kablowych dla zasilania działek nr 91/5, 91/7, 91/9 i 91/11" na terenie działek nr 83, 89, 91/5, 91/7, 91/8, 91/9, 91/11 położonych w obrębie Darnowo, gm Kępice. 2013-06-24 14:40
Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 czerwca 2013 (czwartek) o godz.10.00 w sali nr 202 Urzędu Miejskiego w Kępicach 2013-06-20 13:39
Burmistrz Kępic ogłasza II rokownia pisemne nieograniczone na sprzedaż na własność: lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku nr 8 w Barcinie pow. 89,05 m2. 2013-06-20 11:25
Burmistrz Kępic ogłasza II rokowania pisemne na sprzedaż na własność: Lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku nr 8 w Barcinie, pow.89,05 m2. 2013-06-20 11:13
Burmistrz Kępic ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kępice Nr dz. 137/2 pow. dz 338 m2 Kępice ul. Kościelna 1. 2013-06-20 11:10
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zmian w uchwale nr XXX/265/2013 z dnia 28.03.2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice 2013-06-19 08:58
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie nabycia do mienia komunalnego nieruchomości zabudowanej budynkami byłej licznikowi w Barcinie 2013-06-19 08:56
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kepicach w sprawie zamiaru likwidacji instytucji kultury: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kępicach 2013-06-19 08:54
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie przejęcia nieodpłatnie od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku do mienia komunalnego Gminy Kępice budynku dworca w Korzybiu wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu. 2013-06-19 08:50
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Kępice oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2013-06-19 08:47
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2013-2043 2013-06-19 08:47
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice. 2013-06-19 08:31
Komisje w miesiącu czerwcu 2013r. 2013-06-19 08:21
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 18.06.2013r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej nn 0,4kV i przyłącza kablowego, celem rozbudowy sieci energetycznej w m. Przyjezierze, zlokalizowanej na działkach nr 41/23, 448, 467, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466 położonych w obrębie Biesowice gm. Kepice. 2013-06-18 14:26
Obwieszczenie w zawieszeniu postępowania 2013-06-13 09:01
Obwieszczenie w zawieszeniu postępowania 2013-06-13 09:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2013-06-12 20:12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2013-06-12 20:11
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 03.06.2013 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ,,Budowa sieci cieplnej zasilającej budynki mieszkalne przy ul. Bogdana Jancy i Jana Kochanowskiego w Kępicach" na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/9, 57, 396, 401, 501, 502 położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice. 2013-06-03 15:32
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 2013-05-28 08:45
Magdalena Katarzyna Gryko - Burmistrz Kępic 2013-05-27 13:46
Sylwester Biernacki - Zastępca Burmistrza Kępic 2013-07-16 07:56
2013 - KATALOG -
Magdalena Katarzyna Gryko - Burmistrz Kępic 2013-05-27 13:42
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 24.05.2013r o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. " Odbudowa i modernizacja zbiorników wodnych w Leśnictwie Ciecholub oddz. 239 b,g i przebudowa zbiornika wodnego w Leśnictwie Biała oddz. 308 b i 309 c na terenie działki nr 239 położonej w obrębie Pustowo i działek nr 308 i 309 położonych w obrębie Przytocko, gm. Kępice w ramach projektu "Zwiększania możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałania powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych". 2013-05-24 13:54
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 24.05.2013r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - " Przebudowa sieci oświetlenia parkowego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Warcinie" na terenie działki nr 109/16 położonej w obrębie Warcino, gmina Kępice. 2013-05-24 13:47
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 22.05.2013r o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - " Budowa oświetlenia drogowego - linia kablowa" zlokalizowanej na działkach nr 15/3, 94/1, i 96 położonych w obrębie Biesowice gm. Kępice. 2013-05-22 14:44
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 22.05.2013r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - "Wykonanie drenażu wód opadowych wokół budynku pałacowego, z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz wykonanie prac remontowych pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, kominów i elewacji budynku pałacowego w Warcinie" na terenie działki nr 109/16 położonej w obrębie Warcino, gm. Kępice 2013-05-22 14:41
OBWIESZCZENIE 2013-05-22 12:40
Komunikat Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie sprawozdań finansowych o przychodach , wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kępicach przeprowadzonych w dniu 12 maja 2013 roku. 2013-05-16 11:01
O